Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Meldinger

Viser  43  treff

Sorter etter:
|
 1. Årsrapport om overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter

  I 2018 økte antall gonorétilfeller mens det var nedgang i antall hivtilfeller og tilfeller av hepatitt B og hepatitt C. Forekomsten av klamydiatilfeller var stabil, ifølge årsrappport for 2018. Hiv Antall meldte hivtilfeller i Norge fortsetter å gå ned...

  Melding

  Publisert

 2. Hjerte- og karsykdommer 2018: statistikkbankene oppdatert

  Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker er oppdaterte med nøkkeltall for hjerte- og karsykdommer for 2018. I statistikkbankene finner du antall personer som i 2018 og tidligere ble innlagt i sykehus med hjerteinfarkt eller hjerneslag samt totaltal...

  Melding

  Publisert

 3. Vaksineutsending sommeren 2019

  Folkehelseinstituttet sender ut vaksiner i hele sommer. Normalt benytter vi kjølebil til postnummer 7980 og lavere, og kjøleemballasje (Posten/Bring) til resten av landet. Erfaringsmessig mottar vi færre vaksinebestillinger i juli. I uke 30-31 kjøres d...

  Melding

  Publisert

 4. Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten arrangerer fagkonferanse 15-17 oktober 2019

  Konferansen holdes på Clarion Hotell Air, Sola. Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten er et faglig forum for helsepersonell, ledere og andre med interesse for smittevern, antibiotikastyring og pasientsikkerhet. Følgende tema vil bli belyst på...

  Melding

  Publisert

 5. Retur av frostindikator og temperaturindikator

  Som beskrevet i følgeskrivet som kommer med vaksinene skal frostindikatorer returneres til Folkehelseinstituttet i perioden juni-august. Siden frostindikatorene ødelegges ved frost skal de ikke returneres i vinterhalvåret. Bakgrunnen for at...

  Melding

  Publisert

 6. Nytt faktaark om paracetamol-forgiftninger

  Giftinformasjonen får hvert år om lag 1500 henvendelser med spørsmål om paracetamol-forgiftninger. En del av henvendelsene gjelder inntak hos ungdom og handler om selvpåførte forgiftninger. Det betyr at den unge har tatt legemidlet for å skade seg selv...

  Melding

  Publisert

 7. Statistikkbanken oppdatert med tuberkulosetall

  I forbindelse med publisering av årsrapporten er Norgeshelsa statistikkbank oppdatert med 2018-tall for tuberkulose i Norge. Tabell med  utvikling over tid og fylkestall . Du kan lage egne diagrammer. Diagram med utvikling over tid i antall per 100 000...

  Melding

  Publisert

 8. Tuberkulosenedgangen fortsetter og flere blir friske

  I 2018 ble totalt 209 pasienter med tuberkulosesykdom meldt til Folkehelseinstituttet. Antallet sykdomstilfeller her i landet er dermed nesten halvert siden 2013. Det viser årsrapporten «Tuberkulose i Norge 2018 – med behandlingsresultater for 2017». D...

  Melding

  Publisert

 9. Ferieavvikling i MoBa

  Ferieavvikling gjør at administrasjonen i MoBa har redusert bemanning over sommeren. I perioden 22. juni til 11. august vil følgende gjelde:  Henvendelser til MoBa administrasjonen, MoBaadm@fhi.no , inkludert henvendelser om manuskripter, vil ha lenger...

  Melding

  Publisert

 10. Statistikkbankene er oppdatert med tall fra Medisinsk fødselsregister

  I forbindelse med publisering av tall fra Medisinsk fødselsregister 6. juni er følgende tabeller oppdatert i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbank: Kommunehelsa statistikkbank er oppdatert med statistikk for 2018 på tema: fødselsvekt (antall og...

  Melding

  Publisert

 11. Årsrapport 2018. Overvåking av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer

  Antall meldte tilfeller av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr viser at situasjonen i Norge i 2018 ligger på samme nivå som fjoråret. Antall meldte tilfeller av sykdommer som Campylobacteriose og Salmonellose var noe lavere enn året før, mens de...

  Melding

  Publisert

 12. Egne sykehusrapporter om overlevelse og reinnleggelse

  For første gang presenterer Folkehelseinstituttet lokale rapporter om både overlevelse og reinnleggelse i sykehus. I 2017 ble det kun presentert lokale rapporter med statistikk om overlevelse. I mars 2019 ble den nasjonale rapporten publisert, og nå i...

  Melding

  Publisert

 13. Til deltagere som markerte håndhygienens dag 5. mai

  Da er 5. mai vel overstått og de fleste er ferdige med årets markering av håndhygienens dag. Vi er avhengig av tilbakemelding fra dere for å kartlegge forbedringspotensialer og beslutte tema og materiell for neste års markering. Derfor ber vi dere fyll...

  Melding

  Publisert

 14. EØS-midlene: Finn tsjekkisk samarbeidspartner via ny partnerdatabase!

  Tsjekkia har tatt i bruk et verktøy for å gjøre det enklere å søke partner til bilateralt samarbeid om programmene under EØS-midlene. Om ikke lenge vil Tsjekkia lyse ut prosjektmidler. Hvis du er interessert i å i delta, kan det være lurt å fylle ut de...

  Melding

  Publisert

 15. Influensarapport uke 20/2019

  Influensarapporten for uke 20 er nå tilgjengelig, du finner den her: Influensarapporten for uke 20 Ukerapportene publiseres hver torsdag fra og med uke 41 om høsten til uke 21 påfølgende vår på Folkehelseinstituttets nettsider. Dette er dermed den sist...

  Melding

  Publisert

 16. Nye informasjonsfilmer om vaksiner til skolebarn

  Vi har laget nye filmer om vaksinene som blir gitt til elever på 2. klassetrinn (vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio), 6. klassetrinn (vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder) og 10. klassetrinn (oppfriskningsvaksine mot difteri, tetanu...

  Melding

  Publisert

 17. To av tre sjukdomsutbrot meldt frå helseinstitusjonar

  I 2018 blei det varsla 216 utbrot med totalt 3 547 rapporterte sjukdomstilfelle. Nær 65 prosent av alle utbrota blei varsla frå helseinstitusjonar. Dette er høgare enn det som blei rapportert i 2017. Auken kan i stor grad forklarast med mange utbrot av...

  Melding

  Publisert

 18. Program for institusjonsstatistikkmøtet den 6. juni, Medisinsk fødselsregister

  Påmelding Program for Medisinsk fødselsregisters institusjonsstatistikkmøte Tid:    torsdag 6. juni 2019 Sted:  Grand Hotel Terminus, Bergen Program 09:00-10:00: Registrering, kaffe og pausemat 0:00-10:05: Velkommen v/ Petur B. Juliusson 10:05-10:35:...

  Melding

  Publisert

 19. Influensarapport uke 19/2019

  Influensarapporten for uke 19 er nå tilgjengelig, du finner den her: Influensarapporten for uke 19 Ukesrapportene publiseres hver torsdag fra og med uke 41 om høsten til uke 21 påfølgende vår på Folkehelseinstituttets nettsider.  Ukerapporter for...

  Melding

  Publisert

 20. Tema og påmelding til Vaksinedagene 2019

  Årets vaksinedager går av stabelen den 26 – 27. september på Radisson Blue Plaza Hotell i Oslo med mange spennende tema om vaksiner og vaksinasjon. Påmeldingen er nå åpen. Mer informasjon om tema og lenke til påmelding: Vaksinedagene 2019 - påmelding o...

  Melding

  Publisert