Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Rapport

  10 råd til pasienter på 10 språk: prosjektdokumentasjon

  Prosjektdokumentasjon på arbeidet med pasientbrosjyre på 10 språk.

 2. Rapport

  13-15 åringer fra vanlige familier i Norge - hverdagsliv og psykisk helse

  Ungdommer med betydelige psykiske plager får verken støtte fra lærere eller blir fanget opp av helsevesenet. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

 3. Rapport

  30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011

  Rapporten angir hvilke sykehus og helseforetak som har statistisk signifikant høyere eller lavere overlevelsessannsynlighet enn gjennomsnittet.

 4. Rapport

  30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – interimanalyse fra forskningsprosjektet

  Foreløpige resultater for overlevelsestall 30 dager etter sykehusinnleggelse for diagnosegruppene hjerteinfarkt, hjerneslag, hoftebrudd, samt for innleggelse uansett årsak (totaloverlevelse).

 5. Rapport

  30-dagers overlevelse og reinnleggelse ved norske sykehus for 2013

  I alt ni sykehus har signifikant lavere overlevelse enn gjennomsnittet (mot elleve i fjor), mens fem har høyere overlevelse (mot åtte i fjor).

 6. Rapport

  30-dagers overlevelse – institusjonsrapporter – 2. utgave

  Her er de oppdaterte lokale rapportene for den nasjonale rapporten "30-dagers overlevelse. Institusjonsrapporter" fra 2014.

 7. Rapport

  30-dagers overlevelse. Institusjonsrapporter

  Kunnskapssenteret leverer årlig resultater for kvalitetsindikatorer til det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet som forvaltes av Helsedirektoratet.

 8. Rapport

  30-dagers reinnleggelse av eldre 2011–2013. Resultater for sykehus og kommuner

  Resultatene i denne rapporten viser at reinnleggelser er hyppig forekommende i norske sykehus.

 9. Forskningsoversikt

  Acetylsalicylsyre (ASA) som kreftforebyggende tiltak

  Acetylsalisylsyre (ASA), også kalt aspirin, har febernedsettende, smertestillende og betennelseshemmende egenskaper, samt hindrer dannelse av blodpropp.

 10. Rapport

  Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester

  Adopsjon er et tiltak som har som mål å bedre barns livssituasjon. Det bidrar til en bedre utvikling enn barna ellers ville hatt, og det går bra med de fleste.

 11. Rapport

  ADHD i Norge

  Formålet med rapporten er å gi en oversikt over hvor mange som har ADHD i Norge i dag, hvilke tilleggsdiagnoser disse har og hvor mange som får medikamentell behandling.

 12. Forskningsoversikt

  Akupunktur hjelper mot spenningshodepine

  Akupunktur fører til en reduksjon i hyppighet av hodepine og av smerteintensitet når det sammenliknes med narreakupunktur. Det viser en Cochrane-oversikt.

 13. Forskningsoversikt

  Akupunktur og assistert befruktning

  Akupunktur gitt på samme dag som man setter inn befruktet egg kan øke sjansen for levende fødte barn. Det viser en Cochrane-oversikt.

 14. Forskningsoversikt

  Akupunktur og nålebehandling av triggerpunkter

  Kvaliteten på tilgjengelig forskning er for lav til å avgjøre om nålebehandling av triggerpunkter har effekt på smerte.

 15. Forskningsoversikt

  Akupunktur ved muskelskjelettsmerter

  Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag å undersøke effekt av akupunktur sammenliknet med konservativ behandling for muskelskjelettsmerter.

 16. Rapport

  Akuttmottak – risikosone for pasientsikkerhet

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

 17. Rapport

  Alcohol on the European Union’s Political Agenda: Getting Off the Policy Roller-Coaster?

  EU har nå bygget opp institusjoner som kan stabilisere det politiske engasjementet for å redusere alkoholrelaterte skader i Europa.

 18. Forskningsoversikt

  Aldersvurdering av mindreårige asylsøkere

  Hovedmålene med denne rapporten er å vurdere hvor gode metodene er for å estimere alder for personer som er mellom 16 og 20 år gamle, og hvor presist de kan vurdere om en person er over eller under 18

 19. Forskningsoversikt

  Alendronat kan hjelpe mange benskjøre kvinner etter overgangsalderen

  Medikamentet alendronat kan minske risikoen for brudd hos benskjøre kvinner som er ferdige med overgangsalderen.

 20. Rapport

  Alkoholkonsum blant eldre

  Hovedfunn fra spørreundersøkelser 1985-2008