Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikler


Avgrens søket
 1. Artikkel

  Undersøkelse for smittsomme sykdommer hos asylsøkere og nyankomne innvandrere

  Basert på opprinnelsesland og risikogruppe bør nyankomne tilbys undersøkelse for visse infeksjonssykdommer, i tillegg til den obligatorisk tuberkuloseundersøkelsen.

 2. Artikkel

  Kurs og undervisning i migrasjonshelse

  Enhet for migrasjonshelse ved FHI (tidligere NAKMI) har flere godkjente innføringskurs innen migrasjonshelse og tema du kan bestille undervisning om.

 3. Artikkel

  Språk for følelser hos legen?

  Doktorgraden til psykolog Emine Kale handler om samspillet mellom helsepersonell og pasienter med utilstrekkelige norskkunnskaper.

 4. Artikkel

  Hva er migrasjonshelse?

  Migrasjonshelse er et fagfelt som omfatter utdanning, forskning og praksis som fokuserer på forholdet mellom migrasjon og helse.

 5. Artikkel

  Mestring i mottak og kommuner

  Kan man redusere traumerelaterte psykiske plager hos asylsøkende barn i mottak ved hjelp av det manualbaserte lavterskeltilbudet "Teaching Recovery Techniques"?

 6. Folkehelserapporten

  Helse i innvandrerbefolkningen

  Opprinnelsesland, innvandringsårsak og botid i Norge har stor betydning for helsa. Artikkelen tar for seg helse og sykdom i innvandrerbefolkningen, risiko- og beskyttelsesfaktorer.

 7. Smittevernveilederen

  Innvandrere og smittevern

  Asylsøkere og andre innvandrere som kommer til Norge fra lav- og mellominnkomstland er overrepresentert med hensyn på forekomsten av enkelte infeksjoner.

 8. Artikkel

  Sosialt nettverk, mestring og psykisk helse blant ungdom som har kommet til Norge som enslige mindreårige asylsøkere

  Hvordan opplever enslige mindreårige asylsøkere hverdagen sin i Norge, og hvordan mestrer de utfordringer i årene etter bosetting?

 9. Artikkel

  Om UngKul-studien

  Uansett nasjonal opprinnelse og kulturell tilhørighet møter alle barn i Norge utfordringer og motgang i løpet av oppveksten. Hva består utfordringene av, og hvordan mestrer barna dem?