Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikler


Avgrens søket
 1. Narkotika i Norge

  Om innholdet i Narkotika i Norge

  En kort tematisk presentasjon av ulike sider ved narkotikabruk, med henvisning til videre lesning i artikler i publikasjonen Narkotika i Norge. Referanser gis hovedsakelig i artiklene det henvises til.

 2. Narkotika i Norge

  Hva er narkotika?

  Artikkelen diskuterer hva betegnelsen «narkotika» skal omfatte.

 3. Narkotika i Norge

  Hvordan kan vi måle bruk av narkotika?

  Det finnes mange metoder for å kartlegge narkotikabruk, men ingen av dem gjenspeiler status og utviklingstrekk for slik bruk i befolkningen helt riktig.

 4. Narkotika i Norge

  Narkotikabruk i Norge

  Oversikt over bruk av illegale rusmidler i den norske befolkningen. Vekt på utviklingstrekk og forskjeller mellom befolkningsgrupper.

 5. Narkotika i Norge

  Narkotikabruk blant ungdom

  Artikkelen beskriver bruk av illegale rusmidler blant 15–16-åringer i Norge og Europa.

 6. Narkotika i Norge

  Narkotikamarkedet

  Artikkelen beskriver utviklingen i det norske narkotikamarkedet med utgangspunkt i beslagsstatistikk fra Kripos.

 7. Narkotika i Norge

  Problembruk av narkotika

  Beregninger av hvor mange personer som har ulike typer av problembruk.

 8. Narkotika i Norge

  Doping – bruk, beslag og straffereaksjoner

  Artikkelen beskriver bruk av dopingmidler utenfor den organiserte idretten i Norge.

 9. Narkotika i Norge

  Sniffing – lovgivning og omfang

  Kort oversikt over hva sniffing er, lovgivning knyttet til sniffing og omfang av bruk.

 10. Narkotika i Norge

  Skader og problemer knyttet til narkotikabruk

  Kort oversikt over helsemessige og sosiale konsekvenser av narkotikabruk, med vekt på problembruk.

 11. Narkotika i Norge

  Narkotikautløste dødsfall i Norge i 2016

  Antall narkotikautløste dødsfall gikk ikke opp fra 2015 til 2016. Den hyppigste dødsårsaken er ikke lenger heroin, men andre opioider, som de legale legemidlene morfin, kodein og oxycontin.

 12. Narkotika i Norge

  Kommunale tiltak rettet mot personer som bruker narkotika

  Artikkelen beskriver kommunale tiltak rettet mot brukere med rusproblemer og/eller psykiske helseproblemer, og litt om mottakerne av slike tjenester.

 13. Narkotika i Norge

  Behandling for narkotikaproblemer i spesialisthelsetjenesten

  Omfang og utvikling i antall pasienter som er i behandling for narkotikaproblemer/avhengighet i spesialisthelsetjenesten i Norge.

 14. Narkotika i Norge

  Behandling for rusmiddelproblemer – en kortfattet historisk oversikt

  Oversikt over organiseringen av behandling for rusmiddelproblemer i Norge fra ca. 1900 til i dag.

 15. Narkotika i Norge

  Lovgivning vedrørende tjenestetilbudet til personer med rusmiddelproblemer

  Kort omtale av aktuelle lover og veiledere/retningslinjer som regulerer de aktuelle tjenestetilbudene til personer med rusmiddelproblemer.

 16. Narkotika i Norge

  Tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke ved risikofylt rusmiddelbruk

  Vurderes det at en person gjennom vedvarende og omfattende rusmiddelbruk utsetter sin helse for fare, og frivillige hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan personen inntas i institusjon uten samtykke.

 17. Narkotika i Norge

  Historisk oversikt over narkotika i Norge 1912-2018

  Historisk oversikt over viktige hendelser og beslutninger, samt lov- og regelendringer på narkotikafeltet fra 1912 (da Haag-konvensjonen ble vedtatt) til i dag.

 18. Artikkel

  Alkohol, narkotika og folkehelse

  Lavere forbruk av alkohol og andre rusmidler i befolkningen kan gi en betydelig folkehelsegevinst og bidra til å minske sosial ulikhet i helse.

 19. Folkehelserapporten

  Alkohol og andre rusmiddel

  Nordmenn drikk nesten 7 liter rein alkohol per år. Menn drikk i gjennomsnitt dobbelt så mykje som kvinner. Cannabis er det mest brukte narkotiske stoffet.

 20. Artikkel

  Narkotikabruk på gateplan i syv norske byer 2017

  Spørreundersøkelse blant narkotikabrukere i lavterskeltiltak og på gateplan i syv norske byer i 2017. Beskriver deltakerne, narkotikabruken, andel som oppga ikke-fatale overdoser, tilg. til nalokson.