Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Sopp i drikkevann

Publisert

Veiledere_liggende_Drikkevann.png


Aspergillus

Aspergillus er en slekt av filamentøse muggsopper som kan forårsake uønsket lukt og smak i drikkevann. Aerosoler med Aspergillus kan utløse allergi hos personer som er allergiske mot muggsopp og forårsake infeksjoner hos personer med svekket immunforsvar (39). Avrenningsvann fra jord regnes som hovedkilde til forekomst i naturlige vannmasser. Den kan også etableres i ledningsnett, vannfiltre, varmtvannstanker og annet VVS-utstyr (40-45). Det antas at vann kan være smittevei for Aspergillus (41-42). Muggsopp er generelt bestandig mot klor (40, 44).

Candida albicans

Candida albicans er en gjærsopp som kan være involvert i en lang rekke lidelser hos mennesker, bl.a. i infeksjoner i slimhinnene i munnen hos småbarn (trøske), eller i vagina hos kvinner. Den kan også formere seg i tarmen hos mennesker, og den er funnet å kunne formere seg i avløpsvann fra metallindustri, hvor den antakelig ernærer seg av olje-/vannemulsjoner. Den er ellers ikke vist å kunne formere seg ute i naturen.

Ubehandlet kloakkvann og avrenningsvann med urin og avføring fra mennesker og dyr regnes som hovedkilden til forekomst i naturlige vannmasser. Candida albicans er også påvist i svømmebasseng, og man mistenker vann for å kunne være smittevei. Den er mer bestandig mot klor enn E. coli. I Øst-Europa er den benyttet som indikator på utilstrekkelig desinfeksjon i svømmebasseng (46).

Membranfiltermetode for kvantitativ bestemmelse av Candida albicans i vanner beskrevet på engelsk i en kanadisk analysehåndbok for vann (47).

Les mer om candidiasis i Smittevernveilederen.

Penicillium

Penicillium er en slekt av filamentøse muggsopper som kan forårsake uønsket lukt og smak i drikkevann. Aerosoler med Penicillium kan utløse allergi hos personer som er allergiske mot muggsopp og gi infeksjoner i luftveiene (39). De kan også forårsake muggsoppforgiftninger. Avrenningsvann fra jord regnes som hovedkilde til forekomst i naturlige vannmasser(44). Den kan også etableres i ledningsnett, vannfiltre og annet VVS-utstyr (44, 45). Det antas at vann kan være smittevei for Penicillium (44). Muggsopp er generelt bestandig mot klor.

Phialophora richardsiae

Phialophora richardsiae er en mikrosopp som man i Sverige har funnet i ledningsnett for drikkevann. Det er ikke uventet at sopper som har jord og vann som vanlig tilholdssted også kan finne egnede livsvilkår i distribusjonsnett for drikkevann. Slike soppkim finnes også i norske ledningsnett med drikkevann fra overflatekilder (48). Hvis soppene får utvikle seg til relativt høye populasjoner i nettet (mer enn 1 000 kim/100 ml), kan det føre til hud‑ og åndedrettsreaksjoner hos overømfintlige personer, enten ved hudkontakt med vannet eller ved innånding av aerosoler under dusjing. P. richardsiae er av en type som kan frembringe slike reaksjoner (49, 50). I Sverige er det utarbeidet en standardmetode for analyse av soppkim i vann. Den gir mulighet til å skille mellom mugg‑ og gjærsopp. Metoden er også utgitt som norsk standard (51).

Trichoderma

Trichoderma er en slekt av filamentøse muggsopper som benyttes til biokontroll. Trichoderma kan forårsake uønsket lukt og smak i drikkevann. Aerosoler med Trichoderma kan utløse allergi hos personer som er allergiske mot muggsopp (39, 44). Betydningen av Trichoderma for human helse er usikker. Trichoderma produserer ikke mykotoksiner. Generelt regnes Trichoderma som en slekt som ikke forårsaker sykdom hos mennesker med intakt immunforsvar. Avrenningsvann fra jord og treverk regnes som hovedkilde til forekomst i naturlige vannmasser (44). Den kan også etableres i ledningsnett, vannfiltre og annet VVS-utstyr (44, 45, 52). Trichoderma er en sopp som vokser fort, og som vil kunne redusere luftkvaliteten i vannskadde bygninger. Det antas at vann kan være smittevei for Trichoderma (44). Muggsopp er generelt bestandig mot klor.