Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter

Avgrens søket
 1. Nyhet

  Lavere overlevelse etter innleggelse i helgene

  Færre sykehuspasienter overlever de første 30 dagene når de blir innlagt i helgen sammenlignet med hverdager, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

 2. Nyhet

  Små geografiske forskjeller i overlevelse etter hjerteinfarkt

  Arbeidsdelingen mellom sykehus har ført til at pasienter med førstegangs hjerteinfarkt i stor grad får likeverdige tjenester uansett hvor de bor.

 3. Nyhet

  Kommuner sliter med mange reinnleggelser i sykehus

  Noen kommuner klarer i stor grad å unngå at eldre blir reinnlagt i sykehus, mens andre sliter med å få dette til. Andelen reinnleggelser varierer fra under ti prosent til over det dobbelte.

 4. Nyhet

  Store forskjeller i overlevelse mellom sykehusene

  Sannsynligheten for at pasienter er i live 30 dager etter en innleggelse, varierer mye mellom sykehusene, viser en kvalitetsmåling for 2015 fra Folkehelseinstituttet.

 5. Statistikk

  Bedre overlevelse blant pasienter i norske sykehus

  Sykehusene sett under ett har bedret overlevelsen blant inneliggende pasienter i løpet av fire år, både samlet overlevelse og ved hjerteinfarkt og hjerneslag.

 6. Nyhet

  Hver syvende eldre blir lagt inn igjen i sykehus

  Hver syvende eldre pasient legges inn igjen i norske sykehus, men blant pasienter med kroniske lungesykdommer er andelen dobbelt så høy.

 7. Nyhet

  Bruk av overlevelsesdata hindrer dødsfall

  Systematisk forbedringsarbeid basert på overlevelsesdata resulterte i cirka 60 færre dødsfall ved tre sykehus.