Hopp til innhold

Veileder

MRSA-veilederen (Smittevern 16)

  • Utgitt: 2009
  • Av: Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet
  • Forfattere: Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

MRSA-veilederen gir nasjonale anbefalinger for smitteverntiltak som forebygger spredning av meticillinresistente gulestafylokokker i helsetjenesten.


Bestill

Last ned:
bestill

Sammendrag

I tillegg har veilederen en bakgrunnsdel som gir generell omtale av MRSA samt en gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for hovedtiltakene i veilederen og en sammenligning av MRSA-tiltak i lavendemiske land.