Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Historisk arkiv

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Melding

  Årets farmasøyt 2016

  MoBa-forsker Hedvig Nordeng er utnevnt til Årets framsøyt 2016. Hedvig Nordeng har spesielt interessert seg for å forske på medikamentbruk under svangerskapet. Den norske mor og barn-undersøkelsen gratulerer Hedvig Nordeng med utmerkelsen! Les mer på...

 2. Melding

  Husk å oppgi riktig postnummer

  1. oktober 2016 ble 17 byer og steder i Norge delt inn i flere postnummer. I følge posten får 3700 bedrifter nytt postnummer, og Folkehelseinstituttet erfarer at dette også gjelder en del vaksinatører. På posten.no finnes en oversikt over hvilke steder...

 3. Melding

  Årsrapport om barnevaksinasjonsprogrammet 2015

  Folkehelseinstituttet har publisert den årlige rapporten om det norske barnevaksinasjonsprogrammet for 2015. Her finnes blant annet informasjon om vaksinasjonsdekning, meldte tilfeller av sykdommene det vaksineres mot og rapporterte vaksinebivirkninger...

 4. Melding

  Utsending av HPV-vaksine starter i uke 42, 2016

  I uke 42 starter Folkehelseinstituttet utsending av Cervarix til det midlertidige HPV-vaksinasjons­programmet for kvinner født 1991 og seinere. Vaksinatører som bestilte vaksine til og med uke 40 vil motta vaksinen i uke 42. Bestillinger mottatt i uke ...

 5. Melding

  Enkel hjemmetest for hiv

  For første gang er det mulig å teste seg for hiv hjemme og samtidig få god oppfølging dersom testen er positiv. Testen er spesielt myntet på menn som har sex med menn, men som til nå ikke har testet seg. Bruksanvisningen er enkel: Ett stikk i fingeren....

 6. Nyhet

  Zikafeber: Gravide frarådes å reise til Thailand og Filippinene

  Det er rapportert om økt antall tilfeller av zikavirus i Thailand og Filippinene, og norske myndigheter fraråder nå gravide å reise til disse landene.

 7. Melding

  Pris for MoBa-artikkel

  Forsker Maria Magnus ved Folkehelseinstituttet har fått prisen Årets artikkel av Norsk Forening for Epidemiologi. Magnus har forsket på sammenhengen mellom vektøkning første leveår og risiko for type 1-diabetes. I studien har norske og danske forskere...

 8. Nyhet

  Vaksinedagene 2016 - foredrag

  Vaksinedagene 2016 ble avholdt torsdag 29. og fredag 30. september på Hotel Bristol i Oslo med 310 deltakere. De aktuelle foredragene i pdf-format finner du her.

 9. Melding

  Nye globale sykdomsbyrdetall

  Fredag 7. oktober ble oppdaterte tall fra det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet Global Burden of Disease Study 2105 (GBD 2015) lansert. En serie artikler publiseres i et spesialnummer av det anerkjente forskningstidsskriftet The Lancet. GBD...

 10. Nyhet

  Prisstigning på Pneumovax

  Pneumovax foreligger nå i ferdigfylt sprøyte i stedet for i hetteglass. Vaksinen har derfor en vesentlig høyere pris enn den cirka-prisen som kommunene ble forespeilet før bestilling.

 11. Veileder

  Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 4. utgave

  Veilederen finnes både på norsk og engelsk. Veilederen sammenfatter instituttets råd for teknisk utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger. Anvendes også på skip.

 12. Nyhet

  Zikafeber - gravide frarådes å reise til Singapore

  Helsemyndighetene i Singapore melder om flere tilfeller av zikafeber antatt inlandssmittet gjennom mygg. Gravide frarådes å reise til Singapore.

 13. Nyhet

  Zikafeber - gravide frarådes å reise til Miami-Dade County i Florida

  Utviklingen i zikasituasjonen i Florida gjør at Folkehelseinstituttet utvider området for reiseråd. Gravide frarådes nå å reise til hele Miami-Dade county.

 14. Nyhet

  Gravide frarådes å reise til Miami city i Florida, USA

  Gravide frarådes å reise til Miami city, og personer som har oppholdt seg i Miami bør ta forholdsregler etter hjemkomst.

 15. Nyhet

  Norske tall presenteres på Verdens hepatittdag

  28. juli markeres verdens hepatittdag. I den forbindelse presenteres de norske hepatitt-tallene for 2015.

 16. Statistikknytt

  Mat- og vannbårne infeksjoner 2015

  Antallet meldte tilfeller av mat- og vannbårne infeksjoner i 2015 viser en nedgang i forhold til året før.

 17. Artikkel

  Drikkevann på hytta

  I Norge har rundt 600 000 personer vann fra egne brønner eller små vannforsyningsanlegg – enten hjemme eller på hytta.

 18. Melding

  Matallergiregisteret 2015

  Antall meldinger til Matallergiregisteret ved Folkehelseinstituttet øker. Analyse av blodprøvene, som følger meldingene, viser at det i perioden 2000 til 2016 var økning i antall personer som reagerer mot hasselnøtter og peanøtter. Noen av matproteinen...

 19. Statistikknytt

  Infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, våren 2016

  Forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus var 4,5 prosent våren 2016, viser Folkehelseinstituttets prevalensundersøkelse våren 2016.

 20. Statistikknytt

  Infeksjoner og antibiotika i sykehjem: resultater NOIS våren 2016

  Forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehjem var 5,5 prosent, viser Folkehelseinstituttets prevalensundersøkelse våren 2016. På undersøkelsesdagen var det totalt 7,2 prosent av beboerne som fikk antibiotika.