Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter og trykksaker

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Forskningsoversikt

  Standardiserte tobakkspakker kan gi færre røykere. Omtale av Cochrane-oversikt.

  Standardiserte tobakkspakker fører trolig til at det blir færre røykere og at tobakk mister noe av sin appell. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

 2. Statistikk

  Reseptregisteret 2012–2016

  Rapporten inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode.

 3. Forskningsoversikt

  Tilpasset informasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn: et systematisk litteratursøk

  Vi har laget et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av publikasjoner som omtaler effekt av tilpasset informasjon og opplæring av pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn.

 4. Trykksak

  Instruks for innsending av tuberkuloseprøve til T-spotanalyse ved Folkehelseinstituttet

  Dokumentet gir informasjon om indikasjon for rekvirering av T-spotanalyse, samt informasjon om hvordan prøvetaking og innsending skal foregå.

 5. Forskningsoversikt

  Effekt av frivillige som samtalepartnere i forebygging av psykiske lidelser for ungdom og unge voksne: Systematisk litteratursøk med sortering

  Folkehelseinstituttet har på forespørsel fra Mental Helse søkt etter forskning om effekter av å bruke frivillige som samtalepartnere med ungdom og unge voksne for å forebygge psykiske lidelser.

 6. Forskningsoversikt

  Er det likegyldig hvem som sponser klinisk forskning? Cochrane: Kort oppsummert

  Kliniske studier som sponses av farmasøytisk industri har trolig mer fordelaktige funn og konklusjoner enn studier som ikke sponses av farmasøytisk industri. Det viser en Cochrane-oversikt.

 7. Forskningsoversikt

  Kognitive terapier for røykeslutt: en systematisk oversikt

  Vi vurderte effekten av kognitive terapier på røykeslutt i studier som involverer voksne røykere, pasientgrupper, og personer med risiko for hjerte- og karsykdom. Vi inkluderte 21 studier.

 8. Trykksak

  Mal for egenerklæring: Tuberkuloseundersøkelse før arbeid innen barneomsorg, helse- og omsorgstjenesten

  Smitteutsatte personer som skal jobbe med barn eller pasienter har plikt til tuberkuloseundersøkelse.

 9. Rapport

  Kartlegging av variabler i nasjonale helseregistre

  Dette er den endelige rapporten fra kartlegging og mapping av variabler i norske, nasjonale helseregistre per 28. februar 2017 i regi av Nasjonalt helseregisterprosjekt.

 10. Forskningsoversikt

  Forskning om effekt av primær- og sekundærforebyggende tiltak mot foreldres bruk av vold i oppdragelsen: Systematisk litteratursøk med sortering

  Vi fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å identifisere oversikter om effekten av primær- og sekundærforebyggende tiltak mot foreldres bruk av vold i barneoppdragelsen.

 11. Forskningsoversikt

  Feedback kan forbedre behandling

  Feedback-informerte tjenester ser ut til å føre til bedre behandlingseffekt for personer med psykiske lidelser.

 12. Plakat

  Hvis ulykken er ute (plakat)

  Plakaten viser oversikt over anbefalte tiltak ved mistanke om forgiftning.

 13. Forskningsoversikt

  Supported Employment for arbeidssøkere med bistandsbehov: en systematisk oversikt

  Vi har utført en systematisk oversikt over effekten av arbeidsmarkedstiltakene Supported Employment og varianten Individual Placement and support for ulike grupper.

 14. Trykksak

  Meldingskriterier for sykdommer i MSIS

  Det er utarbeidet kriterier som må oppfylles for at en meldingspliktig sykdom i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) skal meldes

 15. Rapport

  Legemiddelforbruket i Norge 2012-2016

  Tallene som presenteres i denne rapporten omfatter totalt salg av legemidler med markedsføringstillatelse i Norge.

 16. Forskningsoversikt

  Kjeveortopedisk behandling av barn og unge. Systematisk litteratursøk med sortering

  Vi har utarbeidet et systematisk litteratursøk med sortering på temaet kjeveortopedisk behandling. Vi har søkt etter effekten og bivirkninger av ulike behandlingstiltak for bittfeil.

 17. Forskningsoversikt

  Konsekvenser av en høy andel ufaglærte på kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene: en systematisk oversikt

  Vi søkte etter studier som evaluerte effekten på kvalitet og pasientsikkerhet av at en høy andel ufaglærte arbeider direkte med pasienter og effektene av endret profesjonsblanding.

 18. Forskningsoversikt

  Pasientvolum og kvalitet i karkirurgi: en systematisk oversikt

  Vi har utført en systematisk oversikt over forskningen på sammenhengen mellom pasientvolum og kvalitet i karkirurgi.

 19. Forskningsoversikt

  Vurdering av fire intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade: en fullstendig metodevurdering

  Vi utførte litteratursøk etter kontrollerte studier om de utenlandske intensive habiliteringsprogrammene, og vurderte studienes metodiske kvalitet.

 20. Forskningsoversikt

  Kognitive terapier rettet mot endring av to eller flere levevaner samtidig: en systematisk oversikt

  Vi har undersøkt effekten av kognitive terapier på forandring av to eller flere levevaner samtidig hos voksne 18 år eller eldre, sammenlignet med ingen tiltak, vanlig behandling, eller annet tiltak.