Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd

Publisert Oppdatert

fly

Verdens helseorganisasjon (WHO) melder fortsatt om tilfeller av polio (poliomyelitt) i flere land. Folkehelseinstituttet minner om at det er viktig å vaksinere seg før reise til land med pågående eller nylig utbrudd av polio for å hindre smitte hos den enkelte og videre spredning av viruset.


Per mai 2019 gjelder anbefalingen følgende land: Pakistan, Afghanistan, Nigeria, Somalia, Papua Ny Guinea, Indonesia, Kenya, Mosambik, Syria, DR Kongo, Kamerun, Niger, Tsjad og Den Sentralafrikanske Republikk. Mer informasjon:

Statement of the Twentyfirst IHR Emergency Committee  Regarding the International Spread of Poliovirus (WHO May 2019)

Vaksineråd ved opphold i land med polioutbrudd

WHO krever at land som har stor risiko for å eksportere poliovirus skal tilby poliovaksine til alle som reiser ut fra landene. Dette gjelder per mai 2019 Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Somalia, Papua Ny Guinea og Indonesia og kommer i tillegg til en intensivering av poliovaksineringen til befolkningen. For å hindre at du tar med deg smitte ut av disse landene må du ha fått poliovaksine mellom 4 uker og 12 måneder før du forlater disse landene. Dette gjelder besøkende som skal oppholde seg i landet over 4 uker. Vaksinasjonen må dokumenteres med internasjonalt vaksinesertifikat.

Vaksinasjonsrådet gjelder for personer i alle aldre. Barn må også være vaksinert mot polio innen 12 måneder før utreise fra disse landene selv om de etter norsk program anses som fullvaksinerte. Når spedbarn skal reise til ovennevnte land, bør helsesykepleier/helsestasjonslege vurdere å fremskynde vaksinasjonen og eventuelt gå over til 4-doseprogram for spedbarn som ellers ikke vil rekke å få to doser poliovaksine før avreise. Poliovaksine gis på vaksinasjonskontorer, helsestasjoner eller hos fastlegene.

DR Kongo, Niger og Mosambik har pågående eller nylig utbrudd med vaksinederivert poliovirus (se under). WHO og norske helsemyndigheter oppfordrer reisende fra disse landene til å følge samme råd som over.

Kenya, Syria, Kamerun, Tsjad og Den Sentralafrikanske Republikk vurderes av WHO som sårbare for polioutbrudd, selv om de per nå ikke har meldte tilfeller av polio. For reiser til disse landene er det ekstra viktig å sørge for oppdatert polio-vaksinering, men det samme gjelder mange andre land i grenseområdene til alle landene nevnt her. Folkehelseinstituttet minner ellers om det generelle rådet om at alle bør være beskyttet mot og få oppfriskningsdose mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio omlag hvert 10. år. 

Om polio og poliovaksine

Polio er en virussykdom som kan utryddes med vaksine, fordi viruset bare fins hos mennesket. Over 90 prosent av de smittede har ingen symptomer, 9 prosent har influensalignende symptomer, mens mindre enn 1 prosent får lammelser. Lammelsene kan opptre i muskulatur hvor som helst i kroppen, og kan være dødelig. Den siste store polioepidemien i Norge fant sted på midten av 50- tallet, og innenlands poliosmitte skjedde sist i 1969. Bruk av poliovaksine har ført til at sykdommen er under kontroll de fleste steder i verden, og WHOs Europaregion ble erklært poliofritt i 2002. 

Det finnes to typer poliovaksine, en inaktivert (IPV - brukes i Norge) og en levende, svekket oral vaksine (OPV) som brukes i mange land. Poliosykdom som skyldes vaksine kan kun forekomme ved bruk av den levende, svekkede poliovaksinen.  I en befolkning med lav polioimmunitet kan vaksinevirus begynne å sirkulere, og i noen få tilfeller gradvis gjenvinne evnen til å fremkalle polio med lammelser (sirkulerende vaksinederivert poliovirus (cVDPV)).

Vilt poliovirus finnes i dag bare i Pakistan og Afghanistan. I Nigeria er ikke vilt poliovirus sett siden 2016, men landet er enda ikke sertifisert som poliofritt. Vaksinederivert poliovirus har i løpet av de siste månedene (per juni 2019) vært oppdaget i Somalia, Kenya, Nigeria, Niger, DR Kongo, Papua Ny Guinea, Mosambik og Indonesia.