Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter

Viser  23  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Kan oppmerksomhetsproblemer relater til ADHD observeres ved 18 måneders alder?

  Prosjektets hovedmål er å øke kunnskaper om psykobiologiske interaksjons-effekter.

  Prosjekt

  Publisert

 2. Søvn og ADHD

  Målet med prosjektet er å øke vår kunnskap om søvnvansker og ADHD hos barn.

  Prosjekt

  Publisert

 3. Kort- og langtidseffekter av prenatal eksponering av mors angst på barnets oppførsel

  Formålet med dette prosjektet er å studere sammenhengen mellom eksponering for angst i svangerskapet og senere atferd hos barnet.

  Prosjekt

  Publisert

 4. Mors angst, depresjon og kosthold under svangerskap og psykisk helse utfall hos barnet: Genetisk assosiasjoner i foreldre-barn trioer

  Formålet er å undersøke genetiske markører hos barnet (som øker risiko for sykdom hos barnet) og gener hos mor (maternelle gener) som øker risiko hos barnet via svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert

 5. ADHD studien

  Dette prosjektet skal identifisere tidlige indikatorer på ADHD og relaterte problemer ved å bruke data samlet inn i to tidligere kliniske studier med tre- og åtteåringer rekruttert fra MoBa.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Prenatal eksponering for miljøgifter og nevroutviklingsforstyrrelser og kognitiv fungering hos barnet (NeuroTox)

  Hvordan påvirker miljøgifter barna våre?

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Psykisk helse og astma

  Vi ønsker å analysere sammenhengen mellom mors angst/depresjon under svangerskapet og barnets risiko for astma, og barnets astma og senere risiko for ADHD.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Sammenhengen mellom pre- og postnatalt kosthold og nevroutvikling hos barnet

  Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan ernæringsmessige faktorer i svangerskapet kan påvirke risikoen for ADHD og kognitive utfall.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Mors bruk av psykofarmaka i svangerskapet og sammenheng med ADHD hos barna

  Prosjektet har som hensikt å undersøke om bruk av forskjellige typer legemidler i svangerskapet kan øke risikoen for ADHD hos barna.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Infeksjon, immunitet og ADHD

  Prosjektet er et delprosjekt i Den norske mor og barn-undersøkelsen og del av et større forskningsprogram relatert til ADHD innenfor rammen av MoBa.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Jodstatus hos gravide og barn i Norge og risiko for redusert nevropsykologisk utvikling

  I denne studien vil vi se på sammenheng mellom jodmangel i fosterlivet og tidlig i barneårene og språkutvikling, motorisk utvikling, IQ, atferdsproblemer, ADHD-symptomer, skoleferdigheter mm.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Analyse av miRNA profiler og DNA metylering status i ADHD triader

  Målet med dette prosjektet er å undersøke om det epigenetisk statusen ved fødselen er viktig for nevrologiske lidelser som vises i barndommen og vedvarer i voksen alder.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Prenatale risikofaktorer for ADHD

  Prosjektet er en studie av prenatale miljømessige risikofaktorer for ADHD, basert på en kobling mellom Norsk Pasient Register (NPR) og data fra den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Genetiske og miljømessige risikofaktorer for utviklingsforstyrrelser (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet skal identifisere genvarianter som forårsaker ADHD og andre utviklingsforstyrrelser i barnealder, og hvordan disse virker sammen med miljøfaktorer.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Risikofaktorer for ADHD i en fødselskohort

  Prosjektet er en epidemiologisk studie av ADHD hos barn og ungdom som vil bli gjennomført ved å koble data fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) med data fra Norsk Pasient Register (NPR).

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Psykiatriske symptomer, andre diagnoser og medikamentbruk blant barn med autismespekterforstyrrelser (ASD)

  Formålet med denne studien er å undersøke forløp av emosjonelle og atferdsmessige vansker, diagnostikk og medikamentbruk blant barn med ASD.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. Atferdsforstyrrelser og ADHD i førskolealder

  Prosjektet vil bidra med kunnskap om tidlig opptreden av atferdsproblemer og hyperaktivitet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. Inflammasjonsmarkører og B-vitaminer i svangerskapet som prediktorer for autismespekterforstyrrelser (ASD)

  Det aktuelle prosjektet er en del av The Autism Birth Cohort study (ABC-studien), som tidligere er godkjent av REK (REK-saksnummer S-3228). ABC-studien er igjen en delstudie i MoBa.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. Epilepsi hos små barn - del 2

  Hensikten med denne datainnsamlingen er å validere epilepsidiagnosene og samle inn opplysninger om viktige kliniske, anatomiske og nevrofysiologiske karakteristika hos de rammede barna.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. Prenatal eksponering for miljøgifter og risiko for ADHD

  Hensikten med studien er å undersøke relasjonen mellom eksponering for ftalater, BPA og organofosfater i biomarkører og ADHD i skolealder.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert