Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Monitorering av tobakksvaner og forbruk - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Utviklingstrekk i røykeprevalens, snusbruk, sluttrater og den sosiale ulikheten i røyking.


Har du funnet en feil?

Sammendrag

Utviklingstrekk i røykeprevalens, snusbruk, sluttrater og den sosiale ulikheten i røyking følges kontinuerlig av SIRUS, basert på detaljerte opplysninger fra Helsedirektoratets tobakksbruksundersøkelse som går tilbake til 1973. I tillegg vil SIRUS i 2012 samle inn egne data om befolkningens røykevaner som en del av en større survey om alkohol- og narkotikabruk. Det uregistrerte tobakksforbruket er av særlig interesse, siden dette er tobakksforbruk som ikke blir registrert i norsk økonomi, og derfor ikke gir innenlandske skatteinntekter. Det finnes tre forsyningskilder for tobakk utover det lovlige salget; grensehandel fra Sverige og Danmark, avgiftsfri import ved reise (taxfree- handel), og tobakk som blir ulovlig smuglet inn i landet. Omfanget av det uregistrerte forbruket av tobakk har betydning for hvor effektivt særavgiftene på tobakk evner å regulere forbruket i helsegunstig retning. Selvrapportert forsyningskilde (grensehandel, taxfree) for sigaretter og snus monitoreres i tobakksbruksundersøkelsen.

Data samles inn gjennom Helsedirektoratets undersøkelse av befolkningens røykevaner utført av SSB hvert fjerde kvartal (Tobakksbruksundersøkelsene), og månedlige salgsoppgaver fra Toll- og avgiftsdirektoratet på tobakksvarer. Analyse av landsrepresentative data fra SSB i voksenbefolkningen, 16-79 år, samlet inn hvert år.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Marianne Lund, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Tord Finne Vedøy, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Janne Scheffels, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Gunnar Sæbø, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Elisabeth Kvaavik, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Karl Erik Lund, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Ingeborg Lund, Folkehelseinstituttet