Hopp til innhold

Nyheter

Viser  429  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Prøvetaking og diagnostikk for nytt coronavirus (2019-nCoV)

  I forbindelse med det pågående utbruddet av nytt coronavirus i Kina har Folkehelseinstituttet lagt ut informasjon og råd på vår temaside om alvorlig coronvirussykdom . WHO rapporterte 5. januar om utbrudd av lungebetennelse i Kina, Wuhan, og et hittil...

  Melding

  Publisert

 2. EØS-samarbeidet: Status for utlysninger av helseprosjektmidler

  Vi har laget en foreløpig oversikt over planlagte åpne utlysninger av prosjektmidler fra helseprogrammene i Tsjekkia, Romania og Litauen i 2020. Mars–april: Litauen kommer med åpne utlysninger av prosjektmidler innenfor: Helsestasjon utstyrt med...

  Melding

  Publisert

 3. Oppdatert informasjon om nytt coronavirus i Kina

  I forbindelse med det pågående utbruddet av nytt coronavirus i Kina har Folkehelseinstituttet lagt ut informasjon og råd på våre nettsider.

  Nyhet

  Publisert

 4. 1 av 4 gravide snusbrukere klarer ikke å slutte

  De fleste kvinner som snuser, slutter når de blir gravide. Men 1 av 4 fortsetter med snus. Det viser tall fra Agder-fylkene.

  Forskningsfunn

  Publisert

 5. Oppdaterte råd om poliovaksinasjon

  Det er en pågående global kamp for å utrydde polioviruset. Etter at verden har sett enorme fremskritt i dette arbeidet de siste tiårene, er det de siste to årene igjen en økning både i antall land med utbrudd og antall meldte tilfeller med polio. Et...

  Melding

  Publisert

 6. Styrker samarbeidet om folkehelse

  Folkehelseinstituttet og UiT Norges arktiske universitet skal styrke samarbeidet om folkehelse gjennom en ny avtale.

  Nyhet

  Publisert

 7. Viktige endringer i MSIS-forskriften fra 1. januar 2020

  Utvidet meldeplikt for laboratorier Meldingsplikten fra laboratoriene i forskriften for Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS) er endret. I henhold til denne skal laboratorier sende melding om alle mikrobiologiske prøvesvar samme dag som...

  Melding

  Publisert

 8. Viktige endringer i SYSVAK-forskriften fra 1. januar 2020

  Registrering uten samtykke og reservasjonsrett av alle vaksinasjoner Etter 1. januar registreres alle vaksinasjoner i SYSVAK, også de utenfor program, uten samtykke eller reservasjonsrett for den som vaksineres. Dette er nedfelt i SYSVAK-registerforskr...

  Melding

  Publisert

 9. Utbrudd av lungebetennelse i Kina forårsaket av et nytt coronavirus

  WHO rapporterte 5. januar om et mulig utbrudd av lungebetennelse i Kina med ukjent årsak, og har siden informert om at kinesiske myndigheter har påvist et nytt coronavirus hos flere av pasientene tilknyttet utbruddet. I tillegg til de lokale tilfellene...

  Melding

  Publisert

 10. Influensarapport for uke 2/2020

  Influensarapporten for uke 2 er nå tilgjengelig, du finner den her: Influensarapport for uke 2 Ukerapporter publiseres hver torsdag fra og med uke 41 om høsten til uke 21 påfølgende vår på Folkehelseinstituttets nettsider.  Ukerapporter for...

  Melding

  Publisert

 11. Podkast om utbrudd av lungebetennelse forårsaket av ukjent virus i Kina

  Både Verdens helseorganisasjon og Folkehelseinstituttet følger nøye med på utbruddet av lungebetennelse i Kina og i byen Wuhan, som sannsynligvis skyldes et hittil ukjent coronavirus. Hvorfor er vi så opptatt av dette, hvor farlig er viruset, og kan de...

  Melding

  Publisert

 12. Global mangel på HPV-vaksine

  Økt etterspørsel etter vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) globalt har ført til at produsentene ikke klarer å levere vaksine til alle som kan ha nytte av den. Situasjonen får ikke konsekvenser for tilbudet om HPV-vaksine gjennom...

  Melding

  Publisert

 13. Statistikkbankene oppdateres for nye kommuner og fylker

  Nye kommuner og fylker kan nå finne «sine» tall i statistikkbankene Kommunehelsa og Norgeshelsa.  Se eksempel i figuren som viser forskjeller i forventa levealder mellom den gruppen som har grunnskole og gruppen som har fullført videregående eller høye...

  Melding

  Publisert

 14. Nå kan du melde deg på Smitteverndagene 2020

  Smitteverndagene er åpen for påmelding. Påmeldingsfristen er 1. april. Vi har også lagt ut foreløpige tema for konferansen. Smitteverndagene arrangeres på Oslo Kongressenter 20. og 21. april, med start mandag kl. 10.00 og avslutning tirsdag kl. 15.00....

  Melding

  Publisert

 15. Har nådd målet om 25 prosent færre dødsfall

  Norge har som mål å redusere tidlige dødsfall av de ikke-smittsomme sykdommene med 25 prosent innen 2025. Nå viser beregninger at målet allerede er nådd.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 16. 2. nov - 05. nov | 2020

  Fornyingskurs for skadedyrbekjempere

  Skadedyrbekjempere som ble godkjent i løpet av 2011 må delta på neste fornyingskurs 2.-5. november 2020. Påmeldingsfrist er 1. oktober.
  10:00-13:00
  Kurs
  Scandic Gardermoen

  Arrangement

 17. Fornyet gratis tilgang til BMJ Best Practice, UpToDate og Micromedex

  Sykepleiere, leger og annet helsepersonell får også i de neste tre årene fri tilgang til verdens mest brukte medisinske oppslagsverk. Helsebiblioteket i Folkehelseinstituttet har signert kontraktene.

  Nyhet

  Publisert

 18. Nordisk utdanning i smittevern – søknadsfrist 15. februar 2020

  Utdanningen er finansiert av Nordisk ministerråd og plassert i Gøteborg. Den har 20 plasser som primært er for leger og sykepleiere som arbeider med smittevern. Kurs 1: Smittspridning och antibiotikaresistens , høsten 2020 Kurs 2: Infektionsepidemiolog...

  Melding

  Publisert

 19. Utbrudd av shigellose

  Folkehelseinstituttet har oppdaget et nasjonalt utbrudd av mage-tarmbakterien Shigella sonnei. Så langt er bakterien blitt påvist hos 8 personer. Personene er bosatt i flere fylker.

  Nyhet

  Publisert

 20. Rapport om data for vannforsyningssystemer i Norge 2018

  Rapporten gir en oversikt over vannforsyningssystemer som er rapporteringspliktige etter drikkevannsforskriften i Norge, basert på dataene som er tilgjengelige for 2018.Her er noen nøkkeltall fra rapporten: Norge har 1421 vannforsyningssystemer som...

  Melding

  Publisert