Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  10  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Psykiske lidelser blant minoritetskvinner: risikofaktorer og konsekvenser i et livsløpsperspektiv

  Formålet med prosjektet er å se på bruk av psykiske helsetjenester blant minoritetskvinner over tid, og å identifisere årsaker til og konsekvenser av psykiske lidelser gjennom livsløpet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Levekår og helse blant innvandrere i Norge

  Innvandrere utgjør nå 14% av befolkningen og flere studier viser at de har dårligere fysisk og psykisk helse enn den øvrige befolkningen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Effekt av tilpasset helseinformasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn

  Formålet prosjektet er å lage en oversikt over systematiske oversikter som evaluerer effekt av tilpasset informasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn.

  Prosjekt

  Publisert

 4. Screening for latent tuberkulose - hvor mange må undersøkes?

  I dette prosjektet vil vi beregne antallet innvandrere som må screenes og behandles for latent tuberkulose for å forebygge ett tilfelle av tuberkulose sykdom innen fem år etter ankomst til Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Tilpasning og evaluering av psykisk helsefremmende tiltak, TRT, for barn i asylmottak

  Teaching Recovery Techniques, TRT, kan redusere traume-relaterte psykiske plager blant barn utsatt for krig og katastrofer, men er ikke tidligere testet blant asylsøkende barn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Mortalitetsrisiko og omfang av kontakt med helsetjenesten for psykiske helseplager blant innvandrerbefolkningen i Norge

  Forskningsprosjektet har som mål å frambringe ny og mer helhetlig kunnskap omkring selvmord og forhold ved den psykiske helsen til grupper av den norske innvandrerbefolkningen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Effekt av massemediekommunikasjon om helsefremmende levevaner til innvandrere

  Siden problemstillingen er av internasjonal interesse, ble denne systematiske oversikten foreslått som en mulig tittel for publisering i The Cochrane Library.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Innvandreres opplevelse av ankomstscreening for tuberkulose

  Gjennom denne studien vil vi undersøke barrierer for oppmøte og hvordan screeningssystemet oppleves.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. En pilotstudie av effekten av en yoga-intervensjon for å bedre psykisk helse hos enslige mindreårige asylsøkere i mottaksfasen

  Målsettingen med denne pilotstudien er å evaluere om yogabasert gruppeintervensjon kan redusere psykiske helseplager i en sårbar ungdomsgruppe.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Immigrant women with mental health problems in a primary care setting

  This project investigated immigrants (those born abroad with two foreign-born parents) use of primary health care services for mental health problems.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert