Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapport

Kostholdets betydning for fysisk og psykisk helse - ny kunnskap. Svar på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til Folkehelseinstituttet

  • Utgitt: Mars 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Brantsæter AL, Haugen M, Øverland S, Meltzer HM.
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8082-808-8
Kostholdets betydning for fysisk og psykisk helse.JPG

Som del av forberedelsene til Helse- og omsorgsdepartementets "Handlingsplan for bedre kosthold" ble Folkehelseinstituttet bedt om å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for de norske kostholdsanbefalingene fra 2011. Dette er én av to rapporter.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Kunnskapsgrunnlag til ny handlingsplan for bedre kosthold – to rapporter

Som del av forberedelsene til Helse- og omsorgsdepartementets Handlingsplan for bedre kosthold ble Folkehelseinstituttet bedt om å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for de norske kostholdsanbefalingene fra 2011.

Helt spesifikt ble vi bedt om følgende:

  • En beskrivelse av kostholdets betydning for fysisk (inkludert tannhelse) og psykisk helse, med vekt på der det er dokumentert ny kunnskap. Kostholdets betydning for miljøet bør også omtales.
  • En oppsummering av hva som er dokumentert som mest effektive tiltak for å fremme et sunt kosthold. 

Det ble understreket at oppdateringen skulle være kortfattet. Det var ikke forventet at det skulle utarbeides nye systematiske kunnskapsoppsummeringer, men at eksisterende oversiktsartikler mv skulle brukes.

Disse rapportene er Folkehelseinstituttets svar på oppdraget. Det har vært to arbeidsgrupper i sving:

Arbeidsgruppe 1) har brukt kostrådene som kom i 2011 som utgangspunkt, råd for råd, og gjennomgått hva som var kunnskapsgrunnlaget den gangen og tilføyd hva som eventuelt har kommet til siden, med utgangspunkt i nyere metaanalyser og kunnskapsoppsummeringer. I tillegg har arbeidsgruppen hatt ekstra fokus på kosthold og psykisk helse.

Arbeidsgruppe 2) har tatt utgangspunkt i sentrale rapporter fra Verdens helseorganisasjon og internasjonale systematiske kunnskapsoppsummeringer publisert i etterkant av forrige handlingsplan, med fokus på tiltak for å fremme et sunt kosthold. Gruppen har også konferert med fagpersoner med kompetanse på forskning innen kostholdstiltak.