Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Søk i nyhetsarkivet
 1. Forskningsfunn

  1 av 3 narkotikadødsfall skjer blant personer i ytterkanten av arbeidsmarkedet

  Personer som dør av narkotika kan deles inn i tre nesten like store undergrupper; personer med meget lav sosioøkonomisk status, uføre, eller personer i ytterkanten av arbeidsmarkedet.

 2. Statistikk

  50 000 nordmenn bruker e-sigaretter ukentlig

  Statens institutt for rusmiddelforskning har beregnet at rundt 50 000 nordmenn bruker e-sigaretter ukentlig eller oftere.

 3. Nyhet

  6,8 millioner liter vin solgt på norske flyplasser i 2014

  Dutyfree-butikkene ved norske flyplasser solgte 6,8 millioner liter vin og 3,7 millioner liter brennevin i 2014. De solgte 261 tonn sigaretter og 284 tonn snus.

 4. Nyhet

  70 000 hordalendingar invitert til fylkeshelseundersøking

  Denne veka blir om lag 70 000 hordalendingar inviterte til å delta i ei fylkeshelseundersøking. Dei første invitasjonane blir sende ut med e-post og SMS i dag.

 5. Nyhet

  70 millioner til flåttforskning

  Et skandinavisk forskningsprosjekt er tildelt 70 millioner kroner. Formålet er å minske antall flåttbårne infeksjoner hos mennesker og dyr. Det treårige prosjektet kalles ScandTick Innovation.

 6. Statistikk

  76 000 eldre fikk utlevert minst 15 ulike legemidler i 2017

  Legemiddelbruken blant eldre øker for hvert år. I 2017 fikk om lag 76 000 hjemmeboende eldre utlevert minst femten legemidler hver på resept, og 570 000 fikk fem eller flere hver i løpet av året.

 7. Nyhet

  9 av 10 barn fødes etter fullgåtte svangerskap

  Færre kvinner går over tiden før fødselen. Alderen på førstegangsfødende øker. Andelen barn som fødes av utenlandsfødte kvinner øker. Dette viser 2014-tall fra Medisinsk fødselsregister.

 8. Nyhet

  Alemtuzumab har best effekt og lavest kostnad blant MS-legemidlene

  Alemtuzumab har best effekt og er det minst kostnadskrevende sykdomsmodifiserende legemiddelet som er godkjent for multippel sklerose (MS) i Norge.

 9. Forskningsfunn

  Alkoholkonsumet har økt i alle befolkningsgrupper

  Siden 70-tallet har alkoholforbruket i Norge økt betydelig. Det skyldes ikke bare at stordrikkerne drikker mer. Det drikkes også mer blant de som drikker liten eller middels mengde alkohol.

 10. Statistikk

  Alkoholsalget noe ned siden 2008

  Innenlands omsetning av alkohol per innbygger nådde en topp i 2008 med 6,8 liter ren alkohol. Omsetningen er gradvis redusert til 6,0 liter i 2015.

 11. Statistikk

  Alkoholsalget økte i 2016

  Alkoholsalget økte med 687 000 liter ren alkohol fra 2015 til 2016 viser beregninger fra Folkehelseinstituttet.

 12. Nyhet

  Alkohol i arbeidslivet – problematisk eller ikke?

  Norske arbeidstagere sier de relativt sjelden drikker alkohol i jobbrelaterte situasjoner. Andelen som har vært borte fra jobb på grunn av drikking dagen før er svært lav.

 13. Nyhet

  Alkohol og vald mot kvinner – eit politisk betent tema?

  Alkohol som risikofaktor er eit neglisjert tema i dei viktigaste politiske dokumenta om vald mot kvinner i nære relasjonar.

 14. Forskningsfunn

  Alkohol + legemidler = svært trafikkfarlig

  Ulykkesrisikoen er svært høy dersom sjåføren kombinerer alkohol med sovemidler eller beroligende midler.

 15. Nyhet

  Alvorlige fødselsrifter mer enn halvert siden 2005

  Stadig færre kvinner får alvorlige fødselsrifter med skade på lukkemuskel eller slimhinne i endetarm. Antall dødfødsler har også gått ned.

 16. Nyhet

  Alvorlig tuberkulosesituasjon internasjonalt, men nedgang i Norge

  Tuberkulose er den infeksjonssykdommen som tar flest liv på verdensbasis, og er en stor utfordring i det globale helsearbeidet. I Norge fortsetter imidlertid nedgangen i antall tuberkulosetilfeller.

 17. Forskningsfunn

  Ammestopp hindrer ikke bekkensmerter

  Ammestopp reduserer ikke bekkenleddsmerter etter fødsel viser forskning fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.

 18. Forskningsfunn

  Anbefaler ikke vitamin D-tilskudd til forebygging av kroniske sykdommer

  Vitamin D-mangel kan øke risikoen for en rekke kroniske sykdommer. Men å ta et tilskudd av vitamin D «for sikkerhets skyld» bør ikke anbefales til forebygging av kroniske sykdommer.

 19. Nyhet

  Anbefalt vaksine og riktig registrering etter vaksinasjon ved sårskade

  Når det ved sårskade er behov for vaksinasjon mot tetanus, bør det vurderes å tilby en kombinasjonsvaksine med difteri, kikhoste og polio.

 20. Nyhet

  Angst forekommer oftere hos barn med ADHD

  En tredel av førskolebarn med ADHD viser symptomer på angst. Sårbarheten for angst begynner allerede i treårsalderen.