Hopp til innhold

Nyheter

Viser  439  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Åpent fagmøte: Demens er folkesykdommen uten kur, men hva kan vi eventuelt gjøre?

  Demens rammer stadig flere, men forskerne er fortsatt usikre på hva som er årsakene til demens, og det fins per dags dato ingen kur. I følge verdens helseorganisasjon har 50 millioner demens, og dette tallet øker med et nytt tilfelle hvert tredje sekund. Kan demens forebygges?

  Arrangement

 2. Vaksinedistribusjon julen 2019

  I uke 52 og uke 1 er vaksineforsyningen bemannet 23.12, 27.12, 30.12, 2.1 og 3.1, men siden mange vaksinatører holder stengt blir det ikke normal vaksineutsending. Vi ber våre kunder ta høyde for dette ved bestilling av vaksiner fra nå og fram mot jul....

  Melding

  Publisert

 3. GLOBVAC conference 2020, May 13th-14th

  Globvac will look at the changes in global health during the 21st century. What has been achieved so far and what is going to happen? Researchers, students and practitioners will meet there to learn and discuss new projects about global health.

  Arrangement

 4. Globvac-konferansen 2020 – set av datoane!

  Globvac skal handle om utviklinga av global helse i det 21. århundret. Kva har vi oppnådd så langt og kva kjem til å skje? Konferansen blir arrangert i Oslo, 13. og 14. mai. Folkehelseinstituttet arrangerer konferansen i samarbeid med Universitetet i...

  Melding

  Publisert

 5. Nasjonal Erfaringskonferanse om Gode Pasientforløp 2020

  Hovedtema er erfaringsdeling med eksempler fra arbeidet med å utvikle helhetlige, koordinerte og trygge tjenester i kommuner og på sykehus.

  Arrangement

 6. Innføringskurs i migrasjon og helse, 10.-11.September 2020

  Kurset er tar for seg flere problemstillinger rundt innvandring og helse.

  Arrangement

 7. Innføringskurs i migrasjon og helse, 10.-11. Juni 2020

  Kurset er tar for seg flere problemstillinger rundt innvandring og helse.

  Arrangement

 8. Innføringskurs i migrasjon og helse, 13. og 14. februar 2020

  Kurset er tar for seg flere problemstillinger rundt innvandring og helse.

  Arrangement

 9. Personvernreglane må tilpassast regelverket i USA

  Dei nye personvernregler har gjort det vanskelegare å dele data og biologiske prøver. Saman med europeiske kollegaer tar Folkehelseinstituttet og Kreftregisteret opp saka i eit innlegg i The Lancet.

  Nyhet

  Publisert

 10. Drikkevannskonferanse: Er drikkevannet vårt trygt?

  Hva kan vi lære av vannbårne sykdomsutbrudd i Norge? Arrangør av drikkevannskonferansen: Folkehelseinstituttet i samarbeid med Norsk Vann og Mattilsynet

  Arrangement

 11. Andelen barn med autisme aukar i Noreg, og det er store fylkesvise forskjellar

  På landsbasis har 7 av 1000 barn diagnosen autisme, men det er store skilnader mellom gutar og jenter og mellom fylka.

  Forskningsfunn

  Publisert

 12. Andelen influensavaksinerte blant personar over 65 år viser jamn auke

  Andelen influensavaksinerte eldre i sesongen 2018-2019 på bydels-, kommune-, fylkes- og landsnivå er no tilgjengeleg i Kommunehelsa statistikkbank.

  Nyhet

  Publisert

 13. Kva påverkar spreiing av MRSA i eit land med låg førekomst av denne bakterien?

  FHI har publisert eit forskingsfunn der ein gjennom å utvikle ein ny matematisk modell viser betydinga av importsmitte med MRSA og spreiing av bakterien utanfor helseinstitusjonar.

  Forskningsfunn

  Publisert

 14. Oppdaterte råd om poliovaksinasjon

  Det er en pågående global kamp for å utrydde polioviruset. Etter at verden har sett enorme fremskritt i dette arbeidet de siste tiårene, er det siste to årene igjen en økning både i antall land med utbrudd og antall meldte tilfeller med polio. Et vikti...

  Melding

  Publisert

 15. Bruken av antiviralia og forekomst av antiviral resistens i Norge 2018

  Årets rapport fra resistensovervåking av virus (RAVN) inneholder nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på temaer relatert til behandling av virale infeksjoner og antiviral resistens.

  Nyhet

  Publisert

 16. Åpent seminar: Human-centred design

  Hva er «human-centred design» og hva har det med FHI å gjøre? Sarah Rosenbaum beskriver dette og viser noen helserelaterte prosjekteksempler.

  Arrangement

 17. Viktig informasjon til rekvirenter

  Rekvisisjoner og innsendelse av prøver til FHI: For å unngå avvik og forsinkelser, ber vi om at alle benytter Folkehelseinstituttets egne rekvisisjoner når du sender prøver til analyse hos oss. Du finner dem ved å søke på «rekvisisjoner» på fhi.no, ell...

  Melding

  Publisert

 18. CFS/ME forskningskonferanse 2019

  Den 3. norske CFS/ME forskningskonferansen avholdes 25. og 26. november 2019.

  Arrangement

 19. Skrøpelighet hos eldre

  Slapt håndtrykk og ustø gange kan være de første tegnene på at du begynner å bli skrøpelig. Men du kan gjøre noe for å bygge motstandskraft og motvirke skrøpelighet.

  Nyhet

  Publisert

 20. Podkast om aldring og skrøpelighet

  Når blir vi skrøpelige? Hva påvirker det? Og hva kan vi som enkeltpersoner og dere som jobber som helsepersonell med eldre gjøre med det? I en ny utgave av Folkehelsepodden diskuterer vi aldring og helse, i forbindelse med konferansen Den sjuende...

  Melding

  Publisert