Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Råd om beskyttelse av helsepersonell mot sesonginfluensa

Publisert Oppdatert

Helsepersonell og en pasient på sykehus.
Helsepersonell med pasientkontakt anbefales å vaksinere seg mot influensa hver høst for å beskytte seg selv og pasientene. Colourbox.co

Helsepersonell som undersøker, behandler eller pleier pasienter med influensa, anbefales å følge basale smittevernrutiner og bruke personlig beskyttelsesutstyr. Helsepersonell med pasientkontakt anbefales å vaksinere seg mot influensa hver høst for å beskytte seg selv og pasientene. Følgende råd gjelder for alle typer sesonginfluensavirus.


Har du funnet en feil?

Vaksinering

Helsepersonell med pasientkontakt anbefales å vaksinere seg mot influensa hver høst for å beskytte seg selv og pasientene.

Beskyttelsesutstyr

Personlig beskyttelsesutstyr som anbefales ved undersøkelse, pleie og behandling av pasienter med influensa er:

  • Hansker ved kontakt med kroppsvæsker, slimhinner, ikke-intakt hud og forurensede gjenstander, utstyr og overflater. 
  • Beskyttelsesfrakk ved fare for sprut av kroppsvæsker. 
  • Kirurgisk munnbind ved all kontakt med pasienten og opphold nærmere pasienten enn 1 meter. 
  • Åndedrettsvern (klasse FFP3) ved prosedyrer som kan danne aerosoler, som intubering, bronkoskopering, suging eller obduksjon.
  • Øyebeskyttelse i form av visir eller beskyttelsesbriller ved fare for sprut av kroppsvæsker.

God etterlevelse av rutinene for håndhygiene er essensielt. Håndhygiene skal bl.a. alltid utføres straks beskyttelsesutstyr er tatt av.

Tannbehandling og andre prosedyrer som kan produsere aerosoloer, utsettes til pasienten er frisk igjen dersom det er medisinsk forsvarlig.

Isolering av pasienter

Pasienter med influensa skal så langt det er mulig holdes adskilt fra andre pasienter. Pasientene skal bruke munnbind dersom de skal ha kortvarig nærkontakt med andre, eksempelvis ved transport i sykehus.

På sykehus isoleres pasienter med influensa på enerom eller i kohort, og personalet følger sykehusets rutiner for dråpesmitteisolering.

Se også: Generelle smitteverntiltak i helseinstitusjoner

Se også: Isoleringsveilederen