Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter og skjemaer


Avgrens søket
 1. Rapport

  Strategimøte 2016: Kvalitetskontroll av infeksjonsserologiske metoder

  Rapporten er en praktisk «brukerhåndbok» som gir veiledning i hvordan de ulike krav til kvalitetskontroll av infeksjonsserologiske analyser kan oppfylles i samsvar med akkrediteringsstandarden.

 2. Skjema

  Rekvisisjon (remisse/henvisningsskriv) for mikrobiologiske undersøkelser

  Remisse for medisinske mikrobiologiske undersøkelser skal brukes ved innsendelse av mikrobiologiske prøver. Det er én felles remisse for undersøkelser innen bakteriologi og virologi.

 3. Rapport

  Strategimøte 2015: Laboratoriediagnostikk ved nye og utbruddsaktuelle virusinfeksjoner (Strategirapport)

  Rapporten inneholder oppsummering og anbefalinger fra møtet, samt sammendrag av foredragene (manuskriptene).

 4. Rapport

  Immunitet mot røde hunder

  Rapporten er en litteraturgjennomgang om antistoffmålinger mot røde hunder (rubella). Konklusjonen er at anbefalingene for rubellatesting og vaksinering endres.

 5. Rapport

  Strategimøte nr 28, 2014: Fæcesparasittologi

  I november hvert år avholdes det strategimøter for de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene. Temaet for det bakteriologiske strategimøtet i 2014 var fæcesparasittologi.

 6. Rapport

  Strategimøte nr 27, 2013: Soppinfeksjoner

  I november hvert år har de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene strategimøter. Temaet for det bakteriologiske strategimøtet i 2013 var soppinfeksjoner.

 7. Rapport

  Strategimøte 2013: Laboratoriediagnostikk ved cytomegalovirus-infeksjoner

  I regi av ”Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi” ble det holdt strategimøte om laboratoriediagnostikk ved cytomegalovirus infeksjon den 31. oktober 2013 i Oslo.

 8. Rapport

  Strategimøte 2012: Laboratoriediagnostikk ved Epstein-Barr-virusinfeksjon

  I regi av ”Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi” ble det holdt strategimøte om laboratoriediagnostikk ved Epstein-Barr-virusinfeksjon den 1. november 2012 i Oslo.

 9. Rapport

  Strategimøte 2012 (nr. 26): Overvåkning av problembakterier i sykehus

  I november hvert år avholdes det strategimøter for de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene. Temaet for det bakteriologiske strategimøtet i 2012 var «Overvåkning av problembakterier i sykehus».

 10. Rapport

  Strategirapport 2010: HIV - Sammendrag og anbefalinger om analysestrategi og diagnostikk

  Strategirapporten er en oppdatering av strategirapport fra 1997. I rapporten gis et sammendragog anbefalinger om analysestrategi og diagnostikk av HIV.

 11. Rapport

  Strategimøte 2009: Vektoroverførte/zoonotiske virusinfeksjoner

  Strategimøte 2009 med program, oppsummering, anbefalinger og sammendrag av forelesninger.

 12. Rapport

  Strategimøte 2005: Virale gastroenteritter

  Strategimøte 2005 med program, anbefalinger og sammendrag av forelesninger.

 13. Rapport

  Strategimøte 2006: Virusinfeksjoner ved immunsvikt

  Strategimøte 2006 med program, oppsummering, anbefalinger og sammendrag av forelesninger.

 14. Rapport

  Strategimøte 2002: Mikrobiologisk diagnostikk ved virale CNS-infeksjoner

  Strategimøte 31. oktober2002 med anbefalinger og abstrakt av forelesninger.

 15. Trykksak

  Strategimøte 2001: Kvalitetskontroll av serologiske analyser

  Virologisk-serologisk strategimøte 1. november2001 med oppsummering, anbefalinger og forelesningssammendrag.

 16. Rapport

  Strategimøte 1999: Influensa - diagnostikk, overvåkning og pandemiberedskap

  Influensa strategimøte 19. november 1999 med sammendrag, anbefalinger og forelesningsmanuskripter.

 17. Rapport

  Strategimøte 1997: HIV

  HIV strategimøte 6. november 1997 med forelesningsmanuskripter ogsammendrag med anbefalinger.

 18. Rapport

  Strategimøte 2007: Hepatitt B-virus

  Hepatitt B-virus: Strategimøte i 2007 i regi av de medisinsk mikrobiologiske laboratoriene i Norge med oppsummering av status på fagområdet, anbefalinger om diagnostikk og abstrakter av foredragene.

 19. Trykksak

  Strategimøte 2006: Virusinfeksjoner ved immunsvikt

  Rapporten oppsummerer anbefalingene og gir et sammendrag av forelesninger fra 2006-møtet i Referansegruppen for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi.

 20. Trykksak

  Konvolutt for innsending av prøver

  For å lette arbeidet med innsending av prøver til Folkehelseinstituttet, bør denne universale prøvekonvolutten benyttes for alle prøver.