Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter


Avgrens søket
 1. Rapport

  Kartlegging av fysisk aktivitet, sedat tid og fysisk form blant barn og unge 2018 (ungKan3)

  Denne kartleggingsundersøkelsen er utarbeidet av Norges idrettshøgskole på oppdrag fra Folkehelseinstituttet.

 2. Rapport

  Evaluering av Eat Move Sleep

  En pilot for å fremme sunt kosthold, fysisk aktivitet og gode søvnvaner blant barn som deltar i organisert fotball.

 3. Notat

  «Kunnskapsgrunnlag for ny handlingsplan for fysisk aktivitet»

  I tillegg til tildelingsbrev for 2018: Utkast til oppdrag til FHI og Hdir om kunnskapsgrunnlaget for ny handlingsplan for fysisk aktivitet.

 4. Systematisk oversikt

  Effekt av fysisk trening for personer med alvorlige psykiske lidelser. Oversikt over systematiske oversikter

  På oppdrag fra Rådet for psykisk helse vurderte vi effekten av fysisk trening for personer med alvorlige psykiske lidelser.

 5. Forskningsoversikt

  Trening oppleves som positivt og fører trolig til mindre smerte hos pasienter med artrose

  Trening gir trolig mindre smerter og bedre fysisk funksjon for personer med artrose i hofte- eller kneledd. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane.

 6. Forskningsoversikt

  Utholdenhetstrening gir bedre helse for personer med fibromyalgi - Cochrane: Kort oppsummert

  Utholdenhetstrening gir trolig bedre helserelatert livskvalitet, muligens mindre smerter og stivhet og bedre fysisk funksjon for personer med fibromyalgi.

 7. Systematisk oversikt

  Yoga gir mindre smerter og bedre funksjon for personer med korsryggsmerter. Cochrane: Kort oppsummert

  Yoga fører til bedre funksjon og mindre smerter for personer med kroniske korsryggsmerter, på samme måte som annen trening. Dette viser en systematisk oversikt fra Cochrane samarbeidet.

 8. Rapport

  Nasjonale, landsrepresentative kartlegginger av fysisk aktivitet, fysisk form og tid i ro

  Rapporten oppsummerer fagfeltet og foreslå hvordan kartleggingen av fysisk aktivitet og form skal gjennomføres i 2017 og på lang sikt.

 9. Forskningsoversikt

  Kognitive terapier for økt fysisk aktivitet

  Vi oppsummerte effekten av kognitive terapier i studier som involverer pasientgrupper og personer med risiko for hjerte- og karsykdom. Få studier hadde oppfølging mer enn seks måneder.

 10. Forskningsoversikt

  Effekt av fysisk trening for personer med kreft

  Vi har oppsummert resultater fra fem systematiske oversikter om effekt av fysisk trening for pasienter under og etter behandling, med funn fra til sammen 119 randomiserte kontrollerte studier.

 11. Systematisk oversikt

  Stabiliseringstrening er like effektiv som annen trening og manuell terapi ved kroniske ryggsmerter. Cochrane: Kort oppsummert

  Stabiliseringøvelser er trolig mer effektive enn ingen eller minimal oppfølging for å redusere smerte. Det viser en Cochrane-oversikt.

 12. Systematisk oversikt

  Effekter av befolkningsrettede opplysnings- og motivasjonstiltak for å fremme fysisk aktivitet og én eller flere andre sunne levevaner

  Rapporten gir en oversikt over forskning om effekt av befolkningsrettede opplysnings- og motivasjonstiltak for økt fysisk aktivitet og endring i én eller flere andre levevaner.

 13. Forskningsoversikt

  Effekter av mer enn tre måneders organisert oppfølging på fysisk aktivitet og kosthold hos personer med økt risiko for livsstilsrelatert sykdom

  Denne oppsummeringen skal besvare spørsmål om effekter av organisert oppfølging for å fremme endring av fysisk aktivitet og kosthold.

 14. Forskningsoversikt

  Effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak på kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og seksuell helse hos barn og unge

  Forebygging av uheldige levevaner blant barn og unge kan gi bedre helse gjennom hele livet.

 15. Forskningsoversikt

  Effekter av tiltak utenfor helsetjenesten for å øke fysisk aktivitet hos voksne

  Fysisk inaktivitet henger sammen med økt risiko for en rekke sykdommer som for eksempel hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer, type-2-diabetes, kreft og beinskjørhet.