Hopp til innhold

Forskrift om Medisinsk fødselsregister

Publisert Oppdatert


Innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister er regulert i lov og forskrift.


Innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister er regulert i helseregisterloven og Medisinsk fødselsregisterforskriften. Folkehelseinstituttet er dataansvarlig for registeret.