Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Om bestilling av vaksiner, immunglobuliner og sera

Her finner du informasjon om vaksinebestilling generelt, samt spesifikk informasjon om bestilling av preparater på blå resept, preparater uten markedsføringstillatelse, influensavaksine, gulfebervaksine og HPV-vaksine til unge kvinner.

Colourbox.com
Colourbox.com

Hopp til innhold

Om vaksinebestilling generelt

 • Vaksiner, immunglobuliner og sera er reseptpliktige legemidler, og skal som hovedregel rekvireres av lege. Helsesøstre kan rekvirere vaksiner til standard barnevaksinasjons­program og program for HPV-vaksine til unge kvinner. Apotek bør fortrinnsvis bestille vaksiner fra egen grossist.
 • I løpet av 2017 ruller Folkehelseinstituttet gradvis ut nettbutikk for vaksiner. Vi sender brukernavn og passord fortløpende til våre aktive kunder (alfabetisk). Kunder som ønsker å bestille på nett så fort som mulig kan sende e-post til nettbutikk.vaksine@fhi.no og be om innloggingsinformasjon. Vi oppfordrer kunder som har mottatt innloggingsinformasjon til å bestille vaksiner på nett.
 • Vaksinebestillinger skal fortrinnsvis sendes skriftlig (nettbutikk, telefaks, post).
 • Ved bestilling via telefaks og post kan våre bestillingsskjemaer benyttes: Bestillingsskjema for vaksiner (barnevaksinasjonsprogrammet, HPV-vaksine til unge kvinner, preparater som skal betales av mottaker)
 • I hastesituasjoner (øyeblikkelig hjelp) kan telefon benyttes.
 • Vi tar ikke imot bestillinger per e-post. Kunder som ikke har mulighet til å bestille med telefaks eller post henvises til nettbutikk.
 • På grunn av nye krav har Folkehelseinstituttet siden februar 2015 pakket mange vaksiner på en annen måte enn tidligere. Det kan ta lengre tid fra Folkehelseinstituttet mottar bestillingen til kunde mottar vaksinene. Kunde bør ta høyde for dette ved planlegging av vaksinasjoner og innkjøp. Bestill gjerne vaksiner senest 2 uker før planlagt vaksinasjon. Medisinske hastesaker (øyeblikkelig hjelp) blir prioritert, og preparatene sendes umiddelbart.  

Alle bestillinger må inneholde følgende informasjon:

 • Leveringsinformasjon: Kundenummer, navn, leveringsadresse (gateadresse), telefonnummer, faksnummer, kontaktperson. Gjerne også mobiltelefonnummer og e-postadresse.
 • Fakturainformasjon: Kundenummer, navn, fakturaadresse (gateadresse), telefonnummer, faksnummer, evt. rekvisisjonsnummer.
 • Vi oppfordrer til å bestille generisk (f.eks. hepatitt A vaksine til barn, influensavaksine til risikogruppe osv.) i stedet for å spesifisere preparatnavn. Oppgi ønsket pakning og antall pakninger eller doser. 
 • For preparater som har ulik dosestørrelse til barn og voksne: Angi om dere bestiller barnedose eller voksendose.
 • Rekvirentens signatur/stempel/ID-nr. Helsesøster kan rekvirere vaksiner til standard barnevaksinasjonsprogram og program for HPV-vaksine til unge kvinner. Andre vaksiner, immunglobuliner og sera må rekvireres av lege. 

Send bestillingen til Folkehelseinstituttet:

 • Faks: 21 07 70 12
 • Post: Folkehelseinstituttet
  Divisjon for smittevern, miljø og helse
  Avdeling for vaksine
  Pb 4404 Nydalen
  0403 Oslo
 • Merk konvolutten "Vaksinebestilling” hvis du sender per post.
 • Send bestillingen enten per faks eller post for å unngå dobbelt­bestilling.
 • Vi tar ikke imot bestillinger per e-post. Kunder som ønsker å bestille per e-post henvises til nettbutikk.

Vi garanterer 90 dagers holdbar­het på preparatene vi sender ut. På grunn av kort holdbarhet fraråder vi å rekvirere vaksiner for mer enn 3 måneders for­bruk. Da unngår man også tap av uforholdsmessig store verdier ved for eksempel kjøleskaps­svikt.

Vi tar et ekspedisjonsgebyr (200 kr) på alle bestillinger unntatt blåresepter og bestillinger fra apotek og grossister. Apotek bør fortrinnsvis bestille vaksiner fra egen grossist.

Om bestilling av preparater på blå resept

I følge Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) skal vaksiner, immunglobuliner og sera på blå resept rekvireres fra Folkehelseinstituttet, og ikke fra apotek.

Folkehelseinstituttet kan dessverre ikke koble seg på e-reseptsystemet, og har derfor ikke mulighet til å motta blåresepter elektronisk. Preparater på blå resept må derfor fortsatt bestilles per telefaks, post eller telefon, og kan ikke rekvireres via nettbutikk slik som øvrige vaksiner.

Følgende opplysninger skal med på resepten:

 • Mottaker av preparatet (navn, personnummer og hjemkommune)
 • Preparat, dosestørrelse og antall doser
 • Indikasjon eller indikasjonsgruppe (som angitt i tabellen under) 

Folkehelseinstituttet er på­lagt å vurdere om indikasjon er i samsvar med blåresept­forskriften, og retnings­linjer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av folketrygden. Det er derfor viktig at indikasjon påføres resepten.

Folketrygden yter stønad til vaksiner, immunglobuliner og sera til forebygging og behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer i henhold til følgende tabell:

 

Sykdom

Preparater

Indikasjon (påføres resepten) 

Botulisme

Botulisme antiserum

 • Til posteksponeringsprofylakse (P)

Difteri

 

Difterivaksine eller difteri-stivkrampe-vaksine

 • Til særlig smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge (F)
 • Til personer som har gjennom­gått stamcelletransplantasjon (S)

Difteri antiserum

 • Til posteksponeringsprofylakse (P)

Haemophilus influenza type B

Haemophilus influenza type B-vaksine

 • Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S)

Hepatitt A

 

Hepatitt A vaksine

Til pre- og posteksponeringsprofylakse etter retningslinjer gitt av departementet:

Særlig smitteutsatte personer (B)

 • Stoffmisbrukere

Personer med visse sykdommer eller tilstander som gjør dem mer utsatt for hepatitt A eller dens konsekvenser (D)

 • Pasienter med tilstander som gir økt blødnings­tendens, og som hyppig krever behandling med blod eller blodprodukter
 • Pasienter som har kronisk leversykdom

Særlig smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge(F)

Posteksponeringsprofylakse (P)

 • Personer i aldersgruppen 1- 40 år som har blitt utsatt for hepatitt A smitte i løpet av de siste 7 dager kan få vaksine på blå resept som et alternativ til immunglobulin.

Humant normalt immunglobulin

 • Til posteksponeringsprofylakse etter retningslinjer gitt av departementet (P)

Hepatitt B

 

Hepatitt B-vaksine

Til pre- og posteksponeringsprofylakse etter retningslinjer gitt av departementet:

Personer med langvarig omgang med kjente kroniske smittebærere (A)

 • Nyfødte barn av kroniske smittebærere
 • Medlemmer av samme husstand som kroniske smittebærere
 • Seksualpartnere til kroniske smittebærere
 • Barn i familiedaghjem eller barnehageavdeling med kroniske smittebærere under 3 år
 • Beboere i samme bofellesskap som psykisk utviklingshemmede kroniske smittebærere

Andre smitteutsatte personer (B)

 • Stoffmisbrukere
 • Menn som har sex med menn
 • Prostituerte

Personer med utenlandsk bakgrunn (C)

 • Personer under 25 år med foreldre som er født i land utenfor lavendemisk område

Personer med visse sykdommer eller tilstander som gjør dem mer utsatt for hepatitt B eller dens konsekvenser (D)

 • Pasienter som har kronisk nyresvikt
 • Pasienter som har kronisk leversykdom
 • Pasienter med tilstander som gir økt blødnings­tendens, og som hyppig krever behandling med blod eller blodprodukter
 • Personer med Downs syndrom

Personer som utsettes for smittefare under utdanning i Norge (E)

 • Studenter i medisin, operasjonssykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie, jordmorfag, odontologi, tannpleie og bioingeniørfag

Posteksponeringsprofylakse (P)

Hepatitt B

Hepatitt B immunglobulin

 • Til posteksponeringsprofylakse etter retningslinjer gitt av departementet (P)

Hepatitt A,

hepatitt B

Kombinasjonsvaksine mot hepatitt A+B

Til preeksponeringsprofylakse etter retningslinjer gitt av departementet:

Særlig smitteutsatte personer (B)

 • Stoffmisbrukere

Personer med visse sykdommer eller tilstander som gjør dem mer utsatt for hepatitt A og B eller dens konsekvenser (D)

 • Pasienter med tilstander som gir økt blødnings­tendens, og som hyppig krever behandling med blod eller blodprodukter
 • Pasienter som har kronisk leversykdom

Kikhoste

Kikhostevaksine

 • Til uvaksinerte eller delvis vaksinerte nærkontakter under 2 år av person med kikhoste.
 • Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S)

Kusma

MMR-vaksine

 • Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S)

Meningokokk-sykdom

Meningokokkvaksine

 • Til personer med nedsatt eller manglende miltfunksjon (M)
 • Til personer med alvorlig medfødt eller ervervet komplementdefekt (K)
 • Til nærkontakter av personer med meningokokk A-, B-, C-, W- eller Y-sykdom (N)

Meslinger

MMR-vaksine

 • Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S)

Pneumokokk-sykdom

Pneumokokkvaksine

 • Til personer med hiv-infeksjon (H)
 • Til personer uten miltfunksjon (M)
 • Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S)

Poliomyelitt

Poliovaksine

 • Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S)

Rabies

Rabiesvaksine

 • Til posteksponeringsprofylakse (P)

Rabies immunglobulin

Røde hunder

MMR-vaksine

 • Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S)

Stivkrampe

Tetanus-vaksine

 • Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S)

Tuberkulose

BCG-vaksine

 • Etter forskrift om tuberkulosekontroll

Varicella

Varicella-vaksine

 • Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S)
 • Til personer med immunsvikt (I)

Varicella immunglobulin

 • Til personer med immunsvikt (I)

Om bestilling av preparater uten markedsføringstillatelse

Preparater som ikke har markedsføringstillatelse i Norge må rekvireres på godkjenningsfritak, jfr. forskrift om legemidler § 2-5. Lege tar på seg et særskilt ansvar for at bruken er forsvarlig.

Lege må fylle ut skjemaet "Søknad om godkjenningsfritak for legemidler til mennesker". Skjemaet med veiledning kan lastes ned fra Statens legemiddelverks hjemmesider. Skjemaet kan også skaffes fra lokalt apotek.

Preparater på positivlista

 • De fleste preparater uten markedsføringstillatelse som utleveres fra Folkehelse­instituttet står på Statens legemiddelverks positivliste for vaksiner. Disse preparatene kan ekspederes av Folkehelseinstituttet etter søknad om godkjennings­fritak, uten forhåndsgodkjenning fra Statens legemiddelverk. 
 • Dette gjelder følgende preparater:

Vaksine mot

Preparatnavn

Difteri

Difterivaksine "SSI" til primær vaccination (ikke tilgjengelig)

Difteri-tetanus-kikhoste

Infanrix "GSK" (ikke tilgjengelig)

Poliomyelitt (oral)

Polio Sabin "GSK" (ikke tilgjengelig)

Hepatitt A

Avaxim "Sanofi-Aventis"

Rabies

Verorab "Sanofi Pasteur"

Tuberkulose

BCG vaccine "BB-NCIPD"

Immunglobulin mot

 

Hepatitt A

Beriglobin 160 mg/ml "CSL Behring"

Hepatitt B

Hepatitis B Immunoglobulin P "CSL Behring"

​Miltbrann (anthrax)

Raxibacumab "GSK"

Rabies

Imogam Rabies "Sanofi Pasteur MSD"

Berirab "CSL Behring"

Tetanus

Tetagam "CSL Behring"

Vannkopper

Varizig "Cangene"

Serum mot

 

Botulisme

Botulism Antitoxin "Cangene"

Difteri

Difteria Antitoxin (Equine) "Institute of Immunology, Croatia"

 • Lege kan søke om godkjenningsfritak til navngitt pasient (bestemt mengde) eller til sykehus­avdeling/praksis (bestemt mengde eller ett års forbruk).
 • Lege kan søke om flere preparater på positivlisten på samme skjema.
 • Søknad om godkjenningsfritak sendes til Folkehelseinstituttet sammen med bestillingen på aktuelt legemiddel. Ved bestilling på nett lastes skjemaet opp i kassen.
 • Folkehelseinstituttet godkjenner søknaden, ekspederer bestillingen og sender original søknad til Statens legemiddelverk.
 • For søknader som gjelder ett års forbruk returnerer Folkehelseinstituttet en kopi av søknaden til rekvirenten. Folkehelseinstituttet oppbevarer ikke kopier av godkjente søknader, så rekvirentene må selv oppbevare sine godkjente søknader og legge en kopi ved hver gang de bestiller aktuelle preparater på positivlista.

Preparater som ikke står på positivlista

 • Vaksine mot meslinger (Rouvax ”SPMSD”) står ikke på Statens legemiddelverks positivliste for vaksiner og biologiske lege­midler
 • Det må søkes om godkjenningsfritak til den enkelte pasient.
 • Søknaden må sendes til Statens legemiddelverk og godkjennes der før vaksinene kan rekvireres fra Folkehelse­instituttet. Godkjent søknad fra Statens legemiddelverk må følge med rekvisisjonen til Folkehelseinstituttet.

Spørsmål om ordningen kan rettes til farmasøyt i telefontiden 13-14.30 (tlf. 21 07 70 00) 

Om bestilling av influensavaksine

Sesonginfluensavaksine til målgrupper som anbefales slike vaksinasjon skal forhåndsbestilles av smittevernansvarlig lege i kommunene/bydelene på vårparten. Disse gruppene får vaksinen til redusert pris. Vaksinen sendes ut i september/oktober.

Fra og med influensasesongen 2017/2018 skal vaksinen bestilles i vår nettbutikk. Brukernavn og passord til nettbutikk er sendt til alle som høsten 2016 mottok influensavaksine på vegne av kommune/helseforetak. Kunder som mangler brukernavn og passord kan sende e-post til nettbutikk.vaksine@fhi.no.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Influensavaksine til personer utenom de anbefalte gruppene kan kjøpes fra apotek eller bestilles fra Folkehelseinstituttet. Det må presiseres på bestillingen dersom bestillingen gjelder vaksine til målgrupper som anbefales årlig influensavaksinasjon, hvis ikke blir det ekspedert vaksine til full pris.

Om bestilling av gulfebervaksine

Gulfeber sertifikatLand uten gulfeber i tropiske og subtropiske områder er svært redde for smittespredning til landet. Derfor krever mange land at alle reisende som kommer fra gulfeberområder  er vaksinert mot gulfeber.

Man må ha et gyldig internasjonalt gulfebersertifikat for å få innreise i land som krever gulfebervaksinasjon. 

Et gyldig vaksinasjonssertifikat mot gulfeber består av følgende:

 • Sertifikatet "International Certificate of Vaccination or Prophylaxis" (IHR 2005) 
  (rekvireres fra Publikasjonsavdelingen ved Folkehelseinstituttet, telefax: 21 07 81 05, eller send e-post til publikasjonsavdelingen)
 • Internasjonalt vaksinasjonsstempel 
  (rekvireres fra Norstamp AS, Pb 44, 3161 Stokke)
 • Legens underskrift etterfulgt av MD

For at det ikke skal være tvil om hva som er et gyldig gulfebersertifikat, administrerer WHO ordningen. De krever at alle gulfebervaksinatører skal være godkjent av landets helsemyndigheter.

Alle kommunelegekontor og bydelslegekontor, samt kommunale helsestasjoner er autorisert av Statens helsetilsyn for gulfebervaksinasjon. Det innebærer at alle leger ved disse kontorene/stasjonene kan rekvirere vaksine, så fremt det kommer fram av bestillingen at den kommer fra en av ovennevnte instanser. 

Andre institusjoner som vil ha autorisasjon, må få dette av kommunelegen eller bydelsoverlegen. Kommunelegen / bydelsoverlegen sender da melding om autorisasjonen til Nasjonalt folkehelseinstitutt og Norstamp (se over). Autorisasjonen følger institusjonen/legepraksisen, og den enkelte lege kan ikke ta den med til annet tjenestested.

Nasjonalt folkehelseinstitutt fører oversikt over hvilke institusjoner som er autorisert i tillegg til kommunelegekontor og bydelslegekontor (se relatert dokument nederst på siden).

Nasjonalt folkehelseinstitutt oppfordrer alle som rekvirerer gulfebervaksine til å stemple bestillingen med det internasjonale vaksinasjonsstempelet.

Om bestilling av HPV-vaksine til unge kvinner 

 • Alle kvinner født 1991 og senere skal få tilbud om gratis HPV-vaksine, ref. Forskrift om nasjonalt vaksinasjons­program  gjeldende fra 1.7.2016. Det midlertidige HPV-vaksinasjonsprogrammet starter 1. november 2016.
 • Kommunene kan bestille Cervarix fra Folkehelseinstituttet: Bestillingsskjema for HPV-vaksine for kvinner født 1991 og senere (sept 2016) 
 • Kommunene bestemmer selv hvor ofte de vil bestille Cervarix. Vaksinen er gratis, men som ved andre vaksine­bestillinger er det et ekspedisjonsgebyr på 200 kroner per bestilling. Cervarix kan bestilles sammen med andre vaksiner til samme leverings­adresse.
 • For en effektiv distribusjon av Cervarix er det ønskelig med færrest mulig leverings­adresser per kommune. 

Relaterte saker

Eksterne lenker