Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Meldinger

Viser  26  treff

Sorter etter:
|
 1. Nye tal for oppvekst og levekår i statistikkbankane

  Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbank er oppdaterte med nye tal for oppvekst og levekår. I Kommunehelsa statistikkbank er følgande oppdatert for kommunar og bydelar : Antalet og andelen eineforsørgarar i treårsperioden 2016-2018, vist for ...

  Melding

  Publisert

 2. Tomt for Gardasil 9

  Folkehelseinstituttet er dessverre tom for HPV-vaksinen Gardasil 9. Vaksinen forventes å bli tilgjengelig september/oktober 2019.    

  Melding

  Publisert

 3. Oppdaterte råd om malariaprofylakse

  Folkehelseinstituttet har oppdatert rådene om hva slags profylakse (beskyttelse) som anbefales i ulike land hvor malaria kan forekomme. Rådene er basert på WHOs publikasjon "International travel and Health", samt råd publisert av Public Health England ...

  Melding

  Publisert

 4. Nye tal for befolkning i kommunar og fylke

  Kor mange 100-åringar var det i kommunen din 1. januar i år, og kor mange av desse var kvinner og menn?  Folkehelseinstituttet sine to store statistikkbankar er no oppdaterte med befolkningstal per 1.januar 2019. I Kommunehelsa statistikkbank finn du...

  Melding

  Publisert

 5. Ny variant av klamydiabakterien ble ikke fanget opp av testen Aptima Combo 2

  Tidligere i år ble det i Finland påvist en ny variant av klamydiabakterien (F-nvCT) som ikke ble oppdaget ved bruk av én type av klamydiatestene, Aptima Combo 2. Varianten førte til falske negative resultater i en liten andel prøver (mindre enn én...

  Melding

  Publisert Oppdatert

 6. Årsrapport om Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge 2018 publisert

  Det er god oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. De fleste takker ja til tilbudet om vaksinasjon. Fra høsten 2018 har gutter i 7. klassetrinn fått tilbud om HPV-vaksine, på lik linje som jenter. Tilbudet har blitt tatt godt imot og 87...

  Melding

  Publisert

 7. Restdoser fra HPV-vaksinasjonsprogrammet kan brukes i barnevaksinasjonsprogrammet

  Tilbudet om gratis HPV-vaksine til unge kvinner er nå avsluttet. Eventuelle restdoser kan benyttes i barnevaksinasjonsprogrammet (som tidligere kommunisert i informasjonsbrev nr. 8 til kommunene).      

  Melding

  Publisert

 8. Vibrio- og Shewanellainfeksjoner meldingspliktige sykdommer i MSIS

  Helse- og omsorgsdepartementet har ved endring av MSIS-forskriften bestemt at vibrio- og shewanellainfeksjoner fra 19. juni 2019 er meldingspliktige til MSIS som gruppe A-sykdom (dvs. meldingen skal inneholde personidentifiserbare opplysninger)....

  Melding

  Publisert

 9. Årsrapport om overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter

  I 2018 økte antall gonorétilfeller mens det var nedgang i antall hivtilfeller og tilfeller av hepatitt B og hepatitt C. Forekomsten av klamydiatilfeller var stabil, ifølge årsrapport for 2018. Hiv Antall meldte hivtilfeller i Norge fortsetter å gå ned...

  Melding

  Publisert

 10. Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten arrangerer fagkonferanse 15-17 oktober 2019

  Konferansen holdes på Clarion Hotell Air, Sola. Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten er et faglig forum for helsepersonell, ledere og andre med interesse for smittevern, antibiotikastyring og pasientsikkerhet. Følgende tema vil bli belyst på...

  Melding

  Publisert

 11. Retur av frostindikator og temperaturindikator

  Som beskrevet i følgeskrivet som kommer med vaksinene skal frostindikatorer returneres til Folkehelseinstituttet i perioden juni-august. Siden frostindikatorene ødelegges ved frost skal de ikke returneres i vinterhalvåret. Bakgrunnen for at...

  Melding

  Publisert

 12. Årsrapport 2018. Overvåking av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer

  Antall meldte tilfeller av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr viser at situasjonen i Norge i 2018 ligger på samme nivå som fjoråret. Antall meldte tilfeller av sykdommer som Campylobacteriose og Salmonellose var noe lavere enn året før, mens de...

  Melding

  Publisert

 13. Egne sykehusrapporter om overlevelse og reinnleggelse

  For første gang presenterer Folkehelseinstituttet lokale rapporter om både overlevelse og reinnleggelse i sykehus. I 2017 ble det kun presentert lokale rapporter med statistikk om overlevelse. I mars 2019 ble den nasjonale rapporten publisert, og nå i...

  Melding

  Publisert

 14. Til deltagere som markerte håndhygienens dag 5. mai

  Da er 5. mai vel overstått og de fleste er ferdige med årets markering av håndhygienens dag. Vi er avhengig av tilbakemelding fra dere for å kartlegge forbedringspotensialer og beslutte tema og materiell for neste års markering. Derfor ber vi dere fyll...

  Melding

  Publisert

 15. EØS-midlene: Finn tsjekkisk samarbeidspartner via ny partnerdatabase!

  Tsjekkia har tatt i bruk et verktøy for å gjøre det enklere å søke partner til bilateralt samarbeid om programmene under EØS-midlene. Om ikke lenge vil Tsjekkia lyse ut prosjektmidler. Hvis du er interessert i å i delta, kan det være lurt å fylle ut de...

  Melding

  Publisert

 16. Nye informasjonsfilmer om vaksiner til skolebarn

  Vi har laget nye filmer om vaksinene som blir gitt til elever på 2. klassetrinn (vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio), 6. klassetrinn (vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder) og 10. klassetrinn (oppfriskningsvaksine mot difteri, tetanu...

  Melding

  Publisert

 17. Tema og påmelding til Vaksinedagene 2019

  Årets vaksinedager går av stabelen den 26 – 27. september på Radisson Blue Plaza Hotell i Oslo med mange spennende tema om vaksiner og vaksinasjon. Påmeldingen er nå åpen. Mer informasjon om tema og lenke til påmelding: Vaksinedagene 2019 - påmelding o...

  Melding

  Publisert

 18. Mottak og distribusjon av influensavaksine 2019/2020 vil bli forsinket

  Normalt mottar Folkehelseinstituttet sesonginfluensavaksine til de anbefalte målgruppene i august/september, og distribuerer vaksinen videre til kommuner og helseforetak i september/oktober. For sesongen 2019/2020 vil mottak og distribusjon bli ca. 1...

  Melding

  Publisert

 19. Tsjekkia lyser ut EØS-midler til bilateralt helsesamarbeid

  Tsjekkia lyser nå ut EØS-midler til bilateralt samarbeid under helseprogrammet for 2014─2021. Utlysningen gjelder støtte til å forberede bilaterale samarbeidsprosjekter, det vil si støtte til partnersøk, utvikling av bilateralt partnerskap og felles...

  Melding

  Publisert

 20. Ikke nødvendig med fremskynding av MMR-vaksine til barn som skal oppholde seg i Norge

  Det er mange henvendelser om behov for å fremskynde MMR-vaksine til barn som skal oppholde seg i Norge, noe det generelt ikke er behov for.  Selv om det påvises noen tilfeller i Norge hvert år er det ingen grunn til å fremskynde MMR-vaksinasjon til bar...

  Melding

  Publisert