Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter og trykksaker

Viser  22  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Vil CRP-måling effektivt kunne påvise infeksjon hos nyfødte?

  For å sette en tidlig diagnose hos nyfødte med mistanke om infeksjon er trolig ikke CRP-måling alene tilstrekkelig. Det viser en Cochrane-oversikt

  Forskningsomtale

  Publisert

 2. Effekten av å screene alle gravide sammenlignet med å screene gravide med risikofaktorer for å avdekke svangerskapsdiabetes

  Helsedirektoratet ba oss identifisere og oppsummere forskning om effekten av å screene alle gravide for svangerskapsdiabetes sammenlignet med å screene gravide med risikofaktorer.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 3. Svangerskapsdiabetes - bør alle gravide screenes? Cochrane: Kort oppsummert

  Sammenlignet med å screene gravide med kjente risikofaktorer, så vil muligens en utvidelse til å screene alle gravide fange opp flere med svangerskapsdiabetes. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 4. Progesteronbehandling til gravide fører trolig til færre spontanaborter: Cochrane: Kort oppsummert

  Progesteronbehandling til gravide i risiko for å miste fosteret tidlig i svangerskapet fører trolig til færre spontanaborter, men har muligens liten eller ingen innvirkning på for tidlig fødsel.

  Forskningsomtale

  Publisert

 5. Premature barn som får morsmelkerstatning vil trolig få bedre vekst, men økt risiko for nektrotiserende enterokolitt

  Morsmelkerstatning til premature barn eller barn som har lav fødselsvekt gir trolig bedre vekstøkning, men øker trolig risikoen for nekrotiserende enterokolitt sammenlignet med å få donert morsmelk.

  Forskningsomtale

  Publisert

 6. Nedtrapping av buprenorfin eller metadon for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

  Vi har oppsummert forskning om effekter for mor og barn av nedtrapping av buprenorfin eller metadon sammenliknet med fortsatt vedlikeholdsbehandling under svangerskapet.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 7. Utvidet Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte

  Bestillerforum RHF, Nye Metoder, ba Folkehelseinstituttet gjøre en rask og forenklet prosess i vurderingen av utvidet Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte.

  Notat

  Publisert

 8. Brukeres erfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2017

  Rapportene viser resultatene fra en landsomfattende spørreundersøkelse blant kvinner som hadde født i fjerde kvartal 2017. Det er laget lokale rapporter og en nasjonal som viser resultatene samlet.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 9. Metodevurdering av sikkerhet og effekt ved bruk av lystgass for barn

  Formålet med denne metodevurderingen har vært å undersøke effekt, samt sikkerhet for både pasient og behandler, ved bruk av lystgass for sedering av barn ved små og smertefulle sykehusprosedyrer.

  Metodevurdering

  Publisert

 10. Hepatitt C og graviditet. En litteraturgjennomgang

  I denne litteraturgjennomgangen vurderes nytten av generell screening for hepatitt C i svangerskapet, og muligheten for å behandle hepatitt C i forbindelse med svangerskap.

  Notat

  Publisert

 11. Begrenset vektendring hos gravide med fedme

  På oppdrag fra Helsedirektoratet utførte vi en systematiske oversikt om effekter av tiltak for lav vektøkning eller vekttap for gravide med fedme.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 12. Hva påvirker helsepersonells evner og muligheter til å yte god fødsels- og barselomsorg? Cochrane - kort oppsummert

  Blant helsepersonell i lav- og mellominntektsland er det flere faktorer som ser ut til å påvirke kvaliteten på behandlingen og oppfølgingen de gir innen fødsel- og barselomsorgen.

  Forskningsomtale

  Publisert

 13. Tidlig samtale om sunne levevaner for gravide

  Denne systematiske oversikten ser på effekt av å ha én ekstra veiledningssamtale om levevaner med kvinner i første trimester av svangerskapet.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 14. Ikke-invasiv prenatal testing (NIPT) for kjønnsbestemmelse av foster. Metodevurdering

  Oppsummert forskning om NIPTs diagnostiske nøyaktighet for kjønnsbestemmelse, samt belyst kliniske, helseøkonomiske og etiske konsekvenser.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 15. Ikke-invasiv prenatal testing (NIPT) for påvisning av trisomi 21, 18 og 13

  Vi besvart spørsmål om NIPTs diagnostiske treffsikkerhet for påvisning av trisomi hos fosteret.

  Metodevurdering

  Publisert

 16. Nikotinerstatning får trolig flere gravide til å slutte å røyke

  Blant gravide som røyker vil trolig flere klare å slutte under svangerskapet med nikotinerstatning.

  Forskningsomtale

  Publisert

 17. Jordmorstyrt oppfølging av gravide og fødende er et godt og trygt alternativ

  Oppfølging av jordmødre fører til at færre føder for tidlig, flere føder vaginalt og færre forløses med vakuum eller tang. Det gir også noe lavere risiko for dødfødsler og dødsfall blant nyfødte.

  Forskningsomtale

  Publisert

 18. Trening gir gravide mindre rygg- og bekkenleddsmerter og bedre funksjon

  Trening for gravide med rygg- og bekkenleddsmerter fører trolig til at færre rapporterer smerte og at færre rapporterer sykefravær relatert til smerte.

  Forskningsomtale

  Publisert

 19. Antibiotika før keisersnitt gir færre infeksjoner

  Kvinner som får antibiotika før de forløses ved keisersnitt, har mindre risiko for å få infeksjoner enn de som får antibiotika etter at navlestrengen er kuttet.

  Forskningsomtale

  Publisert

 20. Epidural – tidlig eller sent til førstegangsfødende?

  Systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet

  Forskningsomtale

  Publisert