Hopp til innhold

Artikkel

Strategi, visjon og tildelingsbrev

Publisert Oppdatert

Vårt samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. På denne måten bidrar vi til bedre helse i Norge og globalt.

bybilde_ovenfra_shutterstock_540839347_Kreditering_ultramansk_Shutterstock.com (1).jpg

Vårt samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. På denne måten bidrar vi til bedre helse i Norge og globalt.


Folkehelseinstituttet er ein nasjonal kompetanseinstitusjon på desse fagområda: 

 • smittevern
 • psykisk og fysisk helse
 • miljøfaktorar, rusmidlar, tobakk, ernæring, fysisk aktivitet og andre forhold som påvirkar helsetilstanden og ulikskap i helse
 • helsefremjande og forebyggande tiltak i befolkninga
 • internasjonal helse

Visjon og strategi

Visjonen til Folkehelseinstituttet er betre helse for alle. Vi har tre hovudoppgaver: Vi leverer kunnskap, beredskap og infrastruktur for å verne liv og forbetre helse i heile befolkninga.

For å møte framtidas utfordringar og moglegheiter har vi utvikla ti satsingar som vi ønsker å jobbe med fra mot 2024. Les meir om disse i Strategi for Folkehelseinstituttet 2019-2024 (pptx).

Tildelingsbrevet

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidd Tildelingsbrev for FHI (pdf)for Folkehelseinstituttet i 2018. Tildelingsbrevet inneheld økonomiske rammer, samt nærmare beskrivingar av hovedmål, prioriteringar og andre forhold av betydning for verksemda.

Nøkkeltal

 • 866 årsverk per 31.12.2018
 • Driftsinntekter 2018: 1 737 millioner kroner.
  • Bevilgninger over statsbudsjettet, inkludert blant anna innkjøp, lagring, distribusjon av vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet og til beredskapsformål
  • Salgsinntekter
  • Oppdragsmidler
  • Eksterne forskningsmidler, skaffet gjennom nasjonal og internasjonal konkurranse

Hopp til innhold