Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter og brosjyrer

Viser  18  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag.

  Årsrapporten for 2107 presenterer data om antibiotikaresistens, antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner, samt markering av håndhygienedagen 2017.

  Rapport

  Publisert

 2. Overvåkning av resistente bakterier - Årsrapport 2015

  Forekomsten av MRSA er fortsatt økende i Norge, viser overvåkningsrapporten fra 2014.

  Rapport

  Publisert

 3. Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag. Delrapport 7 av smittsomme sykdommer i Norge. Årsrapport 2016

  Data fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer, Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk og -resistens og data fra Verdens håndhygienedag.

  Rapport

  Publisert

 4. Sikre riktig bruk, bevaring og tilgjengelighet av særskilt viktige antibiotika

  Rapporten beskriver mulighetene til å utforme en modell som både sikrer riktig bruk og stabil tilgjengelighet av fremtidige særskilt viktige antibiotika

  Rapport

  Publisert

 5. Støtte til helsepersonell reduserer unødvendig antibiotikabruk i sykehus. Cochrane: Kort oppsummert

  Tiltak rettet mot helsepersonell for å støtte rasjonell bruk av antibiotika fører til at flere sykehuspasienter får riktig behandling og at sykehusoppholdet trolig forkortes.

  Forskningsomtale

  Publisert

 6. Håndhygieneveilederen

  Veilederen gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne håndhygieneprogram, retningslinjer og prosedyrer knyttet til håndhygiene.

  Veileder

 7. Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2015. RAVN

  Den tredje rapporten om Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) publiseres nå. Rapporten inneholder informasjon vedrørende bruk av antivirale midler og virusresistensdata i Norge for 2015.

  Rapport

  Publisert

 8. Rapport fra nettbasert spørreundersøkelse om antibiotikaresistens

  Oppsummering fra en nettbasert spørreundersøkelse høsten 2015, der 11 700 personer deltok. Deltakerne utgjør ikke et representativt utvalg av befolkningen, og resultatene bør tolkes med forsiktighet.

  Rapport

  Publisert

 9. Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2013–2014

  Dette er den andre rapporten om resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) som utgis fra Folkehelseinstituttet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Effekt av bruk av aminoglykosider i sepsisbehandling

  Systematisk oppsummert forskning om skadevirkninger og effekt ved antibiotikaregimer med aminoglykosid versus antibiotikaregimer uten aminoglykosid for behandling av blodforgiftning hos voksne.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 11. Antibiotikaresistens – kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak

  En ekspertgruppe har levert en rapport som beskriver de mest sentrale utfordringer og foreslår aktuelle tiltak for å begrense en videre økning av antibiotikaresistente bakterier.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2011-2012

  Rapporten om Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) for 2011-2012 omtaler generell informasjon om overvåkningssystemet og virusresistens samt virusresistensdata i Norge i denne perioden.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Alle barn får ørebetennelse (brosjyre)

  ”Alle barn får ørebetennelse” er en informasjonsbrosjyre til foreldre om luftveisinfeksjoner hos barn og råd om hva man kan gjøre for å lindre barnets plager.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 14. Utredning om nasjonalt overvåkningssystem for virusresistens

  Influensavirus, herpes- og hepatittvirus utvikler resistens mot antivirale legemidler på samme måte som bakterier utvikler resistens mot antibiotika.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. MRSA-veilederen (Smittevern 16)

  MRSA-veilederen gir nasjonale anbefalinger for smitteverntiltak som forebygger spredning av meticillinresistente gulestafylokokker i helsetjenesten.

  Veileder

  Publisert Oppdatert

 16. Antibiotika - bare når det trengs (plakat)

  Plakaten ”Antibiotika – bare når det trengs” er laget til å henge opp i venterom/fellesområder på legekontorer, helsestasjoner med mer.

  Plakat

  Publisert Oppdatert

 17. Evaluering og videreføring av Regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens 2000-2004

  Folkehelseinstituttet har opprettet en komité for forebygging og bekjemping av antibiotikaresistens. Komitén vil ta et særlig ansvar for å videreføre innsatsen mot antibiotikaresistens.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Når barnet ditt har... halsbetennelse / feber / ørebetennelse / bronkitt (brosjyre)

  Når barnet ditt har... halsbetennelse / feber / ørebetennelse / bronkitt, er faktabrosjyrer til bruk for leger i konsultasjon med småbarnsforeldre.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert