Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter og trykksaker


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Trykksak

  Godkjente gulfebervaksinatører 2017

  Liste over private legekontor som har autorisasjon for gulfebervaksinasjon.

 2. Statistikk

  Rusmidler i Norge 2016

  Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og avhengighetsskapende legemidler.

 3. Forskningsoversikt

  Ufaglært personell, profesjonsblanding, kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene: en kartleggingsoversikt

  Denne kartleggingen følger opp en systematisk oversikt som ikke fant noen kontrollerte studier som kvalifiserte for inklusjon. Inklusjonskriteriene er derfor utvidet med studier av svakere design.

 4. Statistikk

  Influensasesongen i Norge 2017-2018. Ukerapporter

  Ukerapporter for influensasesongen 2017-18

 5. Rapport

  Overvåkning av resistente bakterier - Årsrapport 2015

  Forekomsten av MRSA er fortsatt økende i Norge, viser overvåkningsrapporten fra i fjor.

 6. Trykksak

  Invitasjonsbrosjyre for FamilieForSK-studien

  I invitasjonsbrosjyren får potensielle deltagere informasjon om hensikten med studien, hva det innebærer å delta og mye mer.

 7. Informasjonsark

  Informasjonsskriv til barn og ungdom i FamilieForSK-studien

  Informasjonsskriv til barn og ungdom i FamilieForSK-studien. Skrivet forklarer hva som er hensikten med studien, og hva som forventes av deltakerne.

 8. Informasjonsark

  Informasjon om MRSA-bærerskap og behandling (sanering)

  Her er to informasjonsskriv som kan være nyttige å gi pasienter og pårørende i forbindelse med testing og/eller påvisning av MRSA.

 9. Forskningsoversikt

  Oppdatering av rapporten ”Hva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk korttidsbehandling?”

  Et systematisk litteratursøk for å identifisere nye studier publisert etter Kunnskapssenterets rapport fra 2009 om effekt av langtidsbehandling for rusavhengige.

 10. Rapport

  Årsrapport 2016: Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag

  Data fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer, Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk/resistens samt data fra Verdens håndhygienedag.

 11. Rapport

  Commonwealth Funds undersøkelse blant personer i aldersgruppen 65 år og eldre: Resultater fra Norge og ti andre land i 2017

  Rapporten viser resultatene fra en spørreundesøkelse gjennomført av stiftelsen Commonwealth Fund blant personer over 65 år i elleve land.

 12. Rapport

  Interlaboratory Comparison on POPs in Food 2017

  The 18th round of the interlaboratory comparison study on the determination of PCDDs/PCDFs, PCBs and brominated flame retardants in three food items were conducted in spring of 2017.

 13. Rapport

  Kjeveortopedisk behandling uten kirurgi av barn og unge: En oversikt over systematiske oversikter

  Denne rapporten har inkludert systematiske oversikter om kjeveortopedisk behandling uten kirurgi (tannregulering) på overbitt, plassoverskudd og trangstilling.

 14. Rapport

  Bronkoskopisk lungevolumreduksjon ved emfysem: en systematisk kartleggingsoversikt

  Vi har utarbeidet en kartleggingsoversikt om endoskopisk lungevolumreduksjon i behandling av avansert emfysem på oppdrag fra Nye Metoder.

 15. Informasjonsark

  Spørsmål og svar om syfilis - flere språk

  Kort om syfilis til asylsøkere. Presentert som spørsmål og svar på ulike språk

 16. Informasjonsark

  Spørsmål og svar om hivinfeksjon - flere språk

  Kortfattet om hivinfeksjon til asylsøkere. Presentert som spørsmål og svar på ulike språk.

 17. Rapport

  Helse i Norge – 2017: Kommentarrapport til OECDs sammenligning av helse i ulike land

  «Health at a Glance» er en rapportserie fra OECD som utgis annethvert år. Rapportene gir et oversiktsbilde av OECD-land. I denne rapporten presenteres resultatene for den norske helsetjenesten.

 18. Forskningsoversikt

  Samorganisering av fastleger med andre primærhelsetjenester: En systematisk oversikt

  Vi har oppsummert resultater fra kontrollerte studier som sammenlignet legesentre der fastlegen og andre tjenesteutøvere i primærhelsetjenesten var samorganisert med legesentre der de ikke var det.

 19. Rapport

  Måling av brukernes erfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet - METODE OG SPØRRESKJEMA

  I denne første delrapporten fra prosjektet er fokus på metode og spørreskjema for å måle pasienterfaringer blant voksne som har mottatt et poliklinisk tilbud i det psykiske helsevernet.

 20. Rapport

  Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for helseforetak og kommuner 2016

  Folkehelseinstituttet beregner kvalitetsindikatoren Risikojustert sannsynlighet for reinnleggelse innen 30 dager etter utskrivning fra sykehus for eldre pasienter (≥ 67 år). Her er resultat for 2016.