Hopp til innhold

Meldinger

Viser  27  treff

Sorter etter:
|
 1. EØS-samarbeidet: Status for utlysninger av helseprosjektmidler

  Vi har laget en foreløpig oversikt over planlagte åpne utlysninger av prosjektmidler fra helseprogrammene i Tsjekkia, Romania og Litauen i 2020. Mars–april: Litauen kommer med åpne utlysninger av prosjektmidler innenfor: Helsestasjon utstyrt med...

  Melding

  Publisert

 2. Oppdaterte råd om poliovaksinasjon

  Det er en pågående global kamp for å utrydde polioviruset. Etter at verden har sett enorme fremskritt i dette arbeidet de siste tiårene, er det de siste to årene igjen en økning både i antall land med utbrudd og antall meldte tilfeller med polio. Et...

  Melding

  Publisert

 3. Viktige endringer i MSIS-forskriften fra 1. januar 2020

  Utvidet meldeplikt for laboratorier Meldingsplikten fra laboratoriene i forskriften for Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS) er endret. I henhold til denne skal laboratorier sende melding om alle mikrobiologiske prøvesvar samme dag som...

  Melding

  Publisert

 4. Viktige endringer i SYSVAK-forskriften fra 1. januar 2020

  Registrering uten samtykke og reservasjonsrett av alle vaksinasjoner Etter 1. januar registreres alle vaksinasjoner i SYSVAK, også de utenfor program, uten samtykke eller reservasjonsrett for den som vaksineres. Dette er nedfelt i SYSVAK-registerforskr...

  Melding

  Publisert

 5. Influensarapport for uke 2/2020

  Influensarapporten for uke 2 er nå tilgjengelig, du finner den her: Influensarapport for uke 2 Ukerapporter publiseres hver torsdag fra og med uke 41 om høsten til uke 21 påfølgende vår på Folkehelseinstituttets nettsider.  Ukerapporter for...

  Melding

  Publisert

 6. Podkast om utbrudd av lungebetennelse forårsaket av ukjent virus i Kina

  Både Verdens helseorganisasjon og Folkehelseinstituttet følger nøye med på utbruddet av lungebetennelse i Kina og i byen Wuhan, som sannsynligvis skyldes et hittil ukjent coronavirus. Hvorfor er vi så opptatt av dette, hvor farlig er viruset, og kan de...

  Melding

  Publisert

 7. Global mangel på HPV-vaksine

  Økt etterspørsel etter vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) globalt har ført til at produsentene ikke klarer å levere vaksine til alle som kan ha nytte av den. Situasjonen får ikke konsekvenser for tilbudet om HPV-vaksine gjennom...

  Melding

  Publisert

 8. Statistikkbankene oppdateres for nye kommuner og fylker

  Nye kommuner og fylker kan nå finne «sine» tall i statistikkbankene Kommunehelsa og Norgeshelsa.  Se eksempel i figuren som viser forskjeller i forventa levealder mellom den gruppen som har grunnskole og gruppen som har fullført videregående eller høye...

  Melding

  Publisert

 9. Nå kan du melde deg på Smitteverndagene 2020

  Smitteverndagene er åpen for påmelding. Påmeldingsfristen er 1. april. Vi har også lagt ut foreløpige tema for konferansen. Smitteverndagene arrangeres på Oslo Kongressenter 20. og 21. april, med start mandag kl. 10.00 og avslutning tirsdag kl. 15.00....

  Melding

  Publisert

 10. Nordisk utdanning i smittevern – søknadsfrist 15. februar 2020

  Utdanningen er finansiert av Nordisk ministerråd og plassert i Gøteborg. Den har 20 plasser som primært er for leger og sykepleiere som arbeider med smittevern. Kurs 1: Smittspridning och antibiotikaresistens , høsten 2020 Kurs 2: Infektionsepidemiolog...

  Melding

  Publisert

 11. Rapport om data for vannforsyningssystemer i Norge 2018

  Rapporten gir en oversikt over vannforsyningssystemer som er rapporteringspliktige etter drikkevannsforskriften i Norge, basert på dataene som er tilgjengelige for 2018.Her er noen nøkkeltall fra rapporten: Norge har 1421 vannforsyningssystemer som...

  Melding

  Publisert

 12. Influensavaksine i form av nesespray tilgjengelig

  Vaksinen Fluenz Tetra 2019/2020 er tilgjengelig fra Folkehelseinstituttet. Det er en nesespray til forebygging av influensa hos barn 2 - 17 år. Den kom på markedet i Norge i 2013. Pesoner i risikogrupper anbefales årlig vaksine mot sesonginfluensa. For...

  Melding

  Publisert

 13. Konkurranse: Lag et symbol som representerer antibiotikaresistens

  I forbindelse med den europeiske antibiotikadagen 18. november og verdens antibiotikauke lanserte det europeiske samarbeidsprosjektet European Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections, EU-JAMRAI, en konkurranse om å...

  Melding

  Publisert

 14. Ny rapport: Kikhostevaksinasjon av gravide – aktuelt for Norge?

  Kikhostevaksinasjon av gravide kvinner kan beskytte deres spedbarn mot alvorlig forløp av kikhoste. Dette tiltaket anbefales i mange land. Folkehelseinstituttet har nå gjort en utredning for å se på behovet og muligheten for bruk av dette tiltaket i...

  Melding

  Publisert

 15. Overgang fra Hepatitis B immunglobulin til Umanbig

  I januar 2020 blir et hepatitt B immunglobulinpreparat med markedsføringstillatelse i Norge (Umanbig) tilgjengelig fra Folkehelseinstituttet. Preparatet erstatter Hepatitis B immunglobulin som ikke har markedsføringstillatelse. I forbindelse med...

  Melding

  Publisert

 16. Rapport om narkotika og kriminalitet i EU

  Europeere bruker minst 30 milliarder euro på narkotika hvert år. Rundt 39 prosent av pengene brukes på cannabis, 31 prosent på kokain, 25 prosent på heroin og 5 prosent på amfetaminer og MDMA. Det viser en rapport om det europeiske narkotikamarkedet, s...

  Melding

  Publisert

 17. Podkast om dødsårsaker i Norge

  Ferske tall fra Dødsårsaksregisteret er tema i den nye utgaven av Folkehelsepodden . Kreft har overtatt for hjerte- og karsykdom som den hyppigste dødsårsaken i Norge. Likevel ser man at det også for kreft, som dødsårsak på befolkningsnivå, er en...

  Melding

  Publisert

 18. Endring av råd etter eksponering for hepatitt A (posteksponeringsprofylakse)

  FHI har revidert rådene om hvordan posteksponeringsprofylakse mot hepatitt A skal gjennomføres, inkludert presisering av hvordan fastsette perioden for når posteksponeringsprofylakse er aktuelt som forebyggende tiltak. Posteksponeringsprofylakse kan...

  Melding

  Publisert

 19. Riktig bruk av SYSVAK-kode for HPV-vaksine

  Folkehelseinstituttet minner om at de ulike HPV-vaksinene har ulike koder i SYSVAK, og Cervarix som nå brukes i barnevaksinasjonsprogrammet skal registreres som HPV02. De ulike kodene for HPV-vaksine er: Cervarix: HPV02 Gardasil 9: HPV09 Gardasil...

  Melding

  Publisert

 20. Notat om sjukdomsutbrot i USA knytta til e-sigarettar

  I lys av det pågåande sjukdomsutbrotet i USA knytta til bruk av elektroniske sigarettar (e-sigarettar) har Folkehelseinstituttet på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet laga ei oppsummering av situasjonen og ei utgreiing for nokre relaterte...

  Melding

  Publisert