Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter

Søk i Folkehelsa.no

 1. Nyhet

  Effekten av influensavaksinen sesongen 2016–2017

  Influensavaksinen for sesongen 2016–2017 stemmer godt overens med virusene som sirkulerer, og viser så langt en moderat effekt. Influensavaksine er det beste tiltaket for å beskytte seg mot influensa.

 2. Forskningsfunn

  Høy smertetoleranse kan skjule symptomer på hjerteinfarkt

  Høy smertetoleranse kan forklare at enkelte ikke kjenner brystsmerter når de får et hjerteinfarkt, såkalte stumme infarkt. Det viser en studie som Folkehelseinstituttet har bidratt til.

 3. Nyhet

  Bivirkninger av kroppspleieprodukter: fortsatt store mørketall

  En av ti får bivirkninger fra kosmetikk- eller kroppspleieprodukter, men bare 170 meldte fra om skadene i 2016. Bivirkninger kan du melde selv på Altinn.no eller til helsepersonell.

 4. Forskningsfunn

  Mest tenåringsdrikking i lavere sosiale lag

  Ungdom i lavere sosiale lag drikker mer enn andre. Forskjeller i foreldrenes oppdragelsesstil og alkoholvaner er mulige forklaringer på sammenhengen, ifølge en nylig publisert studie.

 5. Nyhet

  16 millioner til økt kunnskap om barns språkutvikling og læring

  Språk- og læringsstudien i Folkehelseinstituttet har fått 16 millioner fra Kunnskapsdepartementet til videre forskning på barns språkutvikling og læring.

 6. Forskningsfunn

  Like mange store brystsvulster både med og uten mammografi

  Masseundersøkelsen for brystkreft i Danmark finner ikke flere svulster over to centimeter hos kvinner i regioner som er med i undersøkelsen, enn i regioner som ikke er med.

 7. Nyhet

  Oppdaterte råd om testing av asylsøkere og andre nyankomne innvandrere

  Asylsøkere og andre nyankomne innvandrere bør, ved siden av tuberkuloseundersøkelse, tilbys undersøkelse for visse kroniske sykdommer som de kan ha fått i tidligere hjemland.

 8. Nyhet

  Luftforureininga litt redusert

  Lufta har blitt noko betre i byane, men vinterlufta har meir å gå på. Det viser ny statistikk i Folkehelserapporten.

 9. Nyhet

  Åtte av ti aborter skjer medikamentelt

  Medikamentell abort har overtatt for kirurgiske inngrep: 82 prosent av planlagte aborter blir utført ved hjelp av medikamenter, mot knapt seks prosent det året som denne abortmetoden ble tatt i bruk.

 10. Forskningsfunn

  Færre nordmenn har høyt blodtrykk

  Konklusjonen i verdens største blodtrykksstudie er at blodtrykket i rike land har blitt lavere de siste 40 årene, mens det har økt i fattige land.

 11. Forskningsfunn

  Morkakevekten påvirkes lite av trening i graviditeten

  Trening i graviditeten reduserer morkakevekten noe, men det har trolig lite betydning for fosterveksten. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet og Akershus universitetssykehus.

 12. Nyhet

  Årleg blir kvar 10. nordmann behandla for skade

  Kvart år blir ti prosent av befolkninga, om lag 550 000 personar, behandla av lege for skadar, viser tal frå Folkehelseinstituttet. Kvar 10. behandling i sjukehus gjeld ein skade. Mange skadar er knytte til alkohol og andre rusmiddel, fall og trafikk.

 13. Nyhet

  Økning av legionellatilfeller blant reisende til Dubai

  Det europeiske smittevernsenteret opplyser at det er rapportert en økning av antall tilfeller av legionærsykdom blant reisende til Dubai. Det er ikke meldt om tilfeller blant norske reisende.

 14. Nyhet

  Rapport om influensaaktivitet og scenarier for sesongen 2016-17

  Folkehelseinstituttet har sett på status for årets influensasesong og hvordan årets sesong vurderes, basert på overvåkingsdata fra Norge og utlandet samt serologiske undersøkelser.

 15. Nyhet

  Ebola-vaksinen bekrefter effekt

  Midt under ebola-utbruddet i 2015 ble en ny vaksine prøvd ut i rekordfart. Nå foreligger de endelige resultatene, som viser at vaksinen gir beskyttelse mot ebola-virussykdom.

 16. Nyhet

  Medisinsk aldersvurdering som grunnlag for UDIs aldersfastsettelse

  Oslo universitetssykehus ved Avdeling for rettsmedisinske fag har fra 1. januar 2017 et nasjonalt ansvar for å gi råd til UDI om medisinske aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere.

 17. Forskningsfunn

  De fleste menn som snuser eller har brukt snus er røykere eller tidligere røykere

  Til tross for at andelen røykere går ned, kommer fortsatt de fleste som bruker snus fra den røykende del av befolkningen.

 18. Nyhet

  Får 15 millioner til studier av miljøgifter

  Den norske mor og barn-undersøkelsen i Folkehelseinstituttet har fått 15 millioner fra Forskningsrådets program Miljøforsk til å studere skadelige effekter av miljøgifter i fosterlivet og hos barn.

 19. Nyhet

  Rettsmedisinske fag er overdratt til Oslo universitetssykehus

  Folkehelseinstituttets område for rettsmedisinske fag er fra 1. januar 2017 en avdeling ved Oslo universitetssykehus. Virksomhetsoverdragelsen er vedtatt av regjeringen.

 20. Nyhet

  Klar for juleferie i utlandet?

  Her får du gode råd for reisen.