Hopp til innhold

Aktuelle nettsider - hiv og aids

Publisert Oppdatert

HIV sløyfe.jpg

Her finner du en oversikt over aktuelle nettsider og telefonnumre knyttet til hiv og aids.


Ungdomssider, spørsmål og svar

 • Svar på helsespørsmål får man nå på Ung.no
 • Sex og samfunn - Senter for ung seksualitet
 • Helsestasjon for lesbisk, homofil og bifil ungdom - Helsestasjon for lesbisk, homofil og bifil ungdom i alderen 13-24 år som er bosatt i Oslo. Tilbyr samtaler, råd og veiledning om det å skulle "komme ut" eller andre spørsmål du er opptatt av, ved frammøte eller per telefon. Du kan godt være anonym. Tilbudet er et prøveprosjekt til desember 2004.  

Rådgivning, helse

 • Olafiaklinikken - Olafiaklinikken er et senter for rådgivning, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner og hiv. Klinikken tilbyr også reisevaksiner. Her får du informasjon om de forskjellige seksuelt overførbare sykdommene, og vanlige spørsmål i forbindelse med disse. 
 • Sex og samfunn - Senter for ung seksualitet
 • MSO - Medisinernes Seksualopplysning er en selvstendig organisasjon av medisinstudenter, som siden 1970-tallet har drevet med oppsøkende seksualundervisning for ungdom. Hovedformålet er å redusere antall uønskede svangerskap ved hjelp av holdningsskapende seksualundervisning og prevensjonsveiledning, gi ungdom et positivt syn på egen kropp og egen seksualitet, og dessuten spre informasjon om hiv/aids.
  MSO Bergen 
  MSO Oslo 
  MSO Tromsø
  MSO Trondheim

Organisasjoner

 • Aksept - Aksept er et senter som er åpent for alle som er berørt av hiv. Huset har et kontaktsenter som er åpent på dagtid og en døgnenhet med 10 enerom for døgnopphold (døgnopphold for folk i Oslo og omegn).  Alle ansatte på Aksept har taushetsplikt og du kan være anonym hvis du ønsker det.
 • Helseutvalget Sammen for bedre homohelse - Helseutvalget for homofile startet sin virksomhet i 1983. Formålet var å arbeide med aktuelle helsespørsmål for homofile og lesbiske. Helseutvalget baserer sitt smitteforebyggende arbeid på et positivt syn på seksualitet og homofili og motarbeider diskriminering av hivpositive, og arbeider parallelt med kunnskapsformidling, holdnings- og atferdspåvirkning.
 • FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden.
 • HivNorge - er en landsomfattende organisasjon som ivaretar hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet, og som jobber med forebygging av hiv og aids. HivNorge tilbyr informasjon og veiledning om hiv og aids, veiledning om rettigheter, fadderordning for nydiagnostiserte, hivinformanter til utadrettet informasjonsarbeid, nettverk og tilbud for hivpositive og pårørende - og medlemsbladet Positiv, som kommer ut seks ganger i året.