Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Helsefremmende arbeid

Avdeling for helsefremjande arbeid bidrar med forsking og helseanalyse innan psykisk helse.

Avdelingsdirektør

Leif Edvard Aarø

Besøksadresse

Zander Kaaesgate 7

5015 Bergen

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 973 Sentrum

5808 Bergen

Vis i kart

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Send e-post

Arbeidet avdelinga gjer bidreg til å gi kunnskap om korleis sosiale arena som lokalsamfunn og arbeidsliv heng saman med helse. Det helsefremjande perspektivet, kunnskap om helseåtferd og risikofaktorar samt kunnskap om og gjennomføring av evaluering av tiltak for å fremje psykisk helse i befolkninga er sentrale kompetanseområde for avdelinga.

Kjerneoppgåver

Helseanalyser og rådgiving

Avdelinga bidreg med rådgiving og helseanalyse med omsyn til fleire av dei sentrale kompetanseområda. Dette gjeld særleg for søvn, søvnvanskar og kva som kan gjerast for å redusere søvnvanskar hos folket. Avdelinga er involvert i fleire evalueringar av tiltak som er relevante for folkehelse. Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med fleire andre avdelingar på området. Avdelinga har fleire medarbeidarar som er involverte i Senter for sykdomsbyrde. Ettersom avdelinga ligg i Bergen, har ho fleire viktige samarbeidsflater mot området for helsedata og digitalisering.

Forsking

I tråd med oppgåvene til avdelinga innan helseanalyse og rådgiving er forskinga ved avdelinga i hovudsaka retta mot søvn og søvnvanskar, evaluering av tiltak innanfor folkehelserelevante tema samt førekomst og konsekvensar av psykiske lidingar.

Medarbeidere

Bilde av Børge Sivertsen

Børge Sivertsen

Seniorforsker, PhD

Tlf: 53 20 41 01

M: 997 69 262

Send e-post

Bilde av Jens Christoffer Skogen

Jens Christoffer Skogen

Seniorforsker, Ph.D

M: 945 27 617

Send e-post

Bilde av Kari Klungsøyr

Kari Klungsøyr

Overlege/professor, Dr.med.

Tlf: 53 20 40 23

M:

Send e-post

Ansatt bilde

Linn Vathne Lervik

Tlf: 21 07 80 19

Send e-post

Bilde av Robert Frans Otto Smith

Robert Frans Otto Smith

Forsker I, PhD

Tlf: 53 20 41 13

M: 942 36 412

Send e-post