Hopp til innhold

Forskningsomtale

Validering av journalinformasjon med henblikk på henvisning og utskriving ved planlagt sykehusbehandling

I arbeidet med å analysere introduksjonen av veilederne, gjorde Kunnskapssenteret en delstudie for å evaluere samsvar mellom henvisningsinformasjon mot utskrivningsdiagnose.

I arbeidet med å analysere introduksjonen av veilederne, gjorde Kunnskapssenteret en delstudie for å evaluere samsvar mellom henvisningsinformasjon mot utskrivningsdiagnose.


Hovedbudskap

Spesialisthelsetjenesten mottar årlig et høyt antall henvisninger for spesialisert behandling. Rett til prioritert behandling er gitt ved pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift om prioritering av helsetjenester. I perioden 2008–2009 ble 32 prioriteringsveiledere for ulike fagområder innført for å harmonisere praksis. Henvisningene i form av beskrivelse av symptomer og mulige diagnoser gir grunnlag for sykehusenes vurdering av type behandling og om denne gir rett til prioritert behandling eller ikke.

I arbeidet med å analysere introduksjonen av veilederne, gjorde Kunnskapssenteret en delstudie for å evaluere samsvar mellom henvisningsinformasjon mot utskrivningsdiagnose.

Dette er konklusjonene:
•Det var høy grad av samsvar totalt og per sykehus mellom henvisning og den tilstand som pasienter ble behandlet for i spesialisthelsetjenesten ved fire av Norges største sykehus.
•Det var noe variasjon for enkelte tilstander og per sykehus, men det var likevel stor grad av samsvar mellom henvisningsinformasjon og utskrivingsdiagnose.

Studien ble utført på regionsykehus og universitetssykehus som har mange henviste pasienter fra andre sykehus. Dette kan ha medført en seleksjon av pasienter som henvises, og følgelig kan det samsvar vi har målt, være noe forhøyet i forhold til andre sykehus.

    Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Lund Håheim, L.
  • ISSN elektronisk: 1890-1298
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-880-2