Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Våre nettpublikasjoner


Avgrens søket
 1. Rapport

  Alkohol i Norge

  Alkohol i Norge beskriver nordmenns alkoholbruk og negative konsekvenser av bruken. Den gjennomgår også virkemidler for å forebygge skadelig alkoholbruk og alkoholrelaterte problemer.

 2. Rapport

  Narkotika i Norge

  Rapporten omtaler bruk av narkotika i Norge, konsekvenser av narkotikabruk, samt omtale av tiltak og behandling.

 3. Veileder

  Veileder for mikrobiologiske laboratorieanalyser

  Veileder om analyser som utføres ved FHI, agens som analyseres, prøvemateriale som tas og innsending. FHI er referanse- og beredskapslaboratorium for flere agens. Veilederen er for rekvirenter.

 4. Rapport

  Tobakk i Norge

  Tobakk i Norge presenterer bruksmønstre og forsyningskilder for tobakk. Rapporten viser fordelingen av tobakksbruk i befolkningen, og beskriver befolkningens risikooppfatninger om tobakk.

 5. Veileder

  Tuberkuloseveilederen

  Informasjonen i Tuberkuloseveilederen er beregnet på helsepersonell. Veilederen revideres fortløpende ved behov.

 6. Veileder

  Uteluft - luftkvalitetskriterier

  23 ulike forurensningskomponenter som kan finnes i uteluft, er vurdert opp mot helse­skadelige effekter.

 7. Veileder

  Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

  Veilederen inneholder informasjon om vaksiner, vaksinasjonsvirksomhet, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper. Oppdateringer skjer fortløpende.

 8. Veileder

  Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (NCD)

  Indikatorene er knyttet til den nasjonale og globale strategien. Konkrete mål er satt for å redusere sykelighet og død av disse sykdommene innen 2025.

 9. Veileder

  Håndhygieneveilederen

  Veilederen gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne håndhygieneprogram, retningslinjer og prosedyrer knyttet til håndhygiene.

 10. Veileder

  Oversikt over tilgang til helsedata

  Her finner du oversikt over data som Folkehelseinstituttet tilbyr for forskning og analyse. Du kan søke om tilgang. Her finner du også praktisk informasjon om søknadsprosessen.

 11. Veileder

  Brukerveiledninger for folkehelseprofiler og statistikkbanker

  Her finner du brukerveiledning for folkehelseprofilene og statistikkbankene Kommunehelsa og Norgeshelsa.

 12. Veileder

  Skadedyrveilederen

  I skadedyrveilederen finner du informasjon og råd om forebygging og bekjempelse av skadedyr. Du finner også informasjon om over 150 skadedyr og andre tilfeldige gjester i hus og urbane miljøer.

 13. Veileder

  Veileder for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner

  Denne nasjonale veilederen gir råd om hvordan man best kan forebygge kateterassosierte urinveisinfeksjoner.

 14. Veileder

  Ebolaveilederen

  Veilederen har som formål å gi helsepersonell i Norge tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon og råd til at de kan finne løsninger for å håndtere smittevernaspektene rundt tilfeller av ebola lokalt.

 15. Veileder

  Utbruddsveilederen

  Utbruddsveilederen er en veileder for kommuneleger og Mattilsynet når det gjelder oppklaring av sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra mat, vann eller dyr.

 16. Kunnskapsbase

  Miljø og helse - en kunnskapsbase

  Kunnskapsbasen om miljø og helse er ment å være et viktig verktøy for å redusere miljøets bidrag til helseproblemer i befolkningen.

 17. Rapport

  Folkehelserapporten

  Folkehelserapporten presenterer kunnskap og statistikk om helsetilstanden i Norge. Kapitlene oppdateres regelmessig.

 18. Veileder

  Smittevernveilederen

  Nettbasert veileder i smittevern er et oppslagsverk om forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer. Hovedmålgruppen er personell i kommunehelsetjenesten.

 19. Veileder

  Malariaveilederen

  Den nettbaserte veilederen inneholder blant annet en oversikt over ulike land hvor malaria forekommer og hvilke forebyggende tiltak (profylakse) som anbefales.