Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter


Avgrens søket
 1. Nyhet

  Helseforskjellane aukar i Noreg

  Dei sosiale helseforskjellane i Noreg aukar og er større enn i fleire andre europeiske land. Det viser fersk statistikk frå Folkehelserapporten 2018.

 2. Nyhet

  Å satse på ungdom gir dobbel folkehelsegevinst

  Livsstilen i ungdomsåra påverkar både ungdomen si eiga helse og helsa til kommande generasjonar. Gode helseval tidleg i livet kan derfor gi dobbel folkehelsegevinst.

 3. Nyhet

  Geografiske og sosiale forskjeller på skadeomfanget i Oslo

  Innbyggere i Oslo med lav utdanning skader seg oftere i ulykker enn folk med høy utdanning, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

 4. Nyhet

  Røyking – store forskjeller mellom utdanningsgrupper

  Blant personer med høyskole- eller universitetsutdanning røyker fem prosent daglig. I grupper med bare grunnskole er andelen rundt 25 prosent.

 5. Nyhet

  Individuell plan og egne boligprogrammer gir færre bostedsløse

  Boligprogrammer som Housing First og individuelle planer skaffer trolig bolig til flere enn vanlige tiltak som har vært benyttet. Det viser en ny kunnskapsoversikt.

 6. Nyhet

  Store sosiale helseforskjeller i Norge

  Det er større sosiale helseforskjeller i Norge enn i mange andre europeiske land. Forskjellene viser seg blant annet som forskjeller mellom kommuner og bydeler.

 7. Forskningsfunn

  Forskjeller i levealder høyere i Norge enn i flere andre europeiske land

  Forskjellene øker, spesielt for kvinner.

 8. Forskningsfunn

  Utdanning har betydning for gjenstående levetid hos 95-åringer

  En 95 år gammel mann med lang utdanning kan forvente å leve nesten et halvt år lengre enn jevnaldrende menn med grunnskole.

 9. Forskningsfunn

  Mer fedme blant folk med kort utdanning i rike land

  I rike land er fedme mer vanlig blant dem med kort utdanning, mens i fattige land er fedme mer vanlig blant dem med lang utdanning.

 10. Forskningsfunn

  Utdanningsnivå og levealder – blir vi alle like gamle?

  Menn med lang utdanning har seks års lengre forventet levealder enn menn med bare grunnskole. For kvinner var forskjellen på nesten fem år.

 11. Nyhet

  Folk med kort utdanning har størst variasjon i levealder

  Folk med kort utdanning har ikke bare lavere levealder, men også større variasjon i levealder.

 12. Forskningsfunn

  Fattigdommens konsekvenser for utvikling og psykisk helse

  Rundt syv prosent av alle norske familier kan defineres som fattige. Å vokse opp i en slik situasjon er forbundet med økt risiko for problemer på de fleste områder av barns utvikling.

 13. Nyhet

  Lav utdanning øker risiko for hjertedød

  Jo lavere utdanning, jo høyere scorer kvinner og menn på risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer: røyking, BMI, blodtrykk og kolesterol. Forskjellene er uavhengig av alder.

 14. Nyhet

  Dårlige levekår i barneår en helserisiko i voksen alder

  Jo dårligere status familien har i barneårene, jo høyere er dødeligheten blant barna når de blir voksne. Særlig gjelder dette hjerte-karsykdommer.