Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.


Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. ADHD studien

  Dette prosjektet skal identifisere tidlige indikatorer på ADHD og relaterte problemer ved å bruke data samlet inn i to tidligere kliniske studier med tre- og åtteåringer rekruttert fra MoBa.

  Publisert Oppdatert

 2. Alkohol drikkemønster og hjerte- og karsykdom

  Studien vil se på den sprikende effekten av drikkemønster hos pasienter med tidligere hjertesykdom, individer med ulik grad av psykososial belastning og kognitive ferdigheter.

  Publisert Oppdatert

 3. Alkohol og Opinionen

  Befolkningens holdninger til alkoholpolitikken som føres kan si noe om hvor stor legitimitet den har i befolkningen.

  Publisert Oppdatert

 4. Alkoholloven i en utelivskontekst

  Hensikten med prosjektet er å evaluere endringer i alkoholloven samt kommunenes alkoholforvaltning i utelivet.

  Publisert Oppdatert

 5. Alvorlige infeksjoner med Vankomycin resistente enterokokker i Norge

  Studien søker å beskrive risiko for alvorlige infeksjoner (invasive) med vankomycinresistente hos bærere ved hjelp av register data fra MSIS og de medisinsk mikrobiologiske laboratorier.

  Publisert Oppdatert

 6. Analyse av biomarkører i blodprøver fra deltagere i ABC-studien

  Studien skal identifisere miljømessige faktorer for å finne ut hva som kan forårsake autismespekterforstyrrelser.

  Publisert Oppdatert

 7. Analyse av minisatellimutasjoner og epigenetiske endringer i triader fra MoBa - Fokus på fars bidrag til genetiske og epigenetiske endringer hos barnet

  Det overordnede målet med studie er å beskytte det nyfødte barnet mot helseproblemer forårsaket av fars livsstil.

  Publisert Oppdatert

 8. Analyse av miRNA profiler og DNA metylering status i ADHD triader

  Målet med dette prosjektet er å undersøke om det epigenetisk statusen ved fødselen er viktig for nevrologiske lidelser som vises i barndommen og vedvarer i voksen alder.

  Publisert Oppdatert

 9. Antibiotika tidlig i livet og senere risiko for immunmediert sykdom

  Hovedmålet er å studere om miljøfaktorer som påvirker tidlig mikroflora er assosiert med senere risiko for immunmediert sykdom.

  Publisert Oppdatert

 10. Antibiotikaresistens og helgenomanalyse og av Brucella isolater i Norge

  Prosjektet ønsker å undersøke genetisk variabilitet /slektskap mellom isolater av Brucella melitensis isolert fra pasienter i Norge, med spesielt fokus på gener som koder for antibiotikaresistens.

  Publisert Oppdatert

 11. Antistoff mot pandemisk A(H1N1) hos kvinner som var gravide under pandemien og deres nyfødte barn

  Vi ønsker å studere om infeksjon/vaksinasjon av gravide mot pandemisk influensa har gitt beskyttelse hos nyfødte, samt varighet av beskyttelse hos mor og barn.

  Publisert Oppdatert

 12. Atferdsforstyrrelser og ADHD i førskolealder

  Prosjektet vil bidra med kunnskap om tidlig opptreden av atferdsproblemer og hyperaktivitet.

  Publisert Oppdatert

 13. Autismestudien (prosjektbeskrivelse)

  Autismestudiens formål er å beskrive utviklingsforløp og risikofaktorer for autismespekterforstyrrelser.

  Publisert

 14. Avanserte metoder for eksponeringskarakterisering og biomonitorering

  Hovedmålet med denne studien er å finne ut hvordan og i hvilket omfang vi utsettes for visse forbrukskjemikalier, og hvordan vi best kan måle deres tilstedeværelse i kroppen, i maten og i innemiljøet.

  Publisert Oppdatert

 15. Avhengighet

  I dette prosjektet vil vi studere sosiale representasjoner av avhengighet og avhengige personer.

  Publisert Oppdatert

 16. Bakgrunn til og oppfølging av pasienter med hoveddiagnose rusmiddelbruk i spesialisthelsetjenesten

  I dette prosjektet vil personer som er tatt inn i behandling for problemer med ulike rusmidler sammenlignes, og sammenlignes også med et generelt utvalg fra befolkningen.

  Publisert Oppdatert

 17. Barn med språkvansker - risikofaktorer og utviklingsforløp (prosjektbeskrivelse)

  Den overordnede målsetning i dette prosjektet er å framskaffe kunnskap om barn med forsinket språkutvikling.

  Publisert Oppdatert

 18. Barneepilepsistudien

  Barneepilepsistudien er et samarbeidsprosjekt mellom flere forskningsmiljøer.

  Publisert

 19. Barnefødsler og forskrivning av medikamenter

  Prosjektet ser på mulige konsekvenser ved bruk av spesifikke medikamenter under svangerskapet.

  Publisert Oppdatert

 20. Barnekreft og prenatale miljøeksponeringer (I4C)

  Publisert Oppdatert