Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner fra FHI

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Veileder

  Vannrapport 128: Nok, godt og sikkert drikkevann offshore. En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger (5. utg.)

  Veilederen er basert på regelverkets krav, og dekker temaer som styringssystemer, vannkvalitet offshore, teknisk systemdesign, samt drift, kontroll og vedlikehold av drikkevannssystemene.

 2. Oppsummert forskning

  Tiltak ved synsfeltutfall etter hjerneslag: en systematisk oversikt

  Etter et hjerneslag er det mange som mister deler av synsfeltet. Vi har sett på tiltak for å forbedre synet til personer som har hatt hjerneslag.

 3. Oppsummert forskning

  Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarkt del 2. Helseøkonomisk evaluering

  Vi har utført en kostnadseffektivitetsanalyse av mekanisk trombektomi som tilleggsbehandling til trombolyse sammenlignet med trombolyse alene ved akutt hjerneinfarkt på grunn av storkarokklusjon.

 4. Annet materiell

  Invitasjon til deltakelse i effektevaluering av ICDP

  Invitasjon til å delta i en studie av hvordan foreldreveiledningsprogrammet International Child Development Programme (ICDP) virker.

 5. Skjema/mal

  MSIS meldingsskjema. Avidentifisert melding om smittsom sykdom

  Avidentifisert melding om smittsom sykdom i gruppe B

 6. Oppsummert forskning

  Kognitiv atferdsterapi får trolig flere til å slutte med selvskading

  Flere slutter muligens med selvskading etter å ha fått kognitiv atferdsterapi sammenlignet med vanlig oppfølging. Den positive effekten vedvarer trolig i opptil to år. Det viser en Cochrane-oversikt.

 7. Oppsummert forskning

  Arbeidsplasstiltak får trolig flere sykemeldte tilbake på jobb

  Tiltak på arbeidsplassen får trolig flere sykmeldte tilbake i jobb og fører til at færre sykemeldes på nytt. Det viser en Cochrane-oversikt.

 8. Oppsummert forskning

  Språktrening etter slag bedrer trolig evnen til å kommunisere

  Språktrening bedrer trolig kommunikasjonsevnen, leseforståelsen og skriveferdighetene hos personer med afasi etter slag. Evnen til å snakke bedres trolig betydelig.

 9. Oppsummert forskning

  Effekten av samtidig forskrivning av benzodiazepiner for personer i legemiddelassistert rehabilitering

  Målet med denne systematiske oversikten er å oppsummere effekten av å forskrive benzodiazepiner til pasienter som mottar legemiddelassistert rehabilitering.

 10. Oppsummert forskning

  Psykoedukativ behandling for voksne med oppmerksomhets- og hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD)

  Vi fikk i oppdrag fra Bestillerforum RHF å lage en hurtigoversikt over mulig relevante forskningspublikasjoner om psykoedukativ behandling for voksne med ADHD.

 11. Oppsummert forskning

  Tøyning etter behandling med botulinumtoksin hos voksne med spastisitet

  Vi ble bedt om å finne forskning om effekt av tøyning etter behandling med botulinumtoksin (Botox) av voksne pasienter med spastisitet.

 12. Oppsummert forskning

  Å få til amming av premature barn er trolig lettere dersom tillegg gis via noe annet enn flaske

  Barn som er født prematurt bør trolig mates med kopp eller sonde dersom man ønsker å etablere amming. Det viser en Cochrane-oversikt.

 13. Brosjyre/hefte

  Flått (brosjyre)

  Brosjyren er utviklet av Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer som en del av EU-Interreg ØKS-prosjektet ScandTick Innovation.

 14. Oppsummert forskning

  Intermitterende pneumatisk kompresjon for å forebygge venøs tromboembolisme hos pasienter innlagt i sykehus

  Vi fikk i oppdrag å utarbeide en kartleggingsoversikt om intermitterende kompresjon (IPC) for å forebygge venøs tromboembolisme (VTE) hos pasienter innlagt i sykehus.

 15. Oppsummert forskning

  Tidlig samtale om sunne levevaner for gravide

  Denne systematiske oversikten ser på effekt av å ha én ekstra veiledningssamtale om levevaner med kvinner i første trimester av svangerskapet.

 16. Rapport

  Vannrapport 127: Vannforsyning og helse. Veiledning i drikkevannshygiene

  «Vannforsyning og helse» dekker de helsemessige aspektene ved vannforsyningen fra kildens tilsigsområde og helt fram til den enkelte forbruker.

 17. Plakat

  Flytskjema for oppfølging av barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon (plakat)

  Plakaten viser forskjellen mellom anbefalt behandling/vaksinasjonsregime for disse barna, og barn av friske mødre som får hepatitt B-vaksine gjennom ordinært vaksinasjonsprogram.

 18. Rapport

  Helse i Norge 2016. Kommentarrapport til OECDs sammenligning av europeiske land

  Dette er den norske kommentarrapporten til Health at a Glance: Europe 2016, State of Health in the EU Cycle, som ble publisert av OECD og EU i slutten av november 2016.

 19. Oppsummert forskning

  Ikke-invasiv prenatal testing (NIPT) for kjønnsbestemmelse av foster. Metodevurdering

  Vi har oppsummert forskning om NIPTs diagnostiske nøyaktighet for kjønnsbestemmelse, samt belyst kliniske, helseøkonomiske og etiske konsekvenser knyttet til NIPT og kjønnsbestemmelse.

 20. Oppsummert forskning

  Måleegenskaper ved den norske versjonen av Symptom Checklist 90 Revidert (SCL-90-R)

  Denne rapporten er en vurdering av Symptom Checklist-90-Revidert (SCL-90-R), et selvutfyllingsskjema med 90 spørsmål som kartlegger nivå av psykiske symptomer.