Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapport

Barn, miljø og helse. Risiko- og helsefremmende faktorer

  • Utgitt: Mai 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Folkehelseinstituttet.
  • ISBN TRYKT: 978-82-8082-730-2
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8082-731-9
Rapportforside barn og miljø.jpg

Rapporten «Barn, miljø og helse: Risiko- og helsefremmende faktorer» presenterer miljøfaktorer som kan ha betydning for barn og unges helse. Følgende beskrives: Oppvekst og levekår, skader og ulykker, fysiske miljøfaktorer, overvekt og helserelatert atferd.Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Rapporten Barn, miljø og helse: Risiko- og helsefremmende faktorer er en oppfølging av strategien for barn og unges miljø og helse 2007-2016, som Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet i samarbeid med sju andre departementer i 2006/2007. Strategien løfter fram de miljø- og helseutfordringene som betyr mest for barn og unge i Norge.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet denne nye rapporten på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).