Hopp til innhold

Nyheter

Viser  433  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. 30. jan | 2020

  Åpent fagmøte: Demens er folkesykdommen uten kur, men hva kan vi eventuelt gjøre?

  Demens rammer stadig flere, men forskerne er fortsatt usikre på hva som er årsakene til demens, og det fins per dags dato ingen kur. I følge verdens helseorganisasjon har 50 millioner demens, og dette tallet øker med et nytt tilfelle hvert tredje sekund. Kan demens forebygges?
  13:30-15:00
  Seminar
  Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181 Oslo

  Arrangement

 2. 13. mai - 14. mai | 2020

  GLOBVAC conference 2020, May 13th-14th

  Globvac will look at the changes in global health during the 21st century. What has been achieved so far and what is going to happen? Researchers, students and practitioners will meet there to learn and discuss new projects about global health.
  09:00-16:00
  Konferanse
  Oslo, Norway

  Arrangement

 3. Globvac-konferansen 2020 – set av datoane!

  Globvac skal handle om utviklinga av global helse i det 21. århundret. Kva har vi oppnådd så langt og kva kjem til å skje? Konferansen blir arrangert i Oslo, 13. og 14. mai. Folkehelseinstituttet arrangerer konferansen i samarbeid med Universitetet i...

  Melding

  Publisert

 4. 10. sep - 11. sep | 2020

  Innføringskurs i migrasjon og helse, 10.-11.September 2020

  Kurset er tar for seg flere problemstillinger rundt innvandring og helse.
  08:45-15:45
  Kurs
  Sted: Rom 103, Sandakerveien 24C, Bygg D11, 0473 Oslo

  Arrangement

 5. 10. jun - 11. jun | 2020

  Innføringskurs i migrasjon og helse, 10.-11. Juni 2020

  Kurset er tar for seg flere problemstillinger rundt innvandring og helse.
  08:45-15:45
  Kurs
  Sted: Rom 103, Sandakerveien 24C, Bygg D11, 0473 Oslo

  Arrangement

 6. 13. feb - 14. feb | 2020

  Innføringskurs i migrasjon og helse

  Kurset er tar for seg flere problemstillinger rundt innvandring og helse.
  08:45-15:45
  Kurs
  Sted: Rom 103, Sandakerveien 24C, Bygg D11, 0473 Oslo

  Arrangement

 7. Personvernreglane må tilpassast regelverket i USA

  Dei nye personvernregler har gjort det vanskelegare å dele data og biologiske prøver. Saman med europeiske kollegaer tar Folkehelseinstituttet og Kreftregisteret opp saka i eit innlegg i The Lancet.

  Nyhet

  Publisert

 8. Andelen barn med autisme aukar i Noreg, og det er store fylkesvise forskjellar

  På landsbasis har 7 av 1000 barn diagnosen autisme, men det er store skilnader mellom gutar og jenter og mellom fylka.

  Forskningsfunn

  Publisert

 9. Andelen influensavaksinerte blant personar over 65 år viser jamn auke

  Andelen influensavaksinerte eldre i sesongen 2018-2019 på bydels-, kommune-, fylkes- og landsnivå er no tilgjengeleg i Kommunehelsa statistikkbank.

  Nyhet

  Publisert

 10. Kva påverkar spreiing av MRSA i eit land med låg førekomst av denne bakterien?

  FHI har publisert eit forskingsfunn der ein gjennom å utvikle ein ny matematisk modell viser betydinga av importsmitte med MRSA og spreiing av bakterien utanfor helseinstitusjonar.

  Forskningsfunn

  Publisert

 11. Bruken av antiviralia og forekomst av antiviral resistens i Norge 2018

  Årets rapport fra resistensovervåking av virus (RAVN) inneholder nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på temaer relatert til behandling av virale infeksjoner og antiviral resistens.

  Nyhet

  Publisert

 12. 20. nov | 2019

  Åpent seminar: Human-centred-design

  Hva er «human-centred design» og hva har det med FHI å gjøre? Sarah Rosenbaum beskriver dette og viser noen helserelaterte prosjekteksempler.
  13:00-14:00
  Seminar
  Foajéen i andre etasje, bygning D

  Arrangement

 13. Viktig informasjon til rekvirenter

  Rekvisisjoner og innsendelse av prøver til FHI: For å unngå avvik og forsinkelser, ber vi om at alle benytter Folkehelseinstituttets egne rekvisisjoner når du sender prøver til analyse hos oss. Du finner dem ved å søke på «rekvisisjoner» på fhi.no, ell...

  Melding

  Publisert

 14. 25. nov - 26. nov | 2019

  CFS/ME forskningskonferanse 2019

  Den 3. norske CFS/ME forskningskonferansen avholdes 25. og 26. november 2019.
  10:00-12:00
  Konferanse
  Auditoriet, Folkehelseinstituttet, Lovisenberggata 8, Oslo

  Arrangement

 15. Skrøpelighet hos eldre

  Slapt håndtrykk og ustø gange kan være de første tegnene på at du begynner å bli skrøpelig. Men du kan gjøre noe for å bygge motstandskraft og motvirke skrøpelighet.

  Nyhet

  Publisert

 16. Diabetikere bør ta influensavaksine

  Pasienter med diabetes har høyere risiko for infeksjoner, komplikasjoner og dødsfall etter influensa. Influensavaksine er derfor viktig, viser en studie basert på data fra influensapandemien i 2009.

  Forskningsfunn

  Publisert

 17. Nytt nettverk for kunnskapsoppsummeringer

  NORNESK er et tverrsektorielt ressursnettverk som skal jobbe for å promotere systematiske kunnskapsoppsummeringer som en viktig kunnskapskilde i praksis, forskning, utdanning og politikkutforming. Nettverket har som mål å øke etterspørsel og anvendelse...

  Melding

  Publisert

 18. Aldri før har så mange vaksinert seg mot influensa

  I fjor tok rekordmange influensavaksinen. Forrige vinters utbrudd var også mildere med færre sykehusinnleggelser og dødsfall, spesielt blant eldre.

  Nyhet

  Publisert

 19. Kan fastleger bidra mer til selvmordsforebygging?

  Mer enn en tredjedel av alle som begår selvmord har vært i kontakt med fastlegen sin måneden før selvmordet. Nå skal forskere undersøke om kontakten i større grad kan brukes i selvmordsforebygging.

  Nyhet

  Publisert

 20. Helserisiko ved snus

  Snus kan ha en rekke helseskadelige effekter for brukerne, og kan også påvirke fosteret negativt dersom kvinnen bruker snus under svangerskapet. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert