Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

2016

Viser  65  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Morkakevekten påvirkes lite av trening i graviditeten

  Trening i graviditeten reduserer morkakevekten noe, men det har trolig lite betydning for fosterveksten. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet og Akershus universitetssykehus.

  Forskningsfunn

  Publisert

 2. Medisinsk aldersvurdering som grunnlag for UDIs aldersfastsettelse

  Oslo universitetssykehus ved Avdeling for rettsmedisinske fag har fra 1. januar 2017 et nasjonalt ansvar for å gi råd til UDI om medisinske aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere.

  Nyhet

  Publisert

 3. De fleste menn som snuser eller har brukt snus er røykere eller tidligere røykere

  Til tross for at andelen røykere går ned, kommer fortsatt de fleste som bruker snus fra den røykende del av befolkningen.

  Forskningsfunn

  Publisert

 4. Norge blant de beste ved hjerneslag, hjerteinfarkt og kreft

  Norsk helsetjeneste er blant de beste i Europa ved hjerneslag, hjerteinfarkt og ulike kreftformer, men vi henger etter på områder som røykerelaterte lungesykdommer og noen smittsomme sykdommer.

  Nyhet

  Publisert

 5. Kreftpasientene mer fornøyde med ventetiden enn før

  Etter at pakkeforløpene for kreft ble innført, er det flere kreftpasienter som synes at ventetiden på første time i sykehus er akseptabel. Folk flest har fått et bedre inntrykk av tilbudet deres.

  Nyhet

  Publisert

 6. Kreftpasientene mer fornøyde med ventetiden

  Etter at pakkeforløpene for kreft ble innført, er det flere kreftpasienter som synes at ventetiden på første time i sykehus er akseptabel. I tillegg har folk flest fått et bedre inntrykk av tilbudet til denne pasientgruppen, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 7. Rask psykisk helsehjelp viser lovende resultater

  2000 voksne med angstlidelser og lettere til moderate nivåer av depresjon fikk rask psykisk helsehjelp. Folkehelseinstituttets evaluering viser at 6 av 10 var friske etter behandlingen.

  Forskningsfunn

  Publisert

 8. Cannabismisbruk mulig årsak til psykose

  Risikoen for å utvikle psykose er mer enn tredoblet dersom man misbruker cannabis. Det viser en ny tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet.

  Forskningsfunn

  Publisert

 9. Tolv gener er med å bestemme hvor mange barn vi får

  Et internasjonalt forskerteam har funnet tolv gener som er med på å regulere forplantningsevnen. Disse genene kan bidra til å bestemme hvorfor noen får barn tidlig, mens andre forblir barnløse.

  Forskningsfunn

  Publisert

 10. Hvordan benyttes resultatene fra brukererfaringsundersøkelser?

  En systematisk oversiktsartikkel viser at det er gjennomført lite forskning om hvordan resultatene fra store brukererfaringsundersøkelser blir benyttet i lokalt kvalitetsarbeid.

  Nyhet

  Publisert

 11. Fortsatt røyker 3000 kvinner ved starten av svangerskapet

  Andelen gravide som røykte ved starten av svangerskapet i Norge er redusert fra 25 til fem prosent fra 1999 til 2015. I fjor røykte rundt 3000 i begynnelsen av graviditeten.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 12. Forskere kan ha tatt feil om alkohol og helse

  Har et moderat alkoholforbruk en reell positiv effekt på helsa? Trolig ikke, ifølge en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

  Forskningsfunn

  Publisert

 13. Norsk ungdom røyker og drikker minst i Europa

  Norge har den laveste andelen dagligrøykere i aldersgruppen 15-16 år i Europa. Denne gruppen oppgir også at de bruker mindre alkohol og cannabis enn sine jevngamle på kontinentet.

  Nyhet

  Publisert

 14. Ny studie om ungdom og antidepressiva

  Bruk av antidepressiva blant ungdom har økt de siste tre–fire årene, særlig blant jenter i alderen 16–17 år.

  Nyhet

  Publisert

 15. Overvåkingen av borreliose etter flåttbitt kan bli bedre.

  Overvåkingen av borreliose kan forbedres, viser en nylig publisert evaluering av det norske overvåkingssystemet for denne flåttbårne sykdommen. Dette blir nå fulgt opp av Folkehelseinstituttet.

  Forskningsfunn

  Publisert

 16. Luftforurensning bidrar til at Oslo-folk dør for tidlig

  Helsepåvirkningene av luftforurensning er for første gang tallfestet for Oslos befolkning. Det er anslått at det hvert år dør 185 mennesker for tidlig på grunn av svevestøv.

  Nyhet

  Publisert

 17. Noe økning av fysisk aktivitet med kognitiv terapi

  Det kan være tungt å komme i gang med mosjon og fysisk aktivitet. Det gjelder både i rehabilitering av pasienter og i forebygging. Kognitiv terapi kan hjelpe.

  Nyhet

  Publisert

 18. Hivinfeksjon bidrar ikke til utvikling av antibiotikaresistente tuberkulosebakterier

  Man har mistenkt at hivinfeksjon hos personer med tuberkulosesykdom har bidratt til utvikling av resistente tuberkulosebakterier, og spredning av disse. Ny forskning tyder på at det ikke stemmer.

  Forskningsfunn

  Publisert

 19. Svak gripestyrke kan være tegn på økt risiko for hjerte- og karsykdom

  Det er en sterk sammenheng mellom svak gripestyrke og økt risiko for tidlig død. Spesielt hjerte- og kardødelighet, viser en stor studie fra Folkehelseinstituttet med data fra Tromsøundersøkelsen.

  Forskningsfunn

  Publisert

 20. Riktig madrass kan redusere trykksår

  Riktig type madrass i sykehussengene kan redusere utvikling av trykksår. Det viser en ny kunnskapsoppsummering fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert