Hopp til innhold

Nyheter

Viser  411  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Podkast om autisme

  Andelen barn med autisme øker i Norge, og det er store forskjeller mellom de ulike fylkene. I Folkehelseinstituttets nye podkast om autisme møter du barnelege og forsker Pål Surén i samtale med overlege Siri Helene Hauge og Kjetil Berg Veire. I podkast...

  Melding

  Publisert

 2. AWARD CEREMONY: Tore Godal Receives the King’s Medal of Merit

  Join us in honouring Tore Godal's life achievements in global vaccination and immunization as he receives the King's Medal of Merit in Oslo on 23 November 2019.

  Arrangement

 3. Høgsesongen for omgangssjuke er her – hugs handvask

  Haust og vinter er tida for omgangssjuke med norovirus. God handhygiene minskar sjansen for at du blir smitta og beskyttar mot vidare spreiing av viruset. Norovirus er svært smittsamt. Det tek 12-48 timer frå ein blir smitta til ein blir sjuk. Symptoma...

  Melding

  Publisert

 4. Influensarapport for uke 45/2019

  Influensarapporten for uke 45 er nå tilgjengelig, du finner den her: Influensarapporten for uke 45 Ukerapporter publiseres hver torsdag fra og med uke 41 om høsten til uke 21 påfølgende vår på Folkehelseinstituttets nettsider. Ukerapporter for...

  Melding

  Publisert

 5. Åpent fagmøte: Demens er folkesykdommen uten kur, men hva kan vi eventuelt gjøre?

  Demens rammer stadig flere, men forskerne er fortsatt usikre på hva som er årsakene til demens, og det fins per dags dato ingen kur. I følge verdens helseorganisasjon har 50 millioner demens, og dette tallet øker med et nytt tilfelle hvert tredje sekund. Kan demens forebygges?

  Arrangement

 6. Vaksinedistribusjon julen 2019

  I uke 52 og uke 1 er vaksineforsyningen bemannet 23.12, 27.12, 30.12, 2.1 og 3.1, men siden mange vaksinatører holder stengt blir det ikke normal vaksineutsending. Vi ber våre kunder ta høyde for dette ved bestilling av vaksiner fra nå og fram mot jul....

  Melding

  Publisert

 7. Leveringsproblemer for rabiesvaksine

  Det er mangel på rabiesvaksiner (Rabipur, Verorab) i Norge og internasjonalt. Årsaken er økt etterspørsel. Folkehelseinstituttet regner med å få mer Rabipur til lager i månedsskiftet november / desember 2019. I mellomtiden er gjenværende doser reserver...

  Melding

  Publisert

 8. GLOBVAC conference 2020, May 13th-14th

  Globvac will look at the changes in global health during the 21st century. What has been achieved so far and what is going to happen? Researchers, students and practitioners will meet there to learn and discuss new projects about global health.

  Arrangement

 9. Globvac-konferansen 2020 – set av datoane!

  Globvac skal handle om utviklinga av global helse i det 21. århundret. Kva har vi oppnådd så langt og kva kjem til å skje? Konferansen blir arrangert i Oslo, 13. og 14. mai. Folkehelseinstituttet arrangerer konferansen i samarbeid med Universitetet i...

  Melding

  Publisert

 10. Nasjonal Erfaringskonferanse om Gode Pasientforløp 2020

  Hovedtema er erfaringsdeling med eksempler fra arbeidet med å utvikle helhetlige, koordinerte og trygge tjenester i kommuner og på sykehus.

  Arrangement

 11. Innføringskurs i migrasjon og helse, 10.-11.September 2020

  Kurset er tar for seg flere problemstillinger rundt innvandring og helse.

  Arrangement

 12. Innføringskurs i migrasjon og helse, 10.-11. Juni 2020

  Kurset er tar for seg flere problemstillinger rundt innvandring og helse.

  Arrangement

 13. Innføringskurs i migrasjon og helse, 13. og 14. februar 2020

  Kurset er tar for seg flere problemstillinger rundt innvandring og helse.

  Arrangement

 14. Personvernreglane må tilpassast regelverket i USA

  Dei nye personvernregler har gjort det vanskelegare å dele data og biologiske prøver. Saman med europeiske kollegaer tar Folkehelseinstituttet og Kreftregisteret opp saka i eit innlegg i The Lancet.

  Nyhet

  Publisert

 15. Opent fagmøte: Skulemat – stort potensial, men mange utfordringar

  Skulemat står på den politiske dagsordenen. Dei fleste er einige om at det er viktig at skuleelevar et god og riktig mat. Men det er stor usemje om kven som bør vere ansvarleg, korleis ei eventuell offentleg skulematordning skal vere, og korleis ho bør organiserast.

  Arrangement

 16. Korleis førebygge psykiske helseplagar blant barn og unge?

  Det er stor merksemd om psykiske helsevanskar blant barn og unge, og korleis me best kan møte denne utfordringa. I dette seminaret vil tilnærmingar og kunnskapsgrunnlaget for å redusere psykiske helseplagar blant barn og unge bli drøfta.

  Arrangement

 17. Influensarapport for uke 44/2019

  Influensarapporten for uke 44 er nå tilgjengelig, du finner den her: Influensarapporten for uke 44 Ukerapporter publiseres hver torsdag fra og med uke 41 om høsten til uke 21 påfølgende vår på Folkehelseinstituttets nettsider. Ukerapporter for...

  Melding

  Publisert

 18. Er drikkevannet vårt trygt?

  Hva kan vi lære av vannbårne sykdomsutbrudd i Norge?

  Arrangement

 19. Andelen barn med autisme aukar i Noreg, og det er store fylkesvise forskjellar

  På landsbasis har 7 av 1000 barn diagnosen autisme, men det er store skilnader mellom gutar og jenter og mellom fylka.

  Forskningsfunn

  Publisert

 20. Andelen influensavaksinerte blant personar over 65 år viser jamn auke

  Andelen influensavaksinerte eldre i sesongen 2018-2019 på bydels-, kommune-, fylkes- og landsnivå er no tilgjengeleg i Kommunehelsa statistikkbank.

  Nyhet

  Publisert