Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikler


Avgrens søket
 1. Alkohol i Norge

  Alkoholomsetningen i Norge

  Omsetningsstatistikk for alkohol. Statistikken omfatter det registrerte, avgiftsbelagte salget og det såkalt uregistrerte salget av alkohol, bl. a. taxfree- og grensehandel.

 2. Alkohol i Norge

  Alkoholbruk i den voksne befolkningen

  Alkoholbruk i ulike grupper av befolkningen. Bl. a. tall for hvor mye og hvor ofte nordmenn drikker. Andel av befolkningen som drikker, alkoholforbruk fordelt på drikkesort.

 3. Alkohol i Norge

  Alkoholbruk blant ungdom

  Hvor høy er forekomsten av alkoholbruk blant mindreårig ungdom her til lands? Hvor ofte drikker de, og hvor vanlig er det at de drikker seg beruset?

 4. Alkohol i Norge

  Negative konsekvenser av alkoholbruk for andre enn brukerne

  Alkoholbruk kan forårsake et bredt spekter av negative følger for andre enn den som drikker.

 5. Alkohol i Norge

  Alkohol og vold

  Hva vet vi om sammenhenger mellom alkoholbruk og vold? Hvordan kan vi forklare sammenhengene? Og kan vold forebygges ved begrensning av alkoholbruk? Dette er tema som belyses i denne artikkelen.

 6. Alkohol i Norge

  Bruk av alkohol blant bilførere i Norge

  Det finnes flere undersøkelser som har kartlagt alkoholpåvirkning blant bilførere i Norge, og som på ulike måter belyser bruk av alkohol i trafikken.

 7. Alkohol i Norge

  Forebyggende tiltak på alkoholfeltet

  Hvilke virkemidler har vi til rådighet for å forebygge skadelig alkoholbruk og alkoholrelaterte problemer? Hvor effektive er disse virkemidlene? I denne oversiktsartikkelen belyses disse spørsmålene.

 8. Alkohol i Norge

  Priser og avgifter på alkohol

  Alkohol er dyrt i Norge. Hvilken betydning har et høyt prisnivå for konsum og skader, hvordan har prisene på alkohol variert over tid, og hvor mye betyr avgiftene for prisnivået?

 9. Alkohol i Norge

  Salgs- og skjenkebevillinger: kommunenes forvaltning av alkoholloven

  Oversikt over norske salgs- og skjenkebevillinger og salgs- og skjenketider, samt kontroll av bevillingene.

 10. Alkohol i Norge

  Historisk oversikt alkohol i Norge 1816-2018

  Historisk oversikt over lov- og regelendringer og andre viktige begivenheter på alkoholfeltet fra 1816 til i dag.

 11. Alkohol i Norge

  Historisk oversikt over tjenestetilbudet på rusmiddelfeltet 1900–2018

  Oversikt over hendelser og beslutninger med betydning for utvikling av tjenestetilbudet på rusmiddelfeltet.

 12. Artikkel

  Alkohol, narkotika og folkehelse

  Lavere forbruk av alkohol og andre rusmidler i befolkningen kan gi en betydelig folkehelsegevinst og bidra til å minske sosial ulikhet i helse.

 13. Folkehelserapporten

  Alkohol og andre rusmiddel

  Nordmenn drikk nesten 7 liter rein alkohol per år. Menn drikk i gjennomsnitt dobbelt så mykje som kvinner. Cannabis er det mest brukte narkotiske stoffet.

 14. Artikkel

  Alkoholutløste dødsfall i Norge i 2016

  I Norge ble det i 2016 registrert 336 alkoholutløste dødsfall. Dette er dødsfall som utelukkende kan tilskrives alkoholbruk. Til sammenligning ble det registrert 349 slike dødsfall i 2015.

 15. Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (NCD)

  Høyt alkoholinntak (indikator 4)

  Indikatoren beskriver følgende: Andel unge og voksne som har episodisk høyt alkoholinntak.

 16. Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (NCD)

  Alkoholavhengighet (indikator 5)

  Indikatoren beskriver følgende: Alkoholrelatert sykelighet og dødelighet.

 17. Artikkel

  Taxfree-salg ved norske lufthavner og annen uregistrert omsetning av alkohol og tobakk

  I 2016 ble det solgt 7,0 mill. liter vin, 3,1 mill. liter brennevin og 3,4 mill. liter øl ved såkalte «taxfree» eller «duty free» utsalg på norske lufthavner. Det utgjorde 2,2 mill. liter ren alkohol.

 18. Artikkel

  Alkoholutløste dødsfall i Norge i 2015

  Antall alkoholutløste dødsfall gikk litt opp fra 2014 til 2015, men over tid finner vi en nedadgående trend.

 19. Folkehelserapporten

  Rusbrukslidelser

  Forekomst og utvikling av alkoholavhengighet og andre rusbrukslidelser i Norge, samt risikofaktorer og konsekvenser.

 20. Artikkel

  Russ og alkohol

  For mange heng russefeiring og alkohol nøye saman. Men nokre av drikkemønstra det blir oppfordra til, kan vere direkte livsfarlege - særleg for jenter.