Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter og meldinger


Avgrens søket
 1. Forskningsfunn

  Språkproblem kan bli fatale i møte med helsetenesta

  – Helsetenesta bryt lova dersom kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasientar ikkje er god nok, seier psykolog Emine Kale ved Folkehelseinstituttet i doktorgraden sin.

 2. Nyhet

  NAKMI blir en del av Folkehelseinstituttet

  NAKMI innlemmes i Folkehelseinstituttet med virkning fra 1. januar. Instituttet får med dette en enda bedre og sterkere kompetanse på migrasjonshelse.

 3. Nyhet

  Endring i rutineundersøkelse for tuberkulose

  Fra 1. mars 2017 er rutineundersøkelse for latent tuberkulose ved ankomst til Norge mer målrettet.

 4. Nyhet

  Oppdaterte råd om testing av asylsøkere og andre nyankomne innvandrere

  Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente bør, ved siden av tuberkuloseundersøkelse, tilbys undersøkelse for visse kroniske sykdommer som de kan ha fått i tidligere hjemland.

 5. Forskningsfunn

  Høyere risiko for emosjonelle plager blant innvandrerbarn

  Barn i 10-12 årsalderen med innvandrerbakgrunn meldte i dobbelt så stor grad om emosjonelle plager sammenlignet med andre medelever, viser en studie ved Folkehelseinstituttet.

 6. Nyhet

  Integrert i rusmiljøet

  Innvandrere utgjør en voksende minoritet i norske rusmiljøer. SIRUS-rapporten «Fremmede i Norge, fremmede på Plata?» undersøker enkeltmenneskers vei fra det store utland til Plata i Oslo.

 7. Forskningsfunn

  Innvandreres alkoholforbruk varierer med norskkompetanse og sosial omgang

  Alkoholforbruket blant voksne innvandrere varierer med kompetanse i norsk og sosial omgang med etnisk norske eller egne miljøer.