Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.


Søk i Folkehelsa.no

 1. Forskrivning av medikamenter og trafikkulykker

  Hovedmål Hovedmålet med prosjektet er å undersøke om bilførere som har fått forskrevet nærmere angitte medisiner i større grad enn andre er innblandet i ulykker.

 2. Forskrivning og bruk av legemidler i Den norske mor og barn-undersøkelsen

  Dette er en overordnet søknad om tillatelse til å koble opplysninger fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) med opplysninger fra Reseptregisteret.

 3. Fri tilgang til Peter F. Hjorts publikasjoner 1950–2011

  Peter Fredrik Hjort (1924-2011) har gjort en fremragende innsats på alle nivåer av helsetjenesten i Norge; legegjerning, utdanning, forskning, helsepolitikk, etikk og livskvalitet.

 4. Fødselsvekt og hjerte-karsykdom

  Hjerte- og karsykdom (HKS) er den ledende dødsårsaken i verden og i Norge. Å kunne vite på et tidlig tidspunkt hvem som har høy risiko er viktig for effektiv forebygging.

 5. Genetisk forståelse av sammenhengen mellom høyde og preeklampsi

  Hensikten er å forstå årsakene til svangerskapsforgiftning (preeklampsi). Det har lenge vært kjent at mors høyde henger sammen med risikoen for å utvikle preeklampsi i svangerskapet.

 6. Genetisk risiko for psykiske lidelser i en fødselskohort

  Ved hjelp av molekylærgenetiske metoder vil vi identifisere de genvariantene som er assosiert med syv ulike alvorlige psykiske lidelser.

 7. Genetisk sårbarehet for angstlidelser

  Angstlidelser påvirkes av en rekke genvarianter som hver for seg har liten effekt, men som sammen bidrar til å forklare en betydelig del av sykdomsrisikoen.

 8. Genetiske faktorer i autismespekterforstyrrelser

  Formålet med studien er å gjennomføre DNA-analyser for å fremskaffe informasjon om genetiske mutasjoner som kan ha betydning for at barn utvikler autisme.

 9. Genetiske studier av preeklampsi

  Hensikten er å identifisere maternelle og føtale genetiske varianter som predisponerer for utvikling av preeklampsi.

 10. Genetiske årsaker til supraventrikulære arytmier i MoBa-undersøkelsen

  Atrieflimmer er en hyppig tilstand som kan gi alvorlig sykdom og død.

 11. GoodStart

  Forutsetningene for senere helse legges allerede tidlig i livet. Fosteret og det ammede barnet utsettes for miljøfaktorer som kan påvirke utviklingen av immunsystem, nervesystem og metabolisme.

 12. Helgenom assosiasjonsstudie ved anoreksi

  I 2007 ble the Genetic Consortium for Anorexia Nervosa (GCAN) dannet, et internasjonalt konsortium hvor formålet er å finne assosiasjoner mellom DNA sekvens varianter og anorexia nervosa (anoreksi).

 13. Helicobacter pylory hos nyfødte

  Undersøkelse av avføring hos friske nyfødte med tanke på påvisning av tarmbakterier og h. pylory antigen.

 14. HELIX - utendørs miljøeksponering og barns helse

  Barn er utsatt for en rekke miljøfaktorer som kan være av betydning for deres utvikling og helse. Det er fortsatt for liten kunnskap om barns miljø og hvordan miljøfaktorer kan virke på barn.

 15. HELIX Barn og miljø

  HELIX Barn og Miljø er en del av et EU-finansiert forskningsprosjekt under 7. rammeprogram kalt HELIX (The Human Early-Life Exposome). Vi samarbeider med flere land i Europa.

 16. HELIX: Gravid og Miljø

  HELIX: Gravid og Miljø er en del av et EU-finansiert forskningsprosjekt under 7. rammeprogram kalt HELIX. Et økende antall helseproblem hos barn kan knyttes til miljøpåvirkninger.

 17. Helse og elektromagnetiske felt - fra forskning til risiko og håndtering

  Forskningen er et delprosjekt av et større EU-prosjekt som skal undersøke potensielle helseeffekter av elektromagnetsike felter (EMF): Generalised EMF Research using Novel Methods.

 18. Helsemessige konsekvenser hos barn når foreldrene er nære slektninger

  Formålet er å analysere helsemessige konsekvenser av inngifte, dvs. søskenbarnekteskap og andre former for nært slektskap mellom foreldre.

 19. HEV vaksinestudie hos fertile kvinner i Bangladesh og risikofaktorer for alvorlig HEV

  Prosjektet skal vurdere sikkerheten, gjennomførbarheten, immunogeniteten, effektiviteten og kostnadseffektiviteten til HEV-vaksinen hos kvinner i fertil alder i Bangladesh.

 20. Holdbarhetsstudie: langtidslagring av serum

  Hensikten med dette kvalitetssikringsprosjektet er å se om det er noen forskjell i holdbarheten til enkelte komponenter i serum ved langtidslagring ved -80 grader i tre ulike lagringsalternativer.