Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter og andre fagpublikasjoner


Avgrens søket
 1. Rapport

  ADHD i Norge

  Formålet med rapporten er å gi en oversikt over hvor mange som har ADHD i Norge i dag, hvilke tilleggsdiagnoser disse har og hvor mange som får medikamentell behandling.

 2. Rapport

  Skolestudien: Læringsmiljø, skoleferdigheter og utviklingsvansker

  Rapporten er den sjette rapporten fra Språk- og læringsstudien (SOL) ved FHI, og er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

 3. Rapport

  Sårbare barn i barnehagen – betydningen av kvalitet (rapport 2015:2)

  Rapporten undersøker betydningen av kvalitet i barnehagen for to grupper sårbare barn: barn med nevrobiologisk risiko, og barn med vanskelig temperament.

 4. Rapport

  Rapport 2014: 1 Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år

  Denne rapporten er den andre i en serie knyttet til barnehageforskning i Den norske mor og barn-undersøkelsen. Det undersøkes hvorvidt variasjon i kvalitet i norske barnehager henger sammen med språklig og psykisk fungering hos 5-år gamle barn.

 5. Rapport

  Variasjon i barnehagekvalitet

  Rapporten viser foreløpige resultater fra barnehagene hvor 5-åringer som er med i Den norske mor og barn-undersøkelsen går.

 6. Rapport

  Barnepass fram til 18 måneder

  Rapporten ”Barnepass fram til 18 måneder. Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år” bygger på data fra MoBa-undersøkelsen.