Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapport

Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2015

  • Utgitt: Mars 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Stoltenberg C, Heyerdahl BT, Rolfheim-Bye C, Torsnes K.
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8082-721-0
Årsrapport 2015.jpg

Her kan du lese om Folkehelseinstituttet, aktiviteter og økonomi i 2015. Årsrapporten er en del av styringsdialogen mellom Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet og leveres i henhold til krav for offentlige virksomheter.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Folkehelseinstituttets forskning, rådgiving, helseanalyse, tjenester og beredskapsarbeid har bidratt til å oppfylle vårt samfunnsoppdrag og til å trekke oss i retning av vår visjon «Bedre helse for alle» i 2015.

I et år preget av en rekke uforutsette hendelser av både faglig og organisasjonsmessig art, har det vært spesielt viktig for instituttets ledelse å administrere instituttet klokt og å lede slik at de mange dyktige og engasjerte medarbeiderne har kunnet fortsette å levere solid kvalitet i arbeidet.

Rapporten gir blant annet en oversikt over virksomheten og hovedtall, gir informasjon om instituttets oppgaver og resultater i 2015 og inneholder Folkehelseinstituttets regnskap for budsjettåret.