Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter, nyheter og meldinger

Avgrens søket
 1. Nyhet

  Oppfølging etter hepatitt B-vaksinasjon - nye anbefalinger

  Folkehelseinstituttet endrer rådene om måling av antistoffer etter hepatitt B-vaksinasjon.

 2. Rapport

  Strategimøte 2015: Laboratoriediagnostikk ved nye og utbruddsaktuelle virusinfeksjoner (Strategirapport)

  I regi av Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi ble det holdt strategimøte om den 29. oktober 2015 ved Gjestehuset, Lovisenberg, i Oslo.

 3. Nyhet

  Nye anbefalinger om testing av immunitet mot røde hunder

  Folkehelseinstituttet har vurdert grunnlaget for måling av antistoffer mot røde hunder i svangerskapet. Resultatet og nye anbefalinger for testing av vaksinering er oppsummert i en rapport.

 4. Rapport

  Immunitet mot røde hunder

  Rapporten er en litteraturgjennomgang om antistoffmålinger mot røde hunder (rubella). Konklusjonen er at anbefalingene for rubellatesting og vaksinering endres.

 5. Rapport

  Strategimøte nr 28, 2014: Fæcesparasittologi

  I november hvert år avholdes det strategimøter for de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene. Temaet for det bakteriologiske strategimøtet i 2014 var fæcesparasittologi.

 6. Rapport

  Strategimøte nr 27, 2013: Soppinfeksjoner

  I november hvert år har de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene strategimøter. Temaet for det bakteriologiske strategimøtet i 2013 var soppinfeksjoner.

 7. Nyhet

  Testing for zikafeber også tilgjengelig i Norge

  Serologiske undersøkelser for påvising av zikavirus er nå også tilgjengelig på Folkehelseinstituttet. Fortsatt er det også aktuelt å sende prøver til Folkhälsomyndigheten i Sverige.

 8. Rapport

  Strategimøte 2013: Laboratoriediagnostikk ved cytomegalovirus-infeksjoner

  I regi av ”Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi” ble det holdt strategimøte om laboratoriediagnostikk ved cytomegalovirus infeksjon den 31. oktober 2013 i Oslo.

 9. Rapport

  Strategimøte 2012: Laboratoriediagnostikk ved Epstein-Barr-virusinfeksjon

  I regi av ”Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi” ble det holdt strategimøte om laboratoriediagnostikk ved Epstein-Barr-virusinfeksjon den 1. november 2012 i Oslo.

 10. Rapport

  Strategimøte nr. 26, 2012: Overvåkning av problembakterier i sykehus

  I november hvert år avholdes det strategimøter for de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene. Temaet for det bakteriologiske strategimøtet i 2012 var «Overvåkning av problembakterier i sykehus».

 11. Rapport

  Strategirapport 2010: HIV - Sammendrag og anbefalinger om analysestrategi og diagnostikk

  Strategirapporten er en oppdatering av strategirapport fra 1997. I rapporten gis et sammendragog anbefalinger om analysestrategi og diagnostikk av HIV.

 12. Rapport

  Strategimøte 2009: Vektoroverførte/zoonotiske virusinfeksjoner

  Strategimøte 2009 med program, oppsummering, anbefalinger og sammendrag av forelesninger.

 13. Rapport

  Strategimøte 2005: Virale gastroenteritter

  Strategimøte 2005 med program, anbefalinger og sammendrag av forelesninger.

 14. Rapport

  Strategimøte 2006: Virusinfeksjoner ved immunsvikt

  Strategimøte 2006 med program, oppsummering, anbefalinger og sammendrag av forelesninger.

 15. Rapport

  Strategimøte 2002: Mikrobiologisk diagnostikk ved virale CNS-infeksjoner

  Strategimøte 31. oktober2002 med anbefalinger og abstrakt av forelesninger.

 16. Trykksak

  Strategimøte 2001: Kvalitetskontroll av serologiske analyser

  Virologisk-serologisk strategimøte 1. november2001 med oppsummering, anbefalinger og forelesningssammendrag.

 17. Rapport

  Strategimøte 1999: Influensa - diagnostikk, overvåkning og pandemiberedskap

  Influensa strategimøte 19. november 1999 med sammendrag, anbefalinger og forelesningsmanuskripter.

 18. Rapport

  Strategimøte 1997: HIV

  HIV strategimøte 6. november 1997 med forelesningsmanuskripter ogsammendrag med anbefalinger.

 19. Rapport

  Strategimøte 1996: Hepatitt C virus

  HepatittC virus strategimøte 31. oktober 1996 med forelesningsmanuskripter og kort referat med anbefalinger.

 20. Rapport

  Strategimøte 2007: Hepatitt B-virus

  Hepatitt B-virus: Strategimøte i 2007 i regi av de medisinsk mikrobiologiske laboratoriene i Norge med oppsummering av status på fagområdet, anbefalinger om diagnostikk og abstrakter av foredragene.