Hopp til innhold

Nyheter

Viser  433  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Stadig færre dør av kreft og hjerte- og karsykdom

  Kreft befester seg som den hyppigste dødsårsaken i Norge, men nedgangen for både kreft og hjerte- og karsykdommer fortsetter.

  Nyhet

  Publisert

 2. Lungekreft-dødsfall går ned for menn, men ikke for kvinner

  Flere menn enn kvinner dør av kreft, men nedgangen i dødsfall per 100 000 innbyggere er større blant menn enn blant kvinner. Lungekreft forklarer mye av forskjellen.

  Nyhet

  Publisert

 3. Dødsfall etter hjerteinfarkt og hjerneslag er dramatisk redusert

  Dødeligheten av hjerteinfarkt er nær halvert på ti år, og dødeligheten av hjerneslag er redusert med 41 prosent, viser 2018-tallene fra Dødsårsaksregisteret.

  Nyhet

  Publisert

 4. Kosthaldsvanar bidrar til kor mykje miljøgifter vi har i kroppen

  I ein studie frå Folkehelseinstituttet har forskarane undersøkt om kosthaldet påverkar nivået av miljøgifter i kroppen hos gravide og barn.

  Forskningsfunn

  Publisert

 5. Føresette: – Blanda erfaringar med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkar

  Foreldre og føresette har stort sett gode erfaringar med behandlarane, men dei er mindre fornøgde med behandlingsresultatet, viser ei brukarundersøking av barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkar.

  Nyhet

  Publisert

 6. Ett tilfelle av smittsom hjernehinnebetennelse i Stavanger

  Folkehelseinstituttet er blitt varslet om ett tilfelle av smittsom hjernehinnebetennelse i Stavanger kommune.

  Nyhet

  Publisert

 7. Endring av råd etter eksponering for hepatitt A (posteksponeringsprofylakse)

  FHI har revidert rådene om hvordan posteksponeringsprofylakse mot hepatitt A skal gjennomføres, inkludert presisering av hvordan fastsette perioden for når posteksponeringsprofylakse er aktuelt som forebyggende tiltak. Posteksponeringsprofylakse kan...

  Melding

  Publisert

 8. Færre barn får diagnosen Tourettes syndrom i Noreg enn elles i verda

  Vel fire av 1000 norske barn blir diagnostiserte med Tourettes syndrom innan 12 års alder, viser ein studie frå Folkehelseinstituttet.

  Forskningsfunn

  Publisert

 9. 20. apr - 21. apr | 2020

  Smitteverndagene 2020

  Nå er konferansen åpen for påmelding. Påmeldingsfristen er 1. april. Vi har også lagt ut foreløpige tema for konferansen.
  10:00-15:00
  Konferanse
  Oslo Kongressenter

  Arrangement

 10. Fastlegane mindre fornøgde med DPS-a enn før

  Fastlegane var mindre fornøgde med dei distriktspsykiatriske sentera (DPS-a) i 2018 enn dei var i 2014. Det viser ei ny spørjeundersøking frå Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 11. Riktig bruk av SYSVAK-kode for HPV-vaksine

  Folkehelseinstituttet minner om at de ulike HPV-vaksinene har ulike koder i SYSVAK, og Cervarix som nå brukes i barnevaksinasjonsprogrammet skal registreres som HPV02. De ulike kodene for HPV-vaksine er: Cervarix: HPV02 Gardasil 9: HPV09 Gardasil...

  Melding

  Publisert

 12. Tore Godal får Kongens fortenestmedalje

  På laurdag får Tore Godal tildelt Kongens fortenestmedalje. Godal jobbar for tida på Folkehelseinstituttet, og har ein omfattande nasjonal og internasjonal karriere bak seg.

  Nyhet

  Publisert

 13. Folk veit lite om hjernehelse, men vil vite meir

  Folk tenker ikkje på si eiga hjernehelse og er usikre på korleis dei skal ta vare på ho, viser ein ny studie i Lifebrain-prosjektet ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo.

  Forskningsfunn

  Publisert

 14. Forventa levealder og sjukdomsbyrde varierer innan Norden

  Finske og danske menn og danske kvinner har lågast forventa levealder i Norden. Røyking og alkoholbruk varierer betydeleg mellom dei nordiske landa.

  Forskningsfunn

  Publisert

 15. Fleire jenter blir diagnostiserte med angstlidingar – andelen som blir behandla med medisinar er stabil

  Talet på barn og unge som fekk ein angstdiagnose for første gang, auka frå 2010 til 2015, spesielt blant jenter. Andelen som vart behandla med medisinar var stabilt låg på om lag 1 av 6.

  Forskningsfunn

  Publisert

 16. Mange greip moglegheita til å beskytte seg mot livmorhalskreft

  Nye tal frå Folkehelseinstituttet viser andel og antal unge kvinner som valde å ta HPV-vaksine gjennom det midlertidige vaksinasjonsprogrammet.

  Nyhet

  Publisert

 17. Notat om sjukdomsutbrot i USA knytta til e-sigarettar

  I lys av det pågåande sjukdomsutbrotet i USA knytta til bruk av elektroniske sigarettar (e-sigarettar) har Folkehelseinstituttet på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet laga ei oppsummering av situasjonen og ei utgreiing for nokre relaterte...

  Melding

  Publisert

 18. 18. sep | 2019

  13:00-14:00

  Arrangement

 19. Handlingsplan for et bedre smittevern

  Regjeringen har lansert en handlingsplan for et bedre smittevern. Handlingsplanen har som hovedmål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner og gi en bedre organisering og struktur av smittevernet i Norge. Godt smittevern bidrar til bedre...

  Melding

  Publisert

 20. Høgsesongen for omgangssjuke er her – hugs handvask

  Haust og vinter er tida for omgangssjuke med norovirus. God handhygiene minskar sjansen for at du blir smitta og beskyttar mot vidare spreiing av viruset. Norovirus er svært smittsamt. Det tek 12-48 timer frå ein blir smitta til ein blir sjuk. Symptoma...

  Melding

  Publisert