Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nytt fra området

Avgrens søket
 1. Forskningsfunn

  Mest ADHD-legemidler blant desember-barna

  Barn født på slutten av året får oftere ADHD-legemidler eller ADHD-diagnose enn barn født tidlig på året. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

 2. Rapport

  Gruppetiltak og kurs for foreldre.

  Gruppetiltak for foreldre kan støtte barns utvikling og hjelpe foreldre til å skape en tryggere oppvekst for sine barn.

 3. Nyhet

  Gruppetiltak for foreldre styrker barnas utvikling

  Gruppetiltak kan hjelpe foreldre til å skape en tryggere oppvekst for sine barn, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

 4. Forskningsfunn

  Færre barn har epilepsi enn antatt

  Tre av ti barn med en registrert epilepsidiagnose har faktisk ikke sykdommen, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

 5. Nyhet

  Senter for fremragende forskning til Folkehelseinstituttet

  Forskningsrådet har tildelt Folkehelseinstituttet status som Senter for fremragende forskning (SFF) om fertilitet og helse.

 6. Nyhet

  Usikkert hva som virker for barn utsatt for vold

  Det er usikkert hva som virker for barn som er utsatt for vold i nære relasjoner, viser en kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet.

 7. Forskningsoversikt

  Effekten av tiltak for barn som har opplevd vold i nære relasjoner: en oversikt over oversikter

  Vi utførte en systematisk oversikt som vurderte effekten av tiltak for barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner.

 8. Forskningsoversikt

  Effekter av psykologisk terapi sammenlignet med antidepressive medikamenter alene eller i kombinasjon med psykologisk terapi for barn og unge med depresjon eller depresjonssymptomer: en systematisk oversikt

  Helsedirektoratet ba Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet om en oppdatering av en Cochrane-oversikt publisert i 2014.

 9. Nyhet

  Usikkert hva som hjelper mot depresjon

  Flere tiltak mot depresjon kan ha effekt, men det råder stor usikkerhet om hvilke som er best for barn og unge. Det viser en ny systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

 10. Forskningsfunn

  Fødselsdepresjon av mindre betydning for barnet

  En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at depresjon hos mor når barnet er i førskolealder har større betydning for barnets psykiske helse enn fødselsdepresjon.

 11. Forskningsoversikt

  Forskning om effekt av opplærings- og informasjonstiltak om vold og seksuelle overgrep for barn og unge: Systematisk litteratursøk med sortering

  Vi fikk i oppdrag å identifisere systematiske oversikter om effekten av opplærings- og informasjonstiltak om vold og seksuelle overgrep for barn og unge.

 12. Forskningsfunn

  Mest tenåringsdrikking i lavere sosiale lag

  Ungdom i lavere sosiale lag drikker mer enn andre. Forskjeller i foreldrenes oppdragelsesstil og alkoholvaner er mulige forklaringer på sammenhengen, ifølge en nylig publisert studie.

 13. Forskningsoversikt

  Psykoedukativ behandling for voksne med oppmerksomhets- og hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD)

  Vi fikk i oppdrag fra Bestillerforum RHF å lage en hurtigoversikt over mulig relevante forskningspublikasjoner om psykoedukativ behandling for voksne med ADHD.

 14. Forskningsoversikt

  Forskning om effekt av rusbehandling for unge som har rusproblemer eller samtidig rusproblem og psykiske plager/psykisk lidelse

  En bibliotekar søkte i september 2016 i 13 samfunnsvitenskapelige og medisinske databaser etter litteratur fra 2000 til september 2016.

 15. Forskningsoversikt

  Depresjon hos barn og unge kan trolig forebygges

  Psykologiske tiltak, som kognitiv atferdsterapi og interpersonlig terapi, forebygger trolig depresjon hos barn og unge.

 16. Nyhet

  Ny studie om ungdom og antidepressiva

  Bruk av antidepressiva blant ungdom har økt de siste tre–fire årene, særlig blant jenter i alderen 16–17 år.

 17. Nyhet

  Store fylkesvise forskjeller i ADHD-diagnose

  En ny rapport fra Folkehelseinstituttet viser at andelen barn og voksne med ADHD er nesten tre ganger høyere i de fylkene som topper statistikken, sammenlignet med fylkene som ligger lavest.

 18. Rapport

  ADHD i Norge

  Formålet med rapporten er å gi en oversikt over hvor mange som har ADHD i Norge i dag, hvilke tilleggsdiagnoser disse har og hvor mange som får medikamentell behandling.

 19. Forskningsfunn

  Mange åtteåringer med dårlige skoleferdigheter og utviklingsvansker får ikke hjelp

  En av fem åtteåringer har dårlige skoleferdigheter eller utviklingsvansker, for eksempel konsentrasjonsvansker, språk- eller atferdsvansker. Ikke alle disse elevene får støtte eller tilrettelegging.

 20. Rapport

  Læringsmiljø, skoleferdigheter og utviklingsvansker

  Rapporten Skolestudien: Læringsmiljø, skoleferdigheter og utviklingsvansker er den sjette rapporten fra Språk- og læringsstudien (SOL) ved FHI, og er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.