Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter

Avgrens søket
 1. Nyhet

  Kommuner sliter med mange reinnleggelser i sykehus

  Noen kommuner klarer i stor grad å unngå at eldre blir reinnlagt i sykehus, mens andre sliter med å få dette til. Andelen reinnleggelser varierer fra under ti prosent til over det dobbelte.

 2. Nyhet

  Store forskjeller i overlevelse mellom sykehusene

  Sannsynligheten for at pasienter er i live 30 dager etter en innleggelse, varierer mye mellom sykehusene, viser en kvalitetsmåling for 2015 fra Folkehelseinstituttet.

 3. Statistikk

  Bedre overlevelse blant pasienter i norske sykehus

  Sykehusene sett under ett har bedret overlevelsen blant inneliggende pasienter i løpet av fire år, både samlet overlevelse og ved hjerteinfarkt og hjerneslag.

 4. Nyhet

  Hver syvende eldre blir lagt inn igjen i sykehus

  Hver syvende eldre pasient legges inn igjen i norske sykehus, men blant pasienter med kroniske lungesykdommer er andelen dobbelt så høy.

 5. Nyhet

  Bruk av overlevelsesdata hindrer dødsfall

  Systematisk forbedringsarbeid basert på overlevelsesdata resulterte i cirka 60 færre dødsfall ved tre sykehus.

 6. Nyhet

  Overlevelse etter hjerteinfarkt varierer sterkt

  Andelen pasienter som overlever den første måneden etter å ha blitt innlagt for hjerteinfarkt varierer fra vel 91 prosent ved ett sykehus til knapt 81 prosent ved et annet.

 7. Nyhet

  Variasjon i omfang av uplanlagte reinnleggelser ved norske sykehus

  Forekomst av uplanlagte reinnleggelser ved norske sykehus varierer mellom kommuner og mellom sykehus, viser en undersøkelse som Kunnskapssenteret har gjort.

 8. Nyhet

  OECD: Dyr helsetjeneste er ikke alltid best

  Norge bruker nest mest ressurser på helsetjenesten, vi har god helsetilstand og stort sett gunstige helsevaner. Likevel skårer vi bare middels på OECDs nye helsetjenesteundersøkelse.