Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Nasjonale medisinsk-mikrobiologiske referansefunksjoner

Ordningen med offentlige nasjonale medisinsk-mikrobiologiske referansefunksjoner ble formalisert av Helse- og omsorgsdepartementet i 2005.

Den institusjon som er tildelt en nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi, er tillagt ansvar for å utføre undersøkelser vedrørende definerte agens, på vegne av helsemyndighetene og alle andre laboratorier. Funksjonen som nasjonalt referanselaboratorium i medisinsk mikrobiologi er et landsdekkende ansvar, og skal utføres ved den eller de offentlige institusjoner eller regionale helseforetak som er tillagt ansvar for dette.

Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer ble revidert i 2012 og omhandler nå også referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi.

Laboratoriene med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi er etter forskriften tillagt følgende oppgaver:

  • Referansediagnostikk
  • Opprettholde en samling av stammer og annet referansemateriale
  • Vitenskapelig råd og støtte
  • Samarbeid og forskning
  • Overvåking, beredskap og respons ved utbrudd av smittsomme sykdommer.

En nærmere forklaring på hva som ligger i disse punktene framgår av:

Fordeling av nasjonale referansefunksjoner

Oversikt over fordeling av nasjonale referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi

Agens

Ansvarlig institusjon

Næringsmiddelbårne bakterier:

 

Salmonella

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Shigella

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Yersinia

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Tarmpatogene E. coli

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Campylobacter

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Vibrio

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Brucella

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Listeria

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Luftveispatogener:

 

Mykobakterier

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Meningokokker

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Streptokokker (grp. A + pneumokokker)

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Haemophilus influenzae

Nasjonalt folkehelseinstitutt

C. diphteriae

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Legionella

Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helse Vest RHF
ved Sjukehuset Stavanger HF

Andre bakterier

 

Fransiscella

Helse Midt-Norge RHF ved St. Olavs hospital HF

Leptospira

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Bac. anthracis

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Bordetella pertussis

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Gruppe B streptokokker    

Helse Midt-Norge RHF ved St. Olavs hospital HF

MRSA 

Helse Midt-Norge RHF ved St. Olavs hospital HF

Borrelia Helse Sør-Øst RHF ved Sørlandet sykehus HF

Clostridium difficile                         

Helse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus      

Resistensgener, antibiotika

Helse Nord RHF ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Bakterielle toksiner

 

Bacillus cereus

Norges veterinærhøyskole

Cl. perfringens

Norges veterinærhøyskole

Stafylokokk enterotoksin

Veterinærinstituttet

Botulismetoksin

Norges veterinærhøyskole

Medisinske soppsykdommer

Helse Sør-Øst RHF ved Rikshospitalet -Radiumhospitalet HF

Toxoplasma

Helse Sør-Øst RHF ved Rikshospitalet -Radiumhospitalet HF

Virus

 

Influensavirus

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Polio/enterovirus

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Hepatittvirus (ABC)/DE

Nasjonalt folkehelseinstitutt

MMR

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norovirus

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Sars

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Tick-borne encephalitis (TBE)

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Humant papillomavirus (HPV)

Akershus Universitetssykehus

Cytomegalovirus

Helse Sør-Øst RHF ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

Adenovirus

Nasjonalt folkehelseinstitutt/Helse Midt-Norge RHF
ved St. Olavs hospital HF

Humant immunsviktvirus (hiv)

Helse Sør-Øst RHF ved Ullevål universitetssykehus HF

Rotavirus

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Relaterte saker