Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter og meldinger


Avgrens søket
 1. Nyhet

  Narkotikautløste dødsfall 2017

  Antallet narkotikautløste dødsfall gikk ned fra 2016 til 2017. Oslo hadde i 2017 det laveste antallet slike dødsfall på ti år.

 2. Nyhet

  Mistanke om bakterieforurenset narkotika i omløp

  Det er varslet om to tilfeller av en alvorlig bakterieinfeksjon blant personer i Oslo som har tatt stoff med sprøyter. Helsepersonell bør ha økt oppmerksomhet på symptomer hos sprøytebrukere.

 3. Nyhet

  Årets narkotika-statistikk: antallet nye heroinbrukere kan være på retur

  Flere forskningsfunn peker i samme retning; stadig færre begynner med heroin. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

 4. Nyhet

  Stor auke i talet på cannabispasientar

  Talet på pasientar med cannabis som hovudproblem har auka frå 2500 til 3600 pasientar årleg i spesialisthelsetenesta sidan 2010. Det er ei auke på 44 prosent.

 5. Nyhet

  Stadig færre 15-åringer drikker

  I 1999 drakk 55 prosent av alle norske 15–16-åringer alkohol minst én gang i måneden. Siden den gang har andelen blitt stadig mindre. Nå drikker bare 24 prosent like ofte, viser ny rapport.

 6. Statistikk

  Syntetiske opioider en økende helsetrussel

  Sterke syntetiske opioider er en økende helsetrussel for Europa. Overdosedødsfallene øker og nye psykoaktive stoffer er stadig tilgjengelige, viser EUs årlige narkotikarapport.

 7. Statistikk

  Ny oversikt over nordmenns bruk av rusmidler

  Rapporten Rusmidler i Norge 2016 gir en oversikt over nordmenns bruk av alkohol, tobakk, vanedannende legemidler og narkotika.

 8. Forskningsfunn

  Cannabismisbruk mulig årsak til psykose

  Risikoen for å utvikle psykose er mer enn tredoblet dersom man misbruker cannabis. Det viser en ny tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet.

 9. Forskningsfunn

  Én av fire på byen i Oslo har nylig brukt illegale stoffer

  Blant folk som går ut på byen i Oslo har hver fjerde person (25 prosent) nylig brukt ett eller flere illegale stoffer. Det viser spyttprøver fra 1100 personer ved 12 utesteder i Oslo høsten 2014.

 10. Nyhet

  Pasientene mener at rusbehandlingen er blitt bedre

  Behandlingen og behandlerne er blitt noe bedre i løpet av tre år, ifølge pasienter innen den tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingen – men de peker på at det fortsatt er mye å ta tak i.

 11. Nyhet

  Brukerne viktige i læringsnettverk om pasientforløp

  Brukerne og deres organisasjoner er en ressurs som bør trekkes inn i planleggingen og gjennomføringen av læringsnettverk, viser en evaluering av pasientforløp ved psykisk helse og rus.

 12. Nyhet

  Ny rapport om narkotikamarkeder på det mørke nettet

  Det nettbaserte rusmiddelmarkedet Silk Road gjorde distribusjonskjedene for narkotika kortere enn de tradisjonelle narkotikamarkedene.

 13. Forskningsfunn

  1 av 3 narkotikadødsfall skjer blant personer i ytterkanten av arbeidsmarkedet

  Personer som dør av narkotika kan deles inn i tre nesten like store undergrupper; personer med meget lav sosioøkonomisk status, uføre, eller personer i ytterkanten av arbeidsmarkedet.

 14. Forskningsfunn

  Hvilke faktorer påvirker utvikling av problematferd hos barn eksponert for LAR under svangerskapet?

  En studie av fireåringer der mor har hatt legemiddelassistert rehabilitering (LAR) under svangerskapet, viser at atferdsproblemer hos barna kanskje ikke skyldes en direkte effekt av legemidlene.

 15. Forskningsfunn

  Tilbakeføringsgarantien som smuldret bort

  En ny SIRUS-rapport undersøker tiltak ved løslatelse fra fengsel, sett i lys av den såkalte tilbakeføringsgarantien.

 16. Forskningsfunn

  Nedadgående trend for narkotikautløste dødsfall

  Fra 2001 til 2003 falt antallet narkotikautløste dødsfall per år fra 405 til 255, fulgt av en utflating til 2009. Fra 2009 til 2013 var det en ny nedadgående trend fra 285 til 234.

 17. Nyhet

  Landsdekkende registre – stort potensial for forskning på rus og psykisk helse

  En finsk registerstudie om bruk og misbruk av reseptbelagte legemidler er et godt eksempel på det store kunnskapspotensialet som ligger i registerstudier.

 18. Statistikk

  Nær 100 nye psykoaktive stoffer oppdaget i Norge siden 2010

  I løpet av de siste fem årene er 99 helt nye kjemiske substanser med antatt rusvirkning blitt sporet i Norge og meldt til EUs narkotikabyrå, EMCDDA. Av disse ble 23 rapportert for første gang i 2014.

 19. Nyhet

  Vil blokkere heroinrus med immunterapi

  Bruk av immunterapi kan få en plass i framtidig behandling av rusmiddelavhengige. En ny eksperimentell studie viser at tilførsel av et spesifikt antistoff kan redusere effektene av heroin.

 20. Forskningsfunn

  Lite rus blant mødre i metadonbehandling

  Svært få heroinavhengige småbarnsmødre som har byttet ut heroin med metadon eller buprenorfin, ruser seg fire år etter at barnet er født.