Hopp til innhold

Nyheter

Viser  439  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Slutt på utleveringsrestriksjoner for rabiesvaksine

  Grunnet mangel på rabiesvaksiner i Norge og internasjonalt har Folkehelseinstituttet en kort periode hatt utleveringsrestriksjoner på vaksinen. Instituttet har nå fått mer rabiesvaksine Rabipur til lager, og utleveringsrestriksjonene oppheves. Les mer ...

  Melding

  Publisert

 2. Færre barn får diagnosen Tourettes syndrom i Noreg enn elles i verda

  Vel fire av 1000 norske barn blir diagnostiserte med Tourettes syndrom innan 12 års alder, viser ein studie frå Folkehelseinstituttet.

  Forskningsfunn

  Publisert

 3. Smitteverndagene 2020

  Hold av disse dagene! Program og mulighet for påmelding via internett kommer senere.

  Arrangement

 4. Folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark

  Rapport fra folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark er publisert på nettsidene til Folkehelseinstituttet. Rapporten viser blant annet at det for mange såkalte utfallsmål er svært liten variasjon på tvers av regionene i Troms og Finnmark. Dette...

  Melding

  Publisert

 5. Fastlegane mindre fornøgde med DPS-a enn før

  Fastlegane var mindre fornøgde med dei distriktspsykiatriske sentera (DPS-a) i 2018 enn dei var i 2014. Det viser ei ny spørjeundersøking frå Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 6. Riktig bruk av SYSVAK-kode for HPV-vaksine

  Folkehelseinstituttet minner om at de ulike HPV-vaksinene har ulike koder i SYSVAK, og Cervarix som nå brukes i barnevaksinasjonsprogrammet skal registreres som HPV02. De ulike kodene for HPV-vaksine er: Cervarix: HPV02 Gardasil 9: HPV09 Gardasil...

  Melding

  Publisert

 7. Tore Godal får Kongens fortenestmedalje

  På laurdag får Tore Godal tildelt Kongens fortenestmedalje. Godal jobbar for tida på Folkehelseinstituttet, og har ein omfattande nasjonal og internasjonal karriere bak seg.

  Nyhet

  Publisert

 8. Folk veit lite om hjernehelse, men vil vite meir

  Folk tenker ikkje på si eiga hjernehelse og er usikre på korleis dei skal ta vare på ho, viser ein ny studie i Lifebrain-prosjektet ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo.

  Forskningsfunn

  Publisert

 9. Forventa levealder og sjukdomsbyrde varierer innan Norden

  Finske og danske menn og danske kvinner har lågast forventa levealder i Norden. Røyking og alkoholbruk varierer betydeleg mellom dei nordiske landa.

  Forskningsfunn

  Publisert

 10. Influensarapport for uke 46/2019

  Influensarapporten for uke 46 er nå tilgjengelig, du finner den her: Influensarapporten for uke 46 Ukerapporter publiseres hver torsdag fra og med uke 41 om høsten til uke 21 påfølgende vår på Folkehelseinstituttets nettsider. Ukerapporter for...

  Melding

  Publisert

 11. Fleire jenter blir diagnostiserte med angstlidingar – andelen som blir behandla med medisinar er stabil

  Talet på barn og unge som fekk ein angstdiagnose for første gang, auka frå 2010 til 2015, spesielt blant jenter. Andelen som vart behandla med medisinar var stabilt låg på om lag 1 av 6.

  Forskningsfunn

  Publisert

 12. Mange greip moglegheita til å beskytte seg mot livmorhalskreft

  Nye tal frå Folkehelseinstituttet viser andel og antal unge kvinner som valde å ta HPV-vaksine gjennom det midlertidige vaksinasjonsprogrammet.

  Nyhet

  Publisert

 13. Podkast om fluorsmurning og stearinlys

  Miljøgifter og inneklima er tema for siste utgave av Folkehelsepodden . Innholdet av giftige stoffer i fluorsmurning og innendørs forurensning av stearinlys har vært mye omtalt i media den siste tiden. I Folkehelsepodden denne gang diskuterer...

  Melding

  Publisert

 14. Notat om sjukdomsutbrot i USA knytta til e-sigarettar

  I lys av det pågåande sjukdomsutbrotet i USA knytta til bruk av elektroniske sigarettar (e-sigarettar) har Folkehelseinstituttet på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet laga ei oppsummering av situasjonen og ei utgreiing for nokre relaterte...

  Melding

  Publisert

 15. Antibiotikaveka i gang

  Den 18. november er starten for Antibiotikaveka. Dette blir markert både i Europa og elles i verda. Eit mål er å auke medvit og kunnskap om korleis vi kan stanse den utviklinga der fleire bakteriar blir motstandsdyktige (resistente) mot antibiotika. To...

  Melding

  Publisert

 16. Open seminar: Key concepts for making informed health choices

 17. Handlingsplan for et bedre smittevern

  Regjeringen har lansert en handlingsplan for et bedre smittevern. Handlingsplanen har som hovedmål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner og gi en bedre organisering og struktur av smittevernet i Norge. Godt smittevern bidrar til bedre...

  Melding

  Publisert

 18. Podkast om autisme

  Andelen barn med autisme øker i Norge, og det er store forskjeller mellom de ulike fylkene. I Folkehelseinstituttets nye podkast om autisme møter du barnelege og forsker Pål Surén i samtale med overlege Siri Helene Hauge og Kjetil Berg Veire. I podkast...

  Melding

  Publisert

 19. Høgsesongen for omgangssjuke er her – hugs handvask

  Haust og vinter er tida for omgangssjuke med norovirus. God handhygiene minskar sjansen for at du blir smitta og beskyttar mot vidare spreiing av viruset. Norovirus er svært smittsamt. Det tek 12-48 timer frå ein blir smitta til ein blir sjuk. Symptoma...

  Melding

  Publisert

 20. Influensarapport for uke 45/2019

  Influensarapporten for uke 45 er nå tilgjengelig, du finner den her: Influensarapporten for uke 45 Ukerapporter publiseres hver torsdag fra og med uke 41 om høsten til uke 21 påfølgende vår på Folkehelseinstituttets nettsider. Ukerapporter for...

  Melding

  Publisert