Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Søk i nyhetsarkivet
 1. Statistikk

  Bruk av legemidler som reduserer syreproduksjonen i magen fordoblet på 10 år

  Tall fra Reseptregisteret viser at 460 000 personer kjøpte syrehemmende legemidler av typen protonpumpehemmere på resept i 2016. Det viser Folkehelseinstituttets rapport «Reseptregisteret 2012-26».

 2. Nyhet

  Støyforurensning rammer flest og antallet øker

  Støy er den miljøfaktoren flest er eksponert for i Norge. I dag er det verdens støyfrie dag.

 3. Nyhet

  Kognitive terapier kan bidra til røykeslutt

  Kognitive terapier fører trolig til at noen flere slutter å røyke enn med andre røykeslutt-tiltak. Det viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

 4. Nyhet

  Røyking i svangerskapet og sosial ulikhet

  I løpet av 15 år har antallet gravide som røyker blitt kraftig redusert i alle grupper av befolkningen.

 5. Nyhet

  Gulfeberutbrudd i Brasil - oppdatert

  Gulfeberutbrudd i Brasil forsetter. Risikoen for at reisende til landet kan bli smittet anses som svært liten, og gir ikke grunnlag for å fraråde reiser dit.

 6. Statistikk

  Færre avholdsfolk i Norge enn i Italia

  Andelen avholdsfolk er tre ganger større i Italia enn i Norge. Det viser en ny felles europeisk spørreundersøkelse om alkoholbruk i regi av blant andre Folkehelseinstituttet.

 7. Forskningsfunn

  Færre barn har epilepsi enn antatt

  Tre av ti barn med en registrert epilepsidiagnose har faktisk ikke sykdommen, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

 8. Statistikk

  Mage-tarminfeksjoner hos småbarn går ned

  Legekonsultasjoner for mage-tarminfeksjon hos små barn ser ut til å ha gått ned de siste årene. Det viser statistikk fra Sykdomspulsen fram til uke 10 i år.

 9. Nyhet

  Rekordhøy vaksinasjonsdekning hos toåringene i 2016

  Stadig flere barn blir vaksinert, og de aller fleste barn og unge får de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet. Det viser gjennomgangen av nasjonal vaksinasjonsdekning for 2016.

 10. Nyhet

  Intensiv utenlandshabilitering ikke bedre enn annen behandling

  Utenlandske intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade kan ikke dokumentere bedre effekt enn mindre intensive tiltak, og krever store ressurser fra barna, familien og samfunnet.

 11. Nyhet

  Meslingutbrudd i Europa – vær obs før reise

  Det er stadig meslingutbrudd i Europa og andre deler av verden. Følg med på hvilke land som har utbrudd og sørg for vaksine før avreise, særlig hvis du har små barn.

 12. Nyhet

  Snarveien ut i jobb er bedre enn omveien

  Å komme raskt ut i jobb med oppfølging på arbeidsplassen, er bedre for arbeidssøkere med bistandsbehov enn omveien via tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak. «Snarveien» får over dobbelt så mange i jobb.

 13. Forskningsfunn

  Gravide i Norge drikker minst i Europa

  Andelen kvinner i Europa som drikker alkohol når de vet at de er gravide, er lavest i Norge og høyest i Storbritannia. Det kommer fram i en studie blant 7000 kvinner i 11 europeiske land.

 14. Nyhet

  Nye tall: Antibiotikabruken redusert

  Antibiotikasalget i Norge har gått ned med 13,5 prosent. Det viser rapporten om legemiddelforbruket for perioden 2012-2016. Fortsatt er det likevel et godt stykke frem til nasjonale mål er nådd.

 15. Nyhet

  Fortsatt nedgang i salg av antibiotika i 2016

  Salget at antibiotika er redusert med 13,5 prosent i perioden 2012-2016, viser rapporten Legemiddelforbruket i Norge 2012-2016.

 16. Forskningsfunn

  Små barn våkner oftere om natta hvis mor er deprimert

  Barn på 1,5 år med deprimerte mødre har rundt 70 prosent større sannsynlighet for å våkne om natta enn småbarn som ikke har deprimerte mødre.

 17. Nyhet

  Karkirurgi: Antall operasjoner har trolig betydning for resultatet

  Det ser ut til å være en sammenheng mellom pasientvolum og kvaliteten på karkirurgien. Det gjelder både på kirurgnivå og sykehusnivå, viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

 18. Nyhet

  Kan noen terapiformer bedre livet i en fei?

  Såkalte kognitive terapier gir trolig en liten bedring av fysisk aktivitet og kosthold hos voksne. Dette viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

 19. Statistikk

  Dobling i bruk av p-stav blant unge kvinner

  Antall unge kvinner som bruker langtidsvirkende prevensjonsmiddel («p-stav») har nær doblet seg fra 2015 til 2016.

 20. Forskningsfunn

  Narkolepsi etter svineinfluensapandemien

  Ny studie bekrefter at risikoen for narkolepsi var økt etter vaksinasjon med Pandemrix. Den antyder også at risikoen for narkolepsi økte etter influensasykdom, men tallene må tolkes med forsiktighet.