Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter


Avgrens søket
 1. Statistikk

  Stabil andel av-og-til-røykere

  Det blir ikke færre av-og-til-røykere i Norge. Andelen har ligget stabilt på om lag ti prosent av befolkningen de siste tretti årene. Det viser rapporten Tobakk i Norge fra Folkehelseinstituttet.

 2. Nyhet

  Nye beregninger: 150 000 har kols

  Mer enn hver 20. person over 40 år har kols, til sammen om lag 150 000 personer. Det viser nye beregninger som er gjort i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og tre universiteter.

 3. Nyhet

  Stadig færre 15-åringer drikker

  I 1999 drakk 55 prosent av alle norske 15–16-åringer alkohol minst én gang i måneden. Siden den gang har andelen blitt stadig mindre. Nå drikker bare 24 prosent like ofte, viser ny rapport.

 4. Nyhet

  Snus overtar for røyking blant unge

  Blant unge er det no vanlegare å snuse enn å røykje. Det viser oppdateringa av folkehelserapporten på nett: Røyking og snusbruk i Noreg.

 5. Nyhet

  Røyking forårsaker årlig flere hundre dødsfall av hjertesykdom

  Antall hjerteinfarkt i Norge er på vei ned, men røyking er fortsatt trolig årsak til 700–800 dødsfall av hjerteinfarkt og annen iskemisk hjertesykdom årlig.

 6. Nyhet

  Røyking – store forskjeller mellom utdanningsgrupper

  Blant personer med høyskole- eller universitetsutdanning røyker fem prosent daglig. I grupper med bare grunnskole er andelen rundt 25 prosent.

 7. Forskningsfunn

  Kognitive terapier kan bidra til røykeslutt

  Kognitive terapier fører trolig til at noen flere slutter å røyke enn med andre røykeslutt-tiltak. Det viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

 8. Forskningsfunn

  Røyking i svangerskapet og sosial ulikhet

  I løpet av 15 år har antallet gravide som røyker blitt kraftig redusert i alle grupper av befolkningen.

 9. Statistikk

  Ny oversikt over nordmenns bruk av rusmidler

  Rapporten Rusmidler i Norge 2016 gir en oversikt over nordmenns bruk av alkohol, tobakk, vanedannende legemidler og narkotika.

 10. Forskningsfunn

  De fleste menn som snuser eller har brukt snus er røykere eller tidligere røykere

  Til tross for at andelen røykere går ned, kommer fortsatt de fleste som bruker snus fra den røykende del av befolkningen.

 11. Statistikk

  Fortsatt røyker 3000 kvinner ved starten av svangerskapet

  Andelen gravide som røykte ved starten av svangerskapet i Norge er redusert fra 25 til fem prosent fra 1999 til 2015. I fjor røykte rundt 3000 i begynnelsen av graviditeten.

 12. Nyhet

  Norsk ungdom røyker og drikker minst i Europa

  Norge har den laveste andelen dagligrøykere i aldersgruppen 15-16 år i Europa. Denne gruppen oppgir også at de bruker mindre alkohol og cannabis enn sine jevngamle på kontinentet.

 13. Nyhet

  Undersøkelse om nøytrale snuspakninger: foreløpig resultat

  I forbindelse med oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til Sirus i 2015, nå Folkehelseinstituttet, er det gjort en foreløpig analyse av en holdningsundersøkelse om snuspakninger.

 14. Nyhet

  Hvor mange begynner og hvor mange slutter med tobakk hvert år?

  I perioden 2005-2014 begynte mellom 4 500 og 10 000 ungdommer i alderen 16-24 å røyke daglig hvert år. I samme periode sluttet mellom 19 000 og 38 000 voksne i alderen 25-69 år å røyke daglig hvert år

 15. Statistikk

  50 000 nordmenn bruker e-sigaretter ukentlig

  Statens institutt for rusmiddelforskning har beregnet at rundt 50 000 nordmenn bruker e-sigaretter ukentlig eller oftere.

 16. Forskningsfunn

  Fra røyk til damp - beholder røykevanen, men ikke røyken

  Et fåtall av røykerne som har byttet til e-sigarett har planer om å slutte med e-sigaretter. Det viser den første norske undersøkelsen av e-sigarettbrukere.

 17. Forskningsfunn

  Snus reduserer konsumet av sigaretter

  I Norge har tilgjengelighet til snus bidratt til å redusere konsumet av sigaretter.

 18. Forskningsfunn

  Stumper røyken tidligere enn før

  Dagens unge røyker ikke bare mindre – de slutter også langt tidligere enn generasjonene før dem. Stadig flere stumper røyken allerede i 25-30-årsalderen.

 19. Forskningsfunn

  Røykjarane meir negative til eigen vane enn snusbrukarane

  Røykjarane er meir negative til si røyking enn snusbrukarane er til sin snusbruk. Forskjellane er så store at ordet "tobakksbrukar" synest å vere lite dekkjande som felles term på røyking og snusbruk.

 20. Forskningsfunn

  Snus kan ha positiv effekt på folkehelsen

  Mangeårig snusforskning tyder på at snus i større grad kommer i stedet for sigarettene, og i mindre grad i tillegg til røykingen.