Hopp til innhold

Rapport

Bakgrunnsdokumentasjon til nasjonale retningslinjer for helsestasjoner

 • Utgitt: 2015
 • Av: Kunnskapssenteret
 • Forfattere: Vist GE, Denison E, Gundersen MW, Grøgaard J, Hanssen-Bauer MW, Helland T, Hvatum I, Kvalnes A, Mosdøl A, Møllebakken K, Sletten TD, Sommerseth Hansen L, Strømme B, Underland V, Wiggen N, Økland T, Lervik JM.
 • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8121-994-6

Vi har sammen med retningslinjegruppen søkt etter, kritisk vurdert og gradert systematiske oversikter som omhandler effekten av hjemmebesøk og foreldreopplæring/veiledning/undervisning og informasjon som synes relevant for helsestasjoner.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Helsedirektoratet utformer nasjonale retningslinjer for helsestasjoner. Vi har sammen med retningslinjegruppen søkt etter, kritisk vurdert og gradert systematiske oversikter som omhandler effekten av hjemmebesøk og foreldreopplæring/veiledning/undervisning og informasjon som synes relevant for helsestasjoner. Foreldreopplæring inneholdt i de fleste tilfellene undervisning, ofte utdeling av informasjon, noen ganger også veiledning. Flere ganger involverte opplæringen flere av disse tiltakene, men ofte var tiltakene uklart beskrevet.

I denne oversikten har vi vurdert dokumentasjon om effekt av:

 • Hjemmebesøk
  • Ett versus flere besøk
 • Foreldreopplæring om oppførsel, generell helse og sikkerhet
  • Opplæring om søvn ved utdeling av informasjon
  • Opplæring og undervisning om søvn ved 45 min konsultasjon
  • Opplæring om småbarns oppførsel
  • Opplæring om småbarns generelle helse
  • Opplæring om trygg atferd og småbarns sikkerhet
 • Foreldreopplæring for å fremme et røykfritt miljø
  • Opplæring og veiledning
  • Opplæring i hjemmet pluss informasjonsmateriell
  • Programmer med individuelt tilpassede planer
  • Motiverende intervju
 • Foreldreopplæring om motorisk utvikling
  • Informasjonsutdeling