Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter

Viser  8  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Sykdomsbegrensende legemidler for behandling av primær-progressiv MS (PPMS), inkludert rituximab. En metodevurdering.

  I denne metodevurderingen vil vi undersøke klinisk effekt og kostnadseffektivitet for RRMS legemidler i behandling av pasienter med PPMS.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Organdonasjon med normoterm regional perfusjon etter global sirkulasjonsstans (cDCD)

  En fullstendig metodevurdering om organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og respirasjonsstans når livsforlengende behandling avsluttes.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Prosjektplan for tester ved mistanke om preeklampsi

  Metodevurdering: safety, effectiveness, diagnostic accuracy and cost-effectiveness of blood-based tests for women with suspected pre-eclampsia after 20 weeks' gestation.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Utfasing av medisinske metoder i spesialisthelsetjenesten

  FHI skal bidra til at metoder som ikke anses som tilfredsstillende, blir utfaset.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. MS-medisiner - en metodevurdering (prosjektbeskrivelse)

  I 2016 utførte FHI en metodevurdering med nettverksanalyse på 11 forskjellige medisiner. I denne nye metodevurderingen vi nå gjør, har vi inkludert to nye medisiner for MS.

  Prosjekt

  Publisert

 6. Kostnadseffektivitet, effekt og sikkerhet av kirurgisk lukking av patent foramen ovale (PFO) sammenlignet med medisinsk behandling for pasienter med kryptogent iskemisk slag

  Prosjektet skal undersøke kostnadseffektivitet, effekt, sikkerhet og organisatoriske konsekvenser av metoden.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Hyperbar oksygenbehandling av osteonekrose (prosjektbeskrivelse)

  Folkehelseinstituttet skal på oppdrag fra Bestillerforum RHF/Nye metoder, undersøke effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved hyperbar oksygenbehandling av ostenekrose.

  Prosjekt

  Publisert

 8. Prehospital CT ved akutt hjerneslag eller hodeskade (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal oppsummere og vurdere dokumentasjonen for klinisk effekt og sikkerhet av prehospital CT og eventuell igangsetting av behandling før ankomst i sykehus, sammenliknet med dagens praksis.

  Prosjekt

  Publisert