Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter og årsstatistikk

Avgrens søket
 1. Oppsummert forskning

  Tøyning etter behandling med botulinumtoksin hos voksne med spastisitet

  Vi ble bedt om å finne forskning om effekt av tøyning etter behandling med botulinumtoksin (Botox) av voksne pasienter med spastisitet.

 2. Oppsummert forskning

  Forskning om behandling med musikkterapi uten samtidig behandling med antipsykotiske legemidler (legemiddelfri behandling) hos pasienter med psykoselidelser. Litteratursøk.

  Litteratursøk om musikkterapi på oppdrag fra Bestillerforum RHF.

 3. Statistikkrapport

  Reseptregisteret 2011–2015 / The Norwegian Prescription Database 2011-2015 (Legemiddelstatistikk 2016:2)

  Rapporten inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode.

 4. Statistikkrapport

  Legemiddelforbruket i Norge 2011–2015 / Drug Consumption in Norway 2011–2015 (Legemiddelstatistikk 2016:1)

  Rapporten omfatter alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler i Norge fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvarehandelen.

 5. Oppsummert forskning

  Medicines used for Multiple Sclerosis – A Health Technology Assessment

  Denne fullstendige metodevurderingen sammenligner effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet av sykdomsmodifiserende legemidler som brukes for multippel sklerose i Norge.

 6. Oppsummert forskning

  Legemidler ved multippel sklerose

  Denne fullstendige metodevurderingen ble bestilt av Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

 7. Statistikkrapport

  Reseptregisteret 2010-2014 = The Norwegian Prescription Database 2010-2014 (Legemiddelstatistikk 2015:2)

  Reseptregisteret 2010-2014. Tema: Antibiotika. / The Norwegian Prescription Database 2010–2014. Topic: Antibiotics.

 8. Statistikkrapport

  Legemiddelforbruket i Norge 2010–2014 (Legemiddelstatistikk 2015:1)

  Statistikken omfatter alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler i Norge fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvarehandelen.

 9. Oppsummert forskning

  Oppsummering av systematiske oversikter om effekt av samstemming av legemiddellister

  I denne systematiske oversikten har vi søkt etter og oppsummert forskning om samstemming av legemiddellister har effekt.

 10. Statistikkrapport

  Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005 - 2013

  Denne rapporten inneholder detaljerte opplysninger om omfang av bruk av vanedannende legemidler i den voksne befolkningen, inkludert alders- og kjønnsforskjeller, samt fylkesvise forskjeller.

 11. Statistikkrapport

  Reseptregisteret 2009–2013 / The Norwegian Prescription Database 2009–2013 (Legemiddelstatistikk 2014:2)

  Rapporten inneholder legemiddelstatistikk, nøkkeltall og tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotek i Norge i perioden 2009 – 2013.

 12. Statistikkrapport

  Legemiddelforbruket i Norge 2009-2013 (Legemiddelstatistikk 2014:1)

  Grossiststatistikken omfatter alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler i Norge fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvarehandelen.

 13. Statistikkrapport

  Anabole steroider i Norge. En oversikt fra befolkningsundersøkelser.

  En oversikt fra befolkningsundersøkelser om anabole steroider i Norge.

 14. Statistikkrapport

  Reseptregisteret 2008-2012 / The Norwegian Prescription Database 2008-2012

  Rapporten inneholder nøkkeltall og tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotek i Norge i perioden 2008 – 2012.

 15. Statistikkrapport

  Legemiddelforbruket i Norge 2008-2012

  Grossiststatistikken omfatter alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler i Norge fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvarehandelen.

 16. Statistikkrapport

  Reseptregisteret 2007-2011. Tema: Legemidler og eldre / The Norwegian Prescription Database 2007–2011. Topic: Drug use in the elderly

  Rapporten er et temanummer med fokus på eldres bruk av legemidler. Temakapitlet inneholder en del nøkkeltall om legemiddelbruk hos eldre fra 65 år, og fokuserer på noen utvalgte legemiddelgrupper.

 17. Statistikkrapport

  Legemiddelforbruket i Norge 2007-2011

  Grossiststatistikken omfatter alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler i Norge fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvarehandel.

 18. Statistikkrapport

  Reseptregisteret 2006-2010/The Norwegian Prescription Database 2006-2010

  Rapporten inneholder nøkkeltall og tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotek i Norge i perioden 2006 – 2010.

 19. Statistikkrapport

  Legemiddelforbruket i Norge 2006-2010

  Statistikken omfatter alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler i Norge fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvarehandel.

 20. Statistikkrapport

  Reseptregisteret 2005–2009 = The Norwegian Prescription Database 2005–2009 (Legemiddelstatistikk 2010:2)

  Rapporten har som spesialtema bruk av vanedannende legemidler. I tillegg inneholder rapporten nøkkeltall og tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept.