Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter

Viser  15  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Kartlegging av fysisk aktivitet, sedat tid og fysisk form blant barn og unge 2018 (ungKan3)

  Denne kartleggingsundersøkelsen er utarbeidet av Norges idrettshøgskole på oppdrag fra Folkehelseinstituttet.

  Rapport

  Publisert

 2. Evaluering av Eat Move Sleep

  En pilot for å fremme sunt kosthold, fysisk aktivitet og gode søvnvaner blant barn som deltar i organisert fotball.

  Rapport

  Publisert

 3. «Kunnskapsgrunnlag for ny handlingsplan for fysisk aktivitet»

  I tillegg til tildelingsbrev for 2018: Utkast til oppdrag til FHI og Hdir om kunnskapsgrunnlaget for ny handlingsplan for fysisk aktivitet.

  Notat

  Publisert

 4. Effekt av fysisk trening for personer med alvorlige psykiske lidelser. Oversikt over systematiske oversikter

  På oppdrag fra Rådet for psykisk helse vurderte vi effekten av fysisk trening for personer med alvorlige psykiske lidelser.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 5. Trening oppleves som positivt og fører trolig til mindre smerte hos pasienter med artrose

  Trening gir trolig mindre smerter og bedre fysisk funksjon for personer med artrose i hofte- eller kneledd. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane.

  Forskningsomtale

  Publisert

 6. Utholdenhetstrening gir bedre helse for personer med fibromyalgi

  Utholdenhetstrening gir trolig bedre helserelatert livskvalitet, muligens mindre smerter og stivhet og bedre fysisk funksjon for personer med fibromyalgi.

  Forskningsomtale

  Publisert

 7. Yoga gir mindre smerter og bedre funksjon for personer med korsryggsmerter. Cochrane: Kort oppsummert

  Yoga fører til bedre funksjon og mindre smerter for personer med kroniske korsryggsmerter, på samme måte som annen trening. Dette viser en systematisk oversikt fra Cochrane samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 8. Nasjonale, landsrepresentative kartlegginger av fysisk aktivitet, fysisk form og tid i ro

  Rapporten oppsummerer fagfeltet og foreslå hvordan kartleggingen av fysisk aktivitet og form skal gjennomføres i 2017 og på lang sikt.

  Rapport

  Publisert

 9. Kognitive terapier for økt fysisk aktivitet

  Vi oppsummerte effekten av kognitive terapier i studier som involverer pasientgrupper og personer med risiko for hjerte- og karsykdom. Få studier hadde oppfølging mer enn seks måneder.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 10. Effekt av fysisk trening for personer med kreft

  Vi har oppsummert resultater fra fem systematiske oversikter om effekt av fysisk trening for pasienter under og etter behandling, med funn fra til sammen 119 randomiserte kontrollerte studier.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 11. Stabiliseringstrening er like effektiv som annen trening og manuell terapi ved kroniske ryggsmerter. Cochrane: Kort oppsummert

  Stabiliseringøvelser er trolig mer effektive enn ingen eller minimal oppfølging for å redusere smerte. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 12. Effekter av befolkningsrettede opplysnings- og motivasjonstiltak for å fremme fysisk aktivitet og én eller flere andre sunne levevaner

  Rapporten gir en oversikt over forskning om effekt av befolkningsrettede opplysnings- og motivasjonstiltak for økt fysisk aktivitet og endring i én eller flere andre levevaner.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 13. Effekter av mer enn tre måneders organisert oppfølging på fysisk aktivitet og kosthold hos personer med økt risiko for livsstilsrelatert sykdom

  Denne oppsummeringen skal besvare spørsmål om effekter av organisert oppfølging for å fremme endring av fysisk aktivitet og kosthold.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 14. Effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak på kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og seksuell helse hos barn og unge

  Forebygging av uheldige levevaner blant barn og unge kan gi bedre helse gjennom hele livet.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 15. Effekter av tiltak utenfor helsetjenesten for å øke fysisk aktivitet hos voksne

  Fysisk inaktivitet henger sammen med økt risiko for en rekke sykdommer som for eksempel hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer, type-2-diabetes, kreft og beinskjørhet.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert