Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Historisk arkiv

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Melding

  Internasjonalt prosjekt skal studere barns helse

  Det er opprettet et nytt europeisk nettverk av forskningsinstitusjoner som skal studere graviditet og barn helse. Det nye prosjektet skal blant annet bidra til å finne nye stressmarkører som kan påvirke helsen gjennom livet.   Det nye livssyklus-nettve...

 2. Melding

  Hvordan påvirkes omsorgskvalitet og pasientsikkerhet av en høy andel ufaglært personell i helse- og omsorgstjenestene?

  Folkehelseinstituttet har utført en systematisk oversikt om effekten på kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenestene av at et stort antall ansatte i tjenestene mangler fagutdanning. Det viste seg at det ikke fantes kontrollerte studier på dette områd...

 3. Melding

  Tuberkuloseveilederen er oppdatert

  I Tuberkuloseveilederens kapittel 8.1.3 er det satt inn en ny tabell med forslag til standardiserte svar når lungerøntgen tas som ledd i rutinemessig undersøkelse for tuberkulose. Hensikten er at det skal bli lettere for mottakeren å forstå svaret og...

 4. Melding

  Kortvarig tomt for BCG-vaksine

  BCG-vaksinen foreligger i 20-pakning, og Folkehelseinstituttet pakker om til 2-pakning og 5-pakning. I påvente av ny ompakking er vi kortvarig tom for BCG-vaksine i små pakninger. Vi er generelt restriktive med å sende ut 20-pakninger. Vi restnoterer...

 5. Artikkel

  Harkness Fellowship - en kjempemulighet

  Lyst på et års fullfinansiert opphold i USA? Velkommen til informasjonsmøte om Harkness-stipendet.

 6. Melding

  Brukerveiledning for nettbutikken

  Brukerveiledning for nettbutikken er normalt tilgjengelig inne i butikken. På grunn av et teknisk problem får man nå feilmelding når man prøver å åpne brukerveiledningen. Vi jobber med å løse dette problemet. Hvis det er problemer med å åpne...

 7. Melding

  Fortsatt høy forekomst av antibiotikaresistente bakterier i Europa

  Det europeiske mattilsynet EFSA og det europeiske smittevernsenteret ECDC rapporterer om fortsatt høy forekomst av resistente bakterier både hos mennesker, hos dyr og i mat. Dataene viser blant annet høy forekomst av multiresistente Salmonella-bakterie...

 8. Melding

  Revidert informasjon og samtykkeskjemaer for vaksinasjon i skolealder

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet forslag til skjema for informasjon og samtykke ved vaksinasjon i skolealder (2. trinn, 6. trinn, 7. trinn og 10. trinn).  Mye av teksten i disse er nå revidert og det er laget en boks hvor foresatte kan skrive inn...

 9. Melding

  Oppdaterte råd om malariabeskyttelse i Haiti og Den dominikanske republikk

  Reisende med opphold i mer enn to uker i landene samt i enkelte deler av Den dominikanske republikk bør i tillegg til god myggstikkbeskyttelse også bruke malariamedikamenter. Haiti og Den dominikanske republikk, som begge ligger på øya Hispaniola, er d...

 10. Melding

  Helsestasjoner kan tilrettelegge for fullvaksinering mot hepatitt B til barn født før 1. november 2016

  Barn født før 1. november 2016 får ikke tilbud om hepatitt B vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet, med mindre en eller begge foreldre kommer fra land med middels- eller høy forekomst av sykdommen. Det er mangel på kombinasjonsvaksine (DTP-IPV-Hib) ute...

 11. Statistikk

  Status for meldinger om mistenkte bivirkninger av HPV-vaksine

  Rapport fra Statens legemiddelverk som oppsummerer meldte bivirkninger etter HPV-vaksinasjon.

 12. Melding

  Tomt for Pneumovax

  Etterspørsel etter Pneumovax har økt sammenlignet med tidligere år. Folkehelseinstituttet har siden før jul hatt et begrenset lager, som har vært forbeholdt personer med hiv-infeksjon, personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon og personer...

 13. Melding

  Presisering av fakturaspesifikasjon tilknyttet vaksinasjonsprogrammet HPV-vaksine til unge kvinner

  Folkehelseinstituttet har sendt et informasjonsbrev til kommunene med følgende presisering. Hver faktura som sendes fra kommunen må inneholde følgende tekst til spesifikasjon: Faktura-spesifikasjon: HPV vaksine til unge kvinner Kommunens navn Navn på...

 14. Melding

  Utvidet bivirkningsovervåking ved innføring av seksvalent vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

  Folkehelseinstituttet sendte i uke 5 ut informasjonsbrev til kommuneleger/smittevernleger og ledende helsesøstre/ledere for helsestasjonstjenestene. Brevet informerer om at det i en periode på ett år etter innføringen vil være utvidet bivirkningsovervå...

 15. Melding

  Rabipur tilgjengelig

  Folkehelseinstituttet har vært tom for rabiesvaksinen Rabipur en stund. Vaksinen er nå tilgjengelig igjen, og kan bestilles fra Folkehelseinstituttet. Vi sender restnoterte doser fortløpende til kunder som har bestilling liggende. Vi oppfordrer kunder...

 16. Melding

  Helsestasjoner i følgende kommuner får ikke Hexyon i uke 5 pga. kulde

  Folkehelseinstituttet har nå distribuert Hexyon til det meste av landet. De fleste helsestasjoner vil ha mottatt vaksinen innen torsdag 2. februar, forutsatt at de bestilte vaksinen i god tid. Det er fortsatt for kaldt til at vi kan distribuere Hexyon...

 17. Nyhet

  Gulfeberutbrudd i Brasil

  Risikoen for at reisende til Brasil kan bli smittet anses som svært liten, og gir ikke grunnlag for å fraråde reiser til landet.

 18. Melding

  Hexyon distribueres i uke 4 og 5

  Folkehelseinstituttet har nå mottatt Hexyon fra produsent. Slik værmeldingen ser ut nå, vil vi i uke 4 og 5 kunne distribuere Hexyon til alle helsestasjoner som har forhåndsbestilt vaksinen, slik at alle skal ha vaksinen innen 1. februar. Vi vil...

 19. Artikkel

  Verdens tuberkulosedag 24. mars 2017

  Vi minner om konferanse på Verdens tuberkulosedag 24. mars 2017 på Oslo konferansesenter, Youngsgt. 11 med start kl. 10.00 og avslutning kl. 17.00

 20. Melding

  Hexyon sendes i slutten av januar

  På grunn av global mangel på Infanrix-Polio+Hib blir Hexyon introdusert tidligere enn opprinnelig planlagt, i februar 2017. Som det framgår av bestillingsskjemaet for vaksiner til barnevaksinasjonsprogrammet vil Hexyon bli distribuert i slutten av janu...