Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel
Informasjon til helsepersonell

Informasjon til helsetjenesten om HPV-vaksinasjonsprogrammet

Alle kvinner født 1991 og senere får fra november 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine).

HPV-vaksine til unge kvinner.jpg

Alle kvinner født 1991 og senere får fra november 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine). Tilbudet organiseres via kommunene, og informasjon om den praktiske gjennomføringen lokalt er tilgjengelig på denne nettsiden. Vaksinasjonen starter 1. november 2016.

Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder. Tilbudet vil gjelde i en tidsramme på to år. HPV-vaksine forebygger livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. Vaksinen kan også forebygge andre HPV-relaterte krefttyper som analkreft og vaginalkreft.  

Tilbudet om gratis HPV-vaksine omfatter ikke kvinner født før 1991. Ordningen har ikke tilbake­virkende kraft, og kvinner som har betalt for HPV-vaksine får ikke refundert utgifter til vaksine og vaksinasjon.

Oppdatert tidsplan for det toårige vaksinasjonsprogrammet

 

Praktisk gjennomføring (Informasjon til kommunene)

Folkehelseinstituttet har sendt ut følgende informasjonsbrev til kommunene:

Meldeplikt til SYSVAK

Vaksinasjon er meldingspliktig til SYSVAK. Vaksiner gitt gjennom HPV-vaksinasjonsprogrammet skal registreres uavhengig av samtykke og reservasjon fra registrering er ikke mulig. Registrering av vaksiner som settes i HPV-vaksinasjonsprogrammet skal enten gjøres elektronisk gjennom journalsystemet eller på papirskjema. Kompensasjon forutsetter at vaksinasjonene er registrert elektronisk i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK).

  • Cervarix har SYSVAK kode HPV02

Økonomiske rammer

Både vaksine og vaksinasjon skal være helt gratis for kvinner i målgruppen. Kommunene vil få kompensasjon for hver satte dose. Vaksinen er gratis fra Folkehelseinstituttet, men som ved andre vaksinebestillinger tilkommer det et ekspedisjonsgebyr på 200 kroner per bestilling.

Folkehelseinstituttet kompenserer hver vaksinasjon med 200 kroner per gitte dose.

Kompensasjon vil skje via kommunene, som på vegne av alle vaksinerende enheter i kommunen sender samlet elektronisk faktura til Folkehelseinstituttet inntil 4 ganger per år.  Fakturaen må inneholde informasjon om antall vaksinedoser som er registrert i SYSVAK per vaksinerende enhet i perioden. Kompensasjon forutsetter at vaksinasjonene er registrert elektronisk i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Veiledning for fakturering finnes under punkt 5 i informasjonsbrev nr 2: Informasjonsbrev nr. 2 Tilbud om gratis HPV-vaksine til unge kvinner.pdf

Vaksinebestilling og distribusjon

Anbudsprosess for anskaffelse av HPV-vaksine til det toårige vaksinasjonsprogrammet ble avsluttet i mai 2016. HPV-vaksinen Cervarix benyttes til dette programmet. 

Kommunene kan bestille Cervarix fra Folkehelseinstituttet. For en effektiv distribusjon er det ønskelig med færrest mulig leveringsadresser per kommune.  Ikke-kommunale aktører som har en rolle i det midlertidige HPV-vaksinasjonsprogrammet i sin kommune må bestille vaksine fra kommunen.

Cervarix foreligger som ferdigfylt sprøyte med medfølgende kanyle, og er tilgjengelig både i 1- dosepakning og 10-dosepakning.

Vaksinen er gratis, men som ved andre vaksinebestillinger er det et ekspedisjonsgebyr på 200 kroner per bestilling. Cervarix kan bestilles sammen med andre vaksiner til samme leveringsadresse.

Folkehelseinstituttet garanterer 3 måneders holdbarhet på vaksiner. Det kan være lurt å bestille 1. og 2. dose først, og etterbestille 3. dose.

Programmet varer i to år. Vaksinasjon må påbegynnes senest to år fra programmets oppstart (1.11.2016), og siste dose må være gitt innen 1.7.2019.

Informasjon til kvinner i målgruppen og til kommuner/helsepersonell

Folkehelseinstituttet vil informere kvinnene i målgruppen gjennom bruk av sosiale medier, SMS-varsling eller lignende nærmere oppstart av vaksinasjonen. Det vil være nødvendig at kommunen gjør det kjent hvor kvinner i målgruppen skal henvende seg for å få gratis HPV-vaksine. Aktuelle lokale informasjonskanaler er kommunens nettside, lokale medier og liknende.

Det er utarbeidet maler som kan brukes for å informere om tilbudet lokalt:

Følgende informasjonsmateriell er sendt til kommunene i uke 41 og kan bestilles hos Folkehelseinstituttet:

Relaterte saker