Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Veileder

Utbruddsveilederen

Utbruddsveilederen er en veileder for kommuneleger og Mattilsynet når det gjelder oppklaring av sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra mat, vann eller dyr. Veilederen presenterer metodene og hvordan ansvaret fordeles. Her finnes også spørreskjema, andre verktøy og bakgrunnsinformasjon. Innholdet bygger på papirversjonen av Utbruddshåndboka (2009).

Innledning

 1. Innledning

Metode

 1. 01 Kortversjon av utbruddsveilederen
 2. 02 Ansvar og oppgaver ved lokale og nasjonale utbrudd
 3. 03 Trinn i oppklaringsarbeidet
 4. 04 Avgjør om det foreligger et utbrudd
 5. 05 Varsle berørte instanser og etabler samarbeid
 6. 06 Lag en kasusdefinisjon
 7. 07 Etabler foreløpig og etiologisk diagnose
 8. 08 Karakteriser utbruddet
 9. 09 Formuler hypoteser om smittekilden
 10. 10 Utprøv hypotesene
 11. 11 Sporing
 12. 12 Iverksett tiltak
 13. 13 Rapporter og evalueringer

Spørreskjema, retningslinjer og andre hjelpemidler

 1. Brukerveiledning til retningslinjer
 2. Brukerveiledning ved primærintervjuet
 3. Spørreskjema og retningslinjer

Bakgrunnsartikler

 1. Analytisk epidemiologiske undersøkelser: Planlegging, gjennomføring og analyse
 2. Anbefalt litteratur
 3. Databasert selvstudium om utbruddsoppklaring
 4. De medisinsk mikrobiologiske laboratorienes rolle ved oppklaring av utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser
 5. Nasjonale utbrudd
 6. Nasjonalt referanselaboratorium for enteropatogene bakterier: Bidrag til å oppdage og oppklare utbrudd
 7. Næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser
 8. Pilotintervjuet: Gjennomføring og tolkning
 9. Reservoarer og risikofaktorer

Om veilederen

 1. Forfattere
 2. Innholdet i utbruddsveilederen

Oppdateringer

 1. Oppdateringer av utbruddsveilederen
utbrudd diagram.png