Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter og meldinger


Avgrens søket
 1. Nyhet

  Narkotikautløste dødsfall 2017

  Antallet narkotikautløste dødsfall gikk ned fra 2016 til 2017. Oslo hadde i 2017 det laveste antallet slike dødsfall på ti år. Ca. 80 prosent av dødsfallene i 2017 skyldtes overdoser.

 2. Nyhet

  Mistanke om bakterieforurenset narkotika i omløp

  Det er varslet om to tilfeller av en alvorlig bakterieinfeksjon blant personer i Oslo som har tatt stoff med sprøyter. Helsepersonell bør ha økt oppmerksomhet på symptomer hos sprøytebrukere.

 3. Nyhet

  Årets narkotika-statistikk: antallet nye heroinbrukere kan være på retur

  Flere forskningsfunn peker i samme retning; stadig færre begynner med heroin. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

 4. Nyhet

  Stor auke i talet på cannabispasientar

  Talet på pasientar med cannabis som hovudproblem har auka frå 2500 til 3600 pasientar årleg i spesialisthelsetenesta sidan 2010. Det er ei auke på 44 prosent.

 5. Nyhet

  Stadig færre 15-åringer drikker

  I 1999 drakk 55 prosent av alle norske 15–16-åringer alkohol minst én gang i måneden. Siden den gang har andelen blitt stadig mindre. Nå drikker bare 24 prosent like ofte.

 6. Forskningsfunn

  Cannabismisbruk mulig årsak til psykose

  Risikoen for å utvikle psykose er mer enn tredoblet dersom man misbruker cannabis. Det viser en ny tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet.

 7. Forskningsfunn

  Én av fire på byen i Oslo har nylig brukt illegale stoffer

  Blant folk som går ut på byen i Oslo har hver fjerde person (25 prosent) nylig brukt ett eller flere illegale stoffer. Det viser spyttprøver fra 1100 personer ved 12 utesteder i Oslo høsten 2014.

 8. Nyhet

  Pasientene mener at rusbehandlingen er blitt bedre

  Behandlingen og behandlerne er blitt noe bedre i løpet av tre år, ifølge pasienter innen den tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingen – men de peker på at det fortsatt er mye å ta tak i.

 9. Nyhet

  Brukerne viktige i læringsnettverk om pasientforløp

  Brukerne og deres organisasjoner er en ressurs som bør trekkes inn i planleggingen og gjennomføringen av læringsnettverk, viser en evaluering av pasientforløp ved psykisk helse og rus.

 10. Nyhet

  Ny rapport om narkotikamarkeder på det mørke nettet

  Det nettbaserte rusmiddelmarkedet Silk Road gjorde distribusjonskjedene for narkotika kortere enn de tradisjonelle narkotikamarkedene.

 11. Forskningsfunn

  Hvilke faktorer påvirker utvikling av problematferd hos barn eksponert for LAR under svangerskapet?

  En studie av fireåringer der mor har hatt legemiddelassistert rehabilitering (LAR) under svangerskapet, viser at atferdsproblemer hos barna kanskje ikke skyldes en direkte effekt av legemidlene.

 12. Forskningsfunn

  Vil blokkere heroinrus med immunterapi

  Bruk av immunterapi kan få en plass i framtidig behandling av rusmiddelavhengige. En ny eksperimentell studie viser at tilførsel av et spesifikt antistoff kan redusere effektene av heroin.

 13. Forskningsfunn

  Lite rus blant mødre i metadonbehandling

  Svært få heroinavhengige småbarnsmødre som har byttet ut heroin med metadon eller buprenorfin, ruser seg fire år etter at barnet er født.

 14. Forskningsfunn

  Hasjmisbruk er svært arveleg

  Narkotikamisbruk – og særleg cannabismisbruk – er meir arveleg enn tidlegare anteke.